رییس مرکز نظارت و ارزیابی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان گفت: ۱۰۰ هزار معلم برای سال تحصیلی جدید جذب آموزش و پرورش می شوند و به نوعی رکورد استخدام نیرو در سال های اخیر شکسته می شود.
کد خبر: ۱۱۶۹۹۹۵
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۴ 07 June 2024

وی افزود: این تعداد جذب نیرو با توجه به نیاز آموزش و پرورش برای اولین بار در سطح کشور اتفاق افتاده است

رییس مرکز نظارت و ارزیابی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان گفت: دانشگاه فرهنگیان ۱۰۷ شعبه در سراسر کشور دارد که ۱۱۴ هزار نفر دانشجو معلم مشغول فراگیری آموزش و مهارت آموزی در ۱۹ رشته تحصیلی در سراسر کشور هستند.

وی افزود: علاوه بر این تعداد دانشجو معلم اکنون ۱۷ هزار نفر نیز که از طریق آزمون های استخدامی سازمان استخدامی کشور در مراحل مختلف جذب شده اند آموزش های لازم را فرا خواهند گرفت.

 

ابراهیمی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان از سال ۹۱ دانشجو معلم جذب کرده است افزود: در این مدت این مرکز آموزش عالی فراز و فرود هایی داشته ولی از سال ۹۷ تاکنون در جذب دانشجو روند افزایشی داشته است.

وی گفت: دانشگاه فرهنیگان سالانه حدود ۲۵ هزار دانشجو معلم جذب می کرد که در سال های اخیر به ۳۲ هزار نفر رسید و اکنون با توجه به نیاز آموزش و پرورش جذب دانشجو را برنامه ریزی خواهیم کرد.

رییس مرکز نظارت و ارزیابی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه برای سال تحصیلی جدید ۳۰ هزار نفر وردی دانشگاه فرهنگیان خواهند بود گفت: برای جذب این تعداد سه برابر ظرفیت داوطلب جذب خواهیم کرد که در شاخص های مختلف مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

ابراهیمی افزود: پنج هزار و ۷۰۰ کانون ارزیابی در سراسر کشور برای شناسایی و جذب معلمان تشکیل شده است.

وی گفت: سالانه حدود ۷۴ هزار نفر از آموزش و پرورش بازنشسته خواهند شد که باید تلاش شود تا با جذب نیرو کمبودها جبران شود.

جذب استعداد های برتر ملی

وی در بخش دیگری از سخنانش بر جذب استعداد های برتر ملی نیز تاکید کرد و گفت: برنامه ریزی کرده ایم تا سه هزار نفر که دارای استعدادهای ویژه و نخبه هستند را شناسایی و جذب کنیم که باید این افراد خصوصیات معلمی را نیز داشته باشند.

ابراهیمی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان در تامین فضا و زیر ساخت ها با کمبود هایی مواجه است افزود: کمبود فضای این مرکز آموزش عالی از طریق فضاهای مازاد دانشگاه پیام نور، فضاهای دانش سراهای قدیم، فضاهای دانشگاه های علمی و کاربردی و سایر موارد تامین شود.