اینها که گفته شد حکایت تلخ رفتار برخی نمایندگان ما در مجلس شورای اسلامی است .برخی از دوستان نماینده یا خود را به خواب زده ونمی خواهند با واقعیات میدانی کشور کنار بیایند و همچنان بر وعده هایشان اصرار دارند ،یا پس از مواجهه شدن با واقعیات چون می دانند کاری از دستشان بر نمی آید، دوست ندارند از لاک تبلیغات خارج شوند و همچنان بر دیده شدن اصرار دارند! کسی نیست شانه این عزیزرا تکان دهد وبگوید برادر! بیدار شو! دور دورِ پاسخگویی ،تعامل وکار برای رفع مشکلات است نه سیر در هیچان دوران تبلیغات انتخابات !
کد خبر: ۹۱۲۹۵۵
تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۵ 29 October 2020

تابناک ایلام ::دوران تبلیغات انتخابات برای تصدی هر جایگاهی اعم از شورا،مجلس شورای اسلامی ،ریاست جمهوری ویا هر صنف دیگری ،دورانی کاملا متفاوت و به تعبیری دوران رویایی برای نامزدهای انتخابات تلقی می گردد. متفاوت از این حیث که بدلیل وعده وعیدهای بدون پشتوانه علمی یا کارشناسی که برای جذب آرای مردم داده می شود، بیشتر شبیه به آرمانشهری است که در ذهن وعده دهنده شکل گرفته است تا واقعیت!

اگر نامزد وعده دهنده از بار علمی وشناخت از واقعیات جامعه بهره مند بوده و دانسته در این مسیر گام بردارد به نوعی مردم را فریفته است و اگر هم بدون بار علمی وبه قولی گفتنی چشم بسته! وعده داده است بازهم چون خود را غیر ازخود وجودی اش به مردم نمایانده، باز هم مرتکب حیله گری وفریب شده ودر هر دوحالت رفتار دون شانی مرتکب شده است.

بدیهی است چنین افرادی پس از دستیابی به هدف و راهیابی به جریان قدرت ،وقتی با واقعیات میدانی روبرو می شوند و می دانند که امکان عملی شدن وعده هایشان میسور نیست، آن وقت است که به درک واقعی از فریفتن مردم می رسند ،می فهمند به زودی مردم از زیر کلاه گشادی که سرشان رفته سر بیرون آورده  و وی را بخاطر وعده های عملی نشده اش مورد استنطاق واستبضاح قرار می دهند.

در چنین حالتی است که منتخب راهی جز استمرار فریب افکارعمومی در پیش روی خود نمی بیند ! یا باید دروغ بگوید و مسئولیت را متوجه دیگران کند ،یا مسیر تظاهر و تلاش برای دیده شدن به هر قیمتی را انتخاب نماید، به جای دیده شدن ثمرات اقداماتش و لمس آن از سوی مردم ،راهی برای دیده شدن برگزیند که هیچ تاثیری در زندگی مردم حوزه انتخابیه اش ندارد ،چنین افرادی چون از پوستین تبلیغات ودیده شدن خارج نشده اند ،به جای تعامل با سایرین در راستای کمک به رفع دغدغه های مردمش، با ستیز و جنگ ودعوا مسیر تعامل را مسدود کرده تا بگوید ؛بله ! مردم ببینید دارم چکارها می کنم!

اینها که گفته شد حکایت تلخ رفتار برخی نمایندگان ما در مجلس شورای اسلامی است .برخی از دوستان نماینده یا خود را به خواب زده ونمی خواهند با واقعیات میدانی کشور کنار بیایند و همچنان بر وعده هایشان اصرار دارند ،یا پس از مواجهه شدن با واقعیات چون می دانند کاری از دستشان بر نمی آید، دوست ندارند از لاک تبلیغات خارج شوند و همچنان بر دیده شدن اصرار دارند! کسی نیست شانه این عزیزرا تکان دهد وبگوید برادر! بیدار شو! دور دورِ پاسخگویی ،تعامل وکار برای رفع مشکلات است نه سیر در هیچان دوران تبلیغات انتخابات !

