دادستان شهرستان چرداول:
کارگر چرداولی در استخر جان باخت

به گزارش تابناک ایلام؛ پرویز بیگی افزود: گزارشی مبنی بر اینکه یک نفر در پروژه استخر دانش آموزی شهر سرابله بعنوان کارگر مشغول به کار بود که اقدام به شنا کرده و در آب غرق و فوت کردند.

وی افزود: جهت تکمیل طرح استخر شهدای دانش آموزی شهر سرابله تعدادی کارگر مشغول به کار هستند که جسد این مرد متوفی در استخر توسط سایر کارگران مشاهده و به بیرون انتقال داده شد.

دادستان شهرستان چرداول تاکید کرد: با حضور قضات دادگستری جسد جهت دلایل مرگ به پزشکی قانونی ایلام اعزام شد.

وی یادآور شد: منتظر نتیجه بررسی دلایل مرگ توسط پزشکی قانونی ایلام هستیم و تا اعلام نظریه پزشکی هیچ گونه خبری صحت ندارد.

 اولین استخر دانش آموزی استان ایلام در شهر سرابله سال 97 با حضور وزیر آموزش و پرورش افتتاح شد ولی دیوارکشی و بتن ریزی محوطه حیاط این پروژه تکمیل نشده بود و به همین دلیل نوسازی و تجهیز مدارس ایلام از تحویل گرفتن آن امتناع کرده بود./ح

ایرنا