استاندار ایلام ؛
یکی از موانع بزرگ سرمایه گذاری در استان وجود معارضین محلی است

به گزارش تابناک ایلام، قاسم سلیمانی دشتکی با تاکید بر این مهم که هرگاه در امور به مردم اعتماد کرده ایم و آنان در امور پیشگام بوده اند موفق بوده ایم، اضافه کرد: دولت باید تصدی گری را رها کند و به مردم اعتماد نماید و دستگاه های نظارتی نیز از مراجع رسمی گزارش بگیرند و در این مسیر به اتحادیه ها و تشکل ها اعتماد داشته باشند.

وی در ادامه به سفر مقامات ارشد اقتصادی کشور به ایلام اشاره کرد و گفت: در آن سفر مصوبات مهمی رخ داد که در پیگیری ها صورت گرفته در مرکز منجر به تفاهم نامه های بسیار خوبی شد که دستگاه های ذی ربط می بایست با جدیت پیگیر این مهم باشند. 

وی با اشاره به اینکه خواستار توسعه و ایجاد اشتغال در استان هستیم، گفت: مردم نیز باید در ایجاد تسهیل در امر سرمایه گذاری همراهی کنند و اگر جایی معارضین توجیه خاصی برای جلوگیری از کار سرمایه گذار ندارند باید فرمانداران به موصوع ورود کنند.

نماینده عالی دولت در استان به وجود برخی مشوق های لازم برای سرمایه گذاری چون تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات طرح ها و پروژه های در مناطق مرزی استان اشاره کرد و گفت: قسمت مهم جذب سرمایه گذاری بسته به شرایط و تسهیلات لازم برای حضور سرمایه گذاران در داخل استان اتفاق می افتد که بایست در این مسیر اهتمام ویژه داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن انتقاد از برخی شرکت های بزرگ استان که گردش مالی و واریز مالیات آنها خارج از استان انجام می پذیرد، خواستار رفع این مشکل شد و گفت: چرا گردش مالی و واریز مالیات این شرکت هایی که از ظرفیت های استان استفاده می کنند، بایست خارج از استان باشد.

وی در ادامه خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی بار دیگر تاکید کرد: قانون را به نفع مردم تفسیر کنند و با مشارکت بیشتر مردم در کارها هم افزایی ایجاد کنند./ع