ما استان محرومی هستیم ،ظرفیت های بسیار خوبی داریم که می توان با بالفعل سازی آنها سایه سنگین محرومیت را از سر مردممان دور کرد . راهش هم همین است که اول نمایندگان با خودشان هماهنگ شوند ،سپس همچون ید واحده ای با مسئولین استانی وملی همراه شده وبرای رفع مشکلات استان تلاش کنند .اگر این مسیر را انتخاب کردند دیگر نیازی به آب وآتش زدن برای دیده شدن نیست ! مردم خودشان چشم دارند می بییند ،درک وشعور دارند وتغییر را لمس خواهند کرد.

اینجا می خواهم شفاف وبی پیرایه موضوعی را به عرض برسانم  ،شاید سخن گفتن بدون لفافه باعث رنجش یکی از نمایندگان استان شود !اما چون پای منافع مردم در میان است ،تلخی رنجش را به جان می خریم و می نویسیم! با کمال احترامی که برای نماینده حوزه جنوبی استان قایل هستیم ،اما ایشان چون هنوز از هیجان دوران تبلیغات خارج نشده اند وبنا ندارند این پوستین را رها کنند . چون تلاش دارند بیشتر دیده شده و ره چهار ساله را یک ماهه بپیمایند !بنا را بر تنش و ناسازگاری با دیگر همکاران خود در استان گذاشته اند!

لذا به ایشان می گوییم برادر عزیز ! استان ایلام فقط سه نماینده دارد،اگر هر سه نماینده هرکدام راه خود را در پیش گرفته و مسیری جداگانه برای رفع مشکلات مردم انتخاب کنند ،انتهای این مسیر خسران منافع مردمی است که شما را برگزیده اند !شما در تعریف عام نماینده مردم استان هستید !تعدادتان هم کم است و در معادلات سیاسی کشور و فضای مجلس چندان تاثیری ندارید !پس بهتر است اول باهم کنار بیاید ،چون امروز زمان مناسبی برای دیده شدن توسط مردم حوزه انتخابیه نیست !

برادر عزیز !در این مجلس یا باید زبان برانی داشته باشید مثل خانم فلاحی که با چیدمان مناسب کلمات در کوتاه مدت سری در بین سرها پیدا کنی ودیگر نمایندگان برای حرف وکلامت تره خرد کنند !یا اینکه مثل نماینده های اضفهان و مشهد و... تعدادتان زیاد باشد و با لابی و فشار حرفتان را بر کرسی بنشانید ! فعلا از هر دو مولفه محرومید ! پس بهتر آن است راه همراهی وتعامل را برگزینید !

شما امروز برای دومین بار بنا را بر ناسارگاری با دیگر همکارانتان گذاشتید ،بار اول پس از سفر اعضای کمیسیون انزژی به استان ،وقتی در جلسه مجمع نمایندگان استان با کمیسیون انرژی ،آقای عباسی رییس کمیسیون از خانم فلاحی گزارش خواستند ،ایشان گزارش جامعی از وضعیت نفت وگاز استان ارایه دادند ،وسط گزارش ایشان پریدید و گفتید که فقط از حوزه شمال گزارش بدهید !به نظرتان این رفتار با منافع مردم استان در تضاد وتباین نیست ؟!

شنیده شد که امروز هم در سفر نایب رییس مجلس بازهم با تکرار همان رفتار ،تصویر خوبی از همراهی ووحدت نمایندگان استان در معرض نمابش قرار نداده اید !اینکه خانم فلاحی گفته اند به جای راه انداختن کارناوال خودرویی وبازدید از همه شهرستان های استان و اتلاف هزینه ،با جمعبندی مشکلات ومسایل در جلسه با مسئولین استان به خروجی مطلوبی برسیم کاملا منطقی درست بوده است !

اینکه برای دیده شدن و به به وچه چه  گفتن از سوی مردم حوزه انتخابیه بیایید وقت ارزشمند مسئولین را هدر دهید کار درستی نیست ،ممکن است در کوتاه مدت برای شما خوشایند باشد،اما انتهای آن باقی ماندن مردم بر فقر وفلاکت ودرد رنج است ،شاید کک مسئولی نگزد ،اما درد آن برای مردم استخوان سوز وجانکاه است!

اینکه در پاسخ به اصرار شما مبنی بر راه اندازی کارناوال بازدید از جای جای حوزه انتخابیه برای دیده شدن ! نایب رییس مجلس می گوید ؛ ما اول به دعوت خانم فلاحی به اینجا آمده ایم بعد مجمع  نمایندگان استان !یعنی راه درست را خانم نماینده برگزیده اند نه شما ! یعنی باید طوری رفتار کرد که در مجلس دیده شوی نه در بین حوزه انتخابیه !اگر بنا باشد اینجا دیده شوید همینجا بمانید و این همه هزینه بر روی دست کشور نگذارید !

بنابراین باید این نکته را مد نظر داشته باشید که چهار سال وقت زیادی نیست !تا چشمتان را بازکنید تمام شده است ،شما می مانید و کوله ای سنگین از وعده های محقق نشده و رو در رو شدن با مردمی که اصلا نمیخواهند شما را ببینند ! پس خواهش می کنیم اول از پوستین دوران تبلیغات خارج شوید . دوم با همکارانتان کنار بیاید ! سوم به جای تلاش برای دیده شدن کاری کنید که مردم لمس کنند برایشان چکار کرده اید ،آنوقت اصلا لازم نیست برای دیده شدن نزاع کنید !سوم استان ما کوچک است باید با تعامل وهمراهی سه نماینده با مسئولین برای تامین منافع استان گام بردارید !این گونه هم رضای خلق را خواهید داشت هم خدارا !البته در دور بعد با وجدان راحت تری قافیه را خواهی باخت!

 

اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
از قدیم گفته اند مورچه چیه تا کله پاچه اش چی باشه؟!
ایلام یک وجبی را چند تکه نکنید حضرات نمایندگان! ایلام شمال و جنوبش کجا بود!!
ناشناس
|
United States
|
۲۱:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
سلام در دوران تبلیغات اکثر کانالهای خبری مرکز استان برای فریب افکار عمومی حوزه جنوب وارد عمل شدن ولی تودهنی محکمی از مردم دریافت کردند حالا دوباره شروع کرده اید لطفا در مورد مشکلات حوزه جنوب دخالت نکنید که اگر از شماها باشد همچون سالهای گذشته حالا حالا ها در محرومیت باشیم شماها فردی میخواهید که مطیع نرکز تشینان باشد این بار میخواهیم نفس بکشیم لطفا کنار بروید بودجه های نفتی دهلران را خرج حوزه شمال نکنید حرام ست راضی نیستیم این سهم مردم شریف دهلران ست
شهروند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
تلاش برای دیده شدن صرف، از هر نوعش پسندیده نبست. خانم محترم نماینده برای دیده شدن نطق هایی می کند که مادر بزرگ من هم از حفظ هستند گرانی و اختلاس و پرایدو ....حرف های تازه ای نیستند. .بنده به آقای علیزاده رای ندادم اما اکنون نماینده بخشی از مردم استان است و باید حرمتش حفظ شود اگر ایشان در یک جلسه خصوصی حرفی از سر حق بیان داشته معنای دیده شدن از آن استنباط نمی گردد.کمی واقع بینانه تر و بی طرف ببینیم .
X
|
United States
|
۱۰:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
اتحاد وهمدلی بهترین راهکار هست،تا شمال و جنوب داریم،مدیریت چاههای نفت در کرمانشاه و اهواز هست.پس فقط اتحاد
پیام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
...ذات وجودی نماینده شدن برای دیده شدن است والا تو این سیستم و با روحیه بعضی از این ملت نماینده شدن هیچ تو جیهی ندارد..
ناشناس
|
United States
|
۱۱:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
مردم حوزه جنوب در ۲۱ شهریور مشت محکمی بر دهان رانتخواران زد از این منظر هست که دارند می.....
محمدرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
درک و شعور مردم حوزه جنوب بسیار بیشتر از این نقد یک طرفه حضرتعالی است که نسبت به نماینده مردم روا داشته اید. مردم خیلی بهتر از شماها تشخیص داده و انتخاب کرده اند و بر اساس شناخت و بینش عمیقی که از مدیریت خوب اقای علیزاده داشته اند حمایت کرده اند. لطفا جنابعالی و همکارانتان اگر دلسوز واقعی مردم هستید نماینده را از مسیر درستی که در پیش گرفته مایوس نفرمایید. دوره داد کشیدن تمام شده که جنابعالی به عنوان روش مطمنی جهت دیدن شدن توصیه نموده اید امیدوارم بعد از پایان همین مجلس نتیجه داد کشیدن و مدیریت منطقی و دلسوزانه را برای مردم خواهیم دید.
در پناه حق
پاسخ ها
کام
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
خخخخخ.....قرصاتو خوردی؟؟؟!!@
جمال دهلران
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
کاش ماهم یه نماینده مثل خانم دکتر فلاحی داشتیم.دوست من مدیریت کجا بود ،نکنه منظورت سخنرانی معروفه.
همتی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
با دست خالی نمی شود دیده شد، با کدام پول و بودجه در شرایط تحریم میخواهند وعده هایشان را عملی کنند؟! چه جناب علیزاده و چه خانم فلاحی میخواهند با گفتار درمانی دیده شوند،اما مردم میدانند خزانه خالی است.وقتی بواسطه تحریمها وارد بحران کمبود دارو شده ایم چگونه میخواهید سد ،ریل ،فرودگاه و جاده ۴ بانده و.... بسازد.اینها نمایشی است که پایانش شرمنده گی است.
پاسخ ها
خام
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
به نظرم نظر ندی سنگین تری....چی میگی برادر؟؟؟!
عباسی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
نماینده ای که پدرخوانده نداشت،اکنون خود را وامدار میلیاردی عده ای میداند و مجبور است نمایشهای اینگونه اجرا کند‌.
کورش
|
United States
|
۱۴:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
من به عنوان طرفدار دوآتشه حاجی علیزاده انتظار دارم،نماینده باید دیده شود.
ناشناس
|
Germany
|
۰۷:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
نماینده ای که پله های ترقیش رو در فعالیتهای انتخاباتی سال های دور بود و با وعده های دروغین کاندیداهای مورد حمایتش رو بالا برد
و الان هم خودش بهتر می دونه که چطور نماینده شده

چیزی در چنته نداره
مجبوره که این طور حاشیه سازی کنه
برو حاجی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
سخنرانی در صحن مجلس و فریاد کشیدن مثل خانم فلاحی قبلا زیاد دیده ایم بدرد نمیخوره تابناک باید بداند استان ایلام یعنی حوزه جنوب حوزه شمال چه داره علیزاده هیچ قولی در تبلیغات انتخابات نداده حالاشما تابناک عزیز کجات درد میکنه به حوزه ما چکارداری نکنه طرفدار کرمی بودی و ازاحمد کرمی استفاده کردی دوما بازدید ازحوزه انتخابیه درقدیم بوده و الان هم هست مگه خانم فلاحی شهربه شهر نمیرن و جلسه نمیزارن بتو چی این قدر بدت میاد و باید بدونی علیزاده اهل تفاهم با دونمایده دیگره تفرقه بین نمایندگان نینداز
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار