زاگرس نشینان وخصوصا ایلامیان باید به خود آیند ،قدری با چشم بازتر به مسایل کشور بنگرند ،سهم فرزندان این دیار از قدرت چه اندازه است ؟!تقسیم بندی نامتوازن قدرت از یک سو وبازی کردن در نقش پیاده نظام  اصحاب قدرت با هدف حذف تنها داشته های مدیریتی این سامان خسرانی جبران ناپذیر به همراه دارد ! بدون شک امروز که بگذرد فردا نوبت همتی ها ورضایی هاست ! 
کد خبر: ۸۷۹۲۰۰
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۰ 24 July 2020

تابناک ایلام علی اصغر اسدی :: دو روز پیش و با حذف " عادل آذر" از گردونه رقابتها برای تصدی ریاست دیوان محاسبات ،"مهرداد بذرپاش " نئو اصولگرای منتسب به جبهه پایداری توانست با کسب 156رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عبور از تنها رقیبش یعنی "لطف الله فروزنده"سهم خود از جریان قدرت را دریافت نماید .

صرفنظر از حاشیه ها وحرف وحدیث هایی که متوجه "پذرپاش " و عدم صلاحیت عمومی وی برای تصدی تخصصی ترین دستگاه فساد ستیز کشور می باشد ،اما حذف "عادل آذر " از سوی جریان قدرت وهمنوایی نخبگان ،سیاسیون وبسیاری از رسانه های استان زادگاه این دانشمند و صاحبنظر کشور ،حاوی نکات قابل تاملی است که نباید به راحتی از کنار آن عبور کرد .

مداقه در چرخش قدرت وسهم بندی جریانات ومناطق محتلف کشور از کیک قدرت نشان می دهد که دستان قهار و قدرتمندی در راس هرم قدرت به گونه ای رفتار می کند تا از طریق توسل به شیوه های متعدد که در راس آن جریان سازی رسانه ای وتشدید نمایش مضحک نزاع سیاسی قرار دارد ،با قطع دست فرزندان حوزه زاگرس از جریان قدرت،آن را با تمام عرصه واعیانش در تصاحب خود قرار دهد.اقدام به ظاهر سیاسی اما در اصل هدفمند مجلس یازدهم در حذف دو چهره علمی وتوانمند استانهای زاگرس نشین در کمتر از یکماه، ریشه در همین نگرش و طمع جریان های پشت پرده به تصاحب کلیت قدرت در نظام سیاسی کشور  دارد.

برکسی پوشیده نیست که براساس یک قانون نانوشته ،جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران  به گونه ای شکل گرفته است که امکان بهره مندی مناطق مختلف از مواهب اقتصادی ،فرهنگی ،بودجه ای ومدیریتی تنها براساس میزان نفوذ این مناطق در جریان قدرت از طریق حضور چهره های منتسب به آنان در مصادر کلیدی فراهم است ،اگر اینگونه نبود که نمی بایست  این سطح از تبعیض و شاف توسعه ای در بین مناطق محتلف کشور وجود داشته باشد .

تصور کنید استانی همچون ایلام از حیث بهره مندی از مزیت های متعدد اقتصادی وبه رغم هشت سال مرزداری ودفاع از کیان کشور در هشت سال جنگ تحمیلی ،نه تنها امکان بالفعل شدن مزیت هایش را نداشته است ،بلکه سالهاست واژه محرومیت را با خود یدک می کشد . اما در آنسو استان هایی هم وجود دارد که شاخصه هایی همین استان و حتی کمتر از آن دارا هستند ،اما وضعیت توسعه  این استانها کجا وایلام کجا؟!وضعیت به گونه ایست که  حتی امکان مدیریت منابع زیرزمینی از فرزندان این استان سلب شده است ! در جریان دفاع مقدس هم این استان نادیده گرفته شده و در همین تیرماه اسمی از آزاد سازی مهران در رسانه ملی برده نشد ! می دانید چرا ؟! چون استان ایلام از کیک قدرت بی بهره است ! چون سردار تاثیر گذاری در سطح کلان ندارد که مهران را همطراز با خرمشهر قرار دهد !چون نیروی کلیدی در قدرت ندارد که سهمش را از منابع نفت وگاز دریافت نماید !

اما دراین سو بدلیل خوی وخصلت ساده روستایی و صداقتی که در بین همین مردمان حوزه زاگرس خصوصا ایلام وجود دارد ،به راحتی فریب بازی های سیاسی و جناح بندی های نمایشی جریان های قدرت را خورده اند وسالهاست این استان ها رابه کانون نزاع ها وجدال های سیاسی قرارداده اند و با اهداء مدال افتخار "سیاسی ترین " اصلاح طلب ترین "  اصولگراترین "سر آنان را به بازی ها واختلافات  سیاسی گرم کرده اند  ،تا در بزنگاههای همچون حذف " تاجگردون " و " آذرها" به جاده صاف کن اصحاب قدرت تبدیل شده وبدون کمترین مزاحمتی نیروهایشان را از جریان قدرت حذف نمایند.

اینجا بنا نداریم از برخی انتقادات وارده بر شیوه مدیریت "عادل آذر " یا " غلامرضا تاجگردون " چشم چوشی نماییم . اما این را می دانیم انتقادات واتهامات وارده بر این دو شخصت کلیدی استان های زاگرس نشین از جنس رفتارهایی است که در قاطبه مدیران فعلی کشور دیده می شود .اما تفاوت اینجاست که نخبگان ورسانه های دیگر مناطق با هر گرایش سیاسی هوای فرزندان و همشهری وهم زبان های خود در مصادر کلیدی را دارند و رفتارهای مدیریتی آنان را در بوق وکرنا نمی کنند ! ولی ما به گونه ای به ابزار بی جیره ومواجب همین اصحاب قدرت تبدیل شده ایم که چشم بسته اتهامات وانتقادات آنان را به خوراک یادداشت ها ومطالب تخریبی خود برای نابود کردن چهره های رشد یافته دیارمان تبدیل می کنیم !

این را به یاد داشته باشیم در طول دوره مدیریت عادل آذر و غلامرضا تاج گردن بر دو جایگاه بزرگ تخصصی کشور یعنی دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه وبودجه مجلس سهم بودجه ای استان ایلام به مراتب بیشتر از دوره های گذشته بوده است ،این یعنی نقشی که یک چهره در حد وقواره ملی می تواند برای یک استان ایفا نماید .

این را هم بدانیم اگر تنها گناه عادل آذر ،ارتقای باجناق خود به مصادر مدیریتی کلان یا نگاه بیشتر به حوزه جنوب استان بوده است ،اگر چشمانمان را باز می کردیم ،می توانستیم براحتی از کنار این گناه بگذریم چرا که رشد یک باجناق هم استانی و قرار گرفتن وی در مصادر مدیرتی کلان بازهم می تواند برای استان ما نفعی به همراه داشته باشد ،اگر نگاه مخصوص آذر به جنوب استان باری از دوش مردمان این سامان بردارد ،انگار این بار از دوش همه استان برداشته شده است !

اگر به جای اینکه خود رابه پیاده نظام جوان خام وطالب قدرتی همچون "میعاد صالحی"تبدیل نموده وچشم بسته رسانه این جوان جویای نام ونان بشویم !قدری چشممان را بازتر می کردیم ومی دیدیم که معنای قدرت در کشور ما همین است ! براحتی با این موضوع کنار می آمدیم ؛اگر هوای باجناق داشتن برای امثال آذر مذموم است ،پس این همه  داماد ،باجناق و برادر خانم هاکه میدان دار مدیریت اجرایی و حاکمیتی شده اند باتکیه بر هوای کدامین مدیر ارشد کشوری بصورت آسانسوری مدارج مدیریتی را طی کرده اند ؟! اگر برای آذر مذموم است ،به همان اندازه باید برای همه روسای سه قوه مذموم باشد !

چرا باید اینقدر دایره دفاع از فرزندان این سامان گَل وگشاد باشدکه  هر ننه قمری جرات وجسارت اتهام زنی و توهین به فرزندان این سامان را پیدا کند؟فکر نکرده ایم که تعصبات کور سیاسی و قومی وطایفه ای که ما گرفتار  آن شده ایم ،این باروی امن را فرورریخته است ! اگر ما سطح آذرها را تا طایفه و کرد ولر تنزبل ندهیم ،هیچ معبری برای نابود سازی چهره های شاخص این دیار باز نخواهد شد !

اینکه  "عادل آذر " چهره شاخص علمی کشور بدون حمایت جریان قدرت و تنها بر اساس توانمندی وشاخصه های علمی و تخصصی در دو دوره اخیر بر کرسی مدیریت دو نهاد بزرگ تخصصی کشور تکیه زده و باتکیه برتوان علمی وتخصصی خود مدارج مدیریتی را طی نموده بخش اصلی ماجرا  و اگر هم انتقادی بر مشی مدیریتی وی وجود داشته بخش فرعی آن است . باید همه چیز را در جای خود ببینیم ،نقش آذر بعنوان چهره ملی را ببینیم ونقدهایش  را هم در جای خود احصاء کنیم ، جایگاهش را حفظ کنیم اما نقدها را آرام و خاموش به گوش وی برسانیم ،باید هوای فرزندان این دیارمان و حوزه زاگرس را داشته باشیم ،چرا با قرار گرفتن در بازی سیاسی که دیگران برای ما ترتیب داده اند ،مراتب ناکامی و حذف چهره های ملی خود را فراهم می آوریم ؟! این جاده صاف کنی برای ارکان قدرت تاکی باید استمرار داشته باشد ؟!

مگر سیاسی تر از کرمانی ها ،اصفهانی ها ،خراسانی ها وآذری ها داریم؟! اگر در کرمان سرداران نامی وجود داشت در کنارش جهانگیری های وباهنر ها هم وجود داشت ! چرا آنها توانستند به رغم اختلاف ظاهر سیاسی اما در عمل یار وغمخوار وپشتیبان هم باشند و اختلافات سیاسی هرگز آنها را به جان هم نیانداخت ؟! چون آنها بازی نخوردند !منافع ملی را با منافع منطقه ای گره زده بودند ! مثل ما نیستند که به سادگی در دام بازیهای سیاسی افتاده وبه کانون نزاع وجدال سیاسی تبدیل شده واز همین معبری که خود باز کرده ایم ،مراتب حذف فرزندانمان را از گردونه قدرت فراهم آورند!

زاگرس نشینان وخصوصا ایلامیان باید به خود آیند ،قدری با چشم بازتر به مسایل کشور بنگرند ،مگر سهم فرزندان این دیار از قدرت چه اندازه است ؟!تقسیم بندی نامتوازن قدرت از یک سو وبازی کردن در نقش پیاده نظام  اصحاب قدرت با هدف حذف تنها داشته های مدیریتی این سامان خسرانی جبران ناپذیر به همراه دارد ! بدون شک امروز که بگذرد فردا نوبت همتی ها ورضایی هاست ! 

اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶۵
رضا
|
United Kingdom
|
۱۴:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳
خنده دار آنجاست که می گویید با حضور عادل آذر بودجه استان افزایش یافته یا نگاه به حوزه جنوب بیشتر شده است . یعنی شما تقش نمایندگان مجلس ، استانداران و.... را نادیده گرفته و عادل آذر که محصول عملکرد او باجناق بازی و خانواده گماری و تسلط خانوادگی بر بخشهایی از استان می باشد را کمک به حوزه حنوب می دانید . به نظر شما چرا هیچکدام از فرزندان، نخبگان و صاخب نظران حوزه جنوب حاضر نشدند دو خط در حمایت از عادل آذر بنویسند آیا همه آنان با آذر حسادت داشتند . نخیر برادر آنها به عادل آذر کمک کردند تا بر صندلی نمایندگی بنشیند اما او مردمان خود را فراموش کرد و به خانواده و تبار خودش چسبید و امروز چنان تنها ماند که جوانکی از تهران او را کله پا کرد . این سرنوشت کسانی است که به مردمان خود پشت می کنند
کمی بیشتر مطالعه فرمایید
ناشناس
|
Germany
|
۱۵:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳
آذرهمچون امینی فقط به درد خودش می خورد .ای کاش برای حوزه جنوب هم کاری می کرد نمونه اش پترو شیمی دهلران است که بیست سال است هنوز به بهره برداری نرسیده است.
پاسخ ها
علی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
هزاران بار خداروشکر که این ناعادل قوم پرست با اون مشاور پفک فروش زیرپوستی برکنار شد.
شهروند دهلرانی
فرهنگی
|
Netherlands
|
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳
ای کاش زودتر از این ها عزل میشد
تا استان ایلام از دست دخالت های ایشان در عزل ونصب ها راحت میشد ونفسی تازه می کشید
مردم حوزه جنوب هم مطمئنا اکثرا خوشحال شدن از دست فامیل بازیش به ستوه آمده بودند
ناشناس
|
Netherlands
|
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳
با تحلیل مخالفم
همه ایلام را مقصر جلوه دادین به جز کمیسیون برنامه و مجلس را آیا در ایلام برای آذر رای گیری شد یا در بهارستان
آذر بسیار خوب بود برای عده ای
ایلام پدرخوانده نمی خواهد مدیران ضعیف منصوب آذر معایب شان خیلی بیشتر از مزیت افزایش بودجه بود
ایوانی کلهر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳
بسیار کار عالی کردن که انتخابش نکردن ،،هرچند مهرداد بذرپاش هم لیاقت چنین منصبی نداره
ناشناس
|
Netherlands
|
۱۸:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳
باسلام وسپاس از مدیرتوانای تابناک ایلام
به عرض می رسانم با تمام توان وعلم ودانشی که آقای آذر داشتند اما عادل نبود حیف بودبرای کسی که استاد دانشگاه باشد ودر مرتبه ی استادی ناعدالتی بر مردم کشور واستانش روا دارد وبرای قبیله ونزدیکانش در انتصابات کشوری واستانی این همه خود را به آب وآتش بزند عیارشان را پایین بیاورد وباجناقش آقای کرمی ،برادرخانمش آقای غضنفری، برادرزاده اش آقای آذر که کارشناس بودجه آ.پ بودن یک شبه با سفارشات فراوان وتاکیدات زیاد بعنوان مدیرکل امور اقتصادی استانداری منصوب شودو دخل وتصرف ایشان در انتصابات مدیران استان محروم ایلام برکسی پوشیده نبود صدای استاندار ونماینده گان اسبق را در آورد طوری که استاندار درجلساتشان شفاف بیان کرد که بله آقای آذر همیشه شفارش افراد خاصی برای انتصاب در مدیریت ها دارند اگر سفارش افراد شایسته ولایق بود مشکلی نبوداما فقط اقوام ونزدیکانش سفارش ایشان بودند حتی در حوزه های فرهنگی وادبی ورد کردند وباتماس با مرکز به سفارش افرادی از قبیله وونزدیکانش پرداختن
حوزه جنوب ایلام هم نفسی تازه کشیدن دیگر عادلی نیست که ناعدالتی کنند وبا قلدری تمام احشامشان را به آتش بکشند چون پشتیبانشان را از دست دادند
حیف برای عادل قصه ی ما ناعادل بودن وگرنه مرد علمی بودن همون به که به تدریس مشغول باشند اما این بار عدالت را خوب برای دانشجویانش تشریح وتوضیح دهند آقای عادل
ناشناس
|
Netherlands
|
۱۸:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳
باسلام وسپاس از مدیرتوانای تابناک ایلام
به عرض می رسانم با تمام توان وعلم ودانشی که آقای آذر داشتند اما عادل نبود حیف بودبرای کسی که استاد دانشگاه باشد ودر مرتبه ی استادی ناعدالتی بر مردم کشور واستانش روا دارد وبرای قبیله ونزدیکانش در انتصابات کشوری واستانی این همه خود را به آب وآتش بزند عیارشان را پایین بیاورد وباجناقش آقای کرمی ،برادرخانمش آقای غضنفری، برادرزاده اش آقای آذر که کارشناس بودجه آ.پ بودن یک شبه با سفارشات فراوان وتاکیدات زیاد بعنوان مدیرکل امور اقتصادی استانداری منصوب شودو دخل وتصرف ایشان در انتصابات مدیران استان محروم ایلام برکسی پوشیده نبود صدای استاندار ونماینده گان اسبق را در آورد طوری که استاندار درجلساتشان شفاف بیان کرد که بله آقای آذر همیشه شفارش افراد خاصی برای انتصاب در مدیریت ها دارند اگر سفارش افراد شایسته ولایق بود مشکلی نبوداما فقط اقوام ونزدیکانش سفارش ایشان بودند حتی در حوزه های فرهنگی وادبی ورد کردند وباتماس با مرکز به سفارش افرادی از قبیله وونزدیکانش پرداختن
حوزه جنوب ایلام هم نفسی تازه کشیدن دیگر عادلی نیست که ناعدالتی کنند وبا قلدری تمام احشامشان را به آتش بکشند چون پشتیبانشان را از دست دادند
حیف برای عادل قصه ی ما ناعادل بودن وگرنه مرد علمی بودن همون به که به تدریس مشغول باشند اما این بار عدالت را خوب برای دانشجویانش تشریح وتوضیح دهند آقای عادل
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳
من یک کرمانشاهی هستم و خیلی هم نسبت به استانهای غرب کشور متعصب هستم. اما واقعا بدترین دوران دیوان محاسبات در دوره عادل آذر بود، این را می توانید از کارمندان دیوان محاسبات در سراسر کشور بپرسید. عادل آذر باعث بدبختی خیلی از نخبگان دیوان محاسبات شد. ظلم پایدار نیست. عادل آذر نتیجه ظلم خود را دید. برود دیگر برنگردد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳
من یک کرمانشاهی هستم و خیلی هم نسبت به استانهای غرب کشور متعصب هستم. اما واقعا بدترین دوران دیوان محاسبات در دوره عادل آذر بود، این را می توانید از کارمندان دیوان محاسبات در سراسر کشور بپرسید. عادل آذر باعث بدبختی خیلی از نخبگان دیوان محاسبات شد. ظلم پایدار نیست. عادل آذر نتیجه ظلم خود را دید. برود دیگر برنگردد.
از دیار کبیرکوه
|
United States
|
۲۲:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳
آقای اذر متاسفانه به فکر همه استان ایلام نبود و تزجدایی حوزه شمال و جنوب از اهداف قدیمی او واطرافیانش است.فقط به نفع عده ای خاص بود و اگر به فکر کل استان بود پیگیرتکمیل شدن تونل کبیرکوه. منطقه ازاد مهران مرز چیلات و...... غیره بود
حسینی
|
United States
|
۲۲:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳
چه متن ضعیف و جانبدارانه ای!؟

نویسنده عملا چشم خود را به روی بسیاری از پارتی بازیهای عادل آذر بسته است.
هم ماجرای باجناق، هم افشاگری اخیر سید میعادصالحی درباره انتصاب یعقوب غضنفری (برادر خانم عادل آذر) هم خیل عظیمی از فامیل وابسته را قبول دارد (چرا باید باجناق ایشان که مدرک علوم سیاسی دارد با اعمال نفوذ آذر یک پست مهم اقتصادری داشته باشد) ولی آن را توجیه میکند. عادل آذر اصلا به فکر ایلام نبود و نیست بلکه فقط به فکر خودش و اطرافیان و فامیلش بود

به نظرم مردم ایلام (هم حوزه شمال هم حوزه جنوب) به سید میعاد صالحی بخاطر افشای رانتخواری وپارتی بازی عادل آذر خیلی مدیونند. انشالله در دور دوم حوزه جنوب هم نماینده سالمی را به مجلس بفرستند
محمدرضا
|
United States
|
۲۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳
واقعا مایه تاسف است که خیلیا در مورد عادل آذر بد قضاوت میکنن هیچ کس بی عیب و نقص نیست اما نباید از خوبیهای آذر هم چشم پوشی کرد تا اونجا که توانست از حق مردم استان ایلام دفاع کرد هرچند از اعتبار و ارزش دکتر آذر کاسته نشده در جمهوری اسلامی هیچ پست و مقامی با کسی نمی مونه اما هرچی بود مایه افتخار استان بود چون فرزند این استان بود و ما فقط از روی تعصب و حسادت فقط تصمیم میگیریم درود بر فرزند پاک دست ایلام دکتر آذر
حسینی
|
United States
|
۲۳:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳
جوان خام وطالب قدرتی همچون "میعاد صالحی"......
این جوان جویای نام ونان .......
چرا باید اینقدر دایره دفاع از فرزندان این سامان گَل وگشاد باشدکه هر ننه قمری جرات وجسارت اتهام زنی و توهین به فرزندان این سامان را پیدا کند......

جملات فوق را از متن نویسنده این مطلب کپی کرده ام.
یعنی نویسنده از بدیهی ترین اصول اخلاقی در نوشتن مطلب خبر ندارد؟؟
جانبداری اینقدر تابلو؟؟؟

درباره عادل آذر که سوءاستفاده از جایگاه شغلیش و پارتی بازی برای خیل عظیمی از افراد فامیلش کاملا محرز است با عنوان ولقب محترمانه صحبت میکند، اما برای میعاد صالحی که سید است، قاری و حافظ کل قران است، سالها در مدارس تیزهوشان درس خوانده، دکترای دانشگاه صنعتی شریف را دارد، سالها کار اجرایی و مشاوره ای کرده، ... اینقدر حقیر و بی ادبانه با الفاظی که در بالا ذکر شد مطلب می نویسد!!!!
اکبر
|
United Kingdom
|
۲۳:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳
من ازحوزه جنوب استان ایلامم.
بابا، خدایاشکر که اذررفت ونفس راحتی کشیدیم.
قبیله گرایی ایشان به جایی رسیدکه قبیله ایشان دردهلران دیگربه جان ومال.... مردم هم رحم نمی کردند. نمونه اش در دوهفته پیش بودکه احشام مردم رابه آتش کشیدند. دست درازی آنهابه اراضی ملی و دولتی بماند. قبیله ایشان اقلیتی 15درصدی دردهلران بوده که منکرهویت بقیه هستند. مخصوصا زمانی که در راس دیوان قرارگرفت علنابازدوبندوفشاروگاهاحذف مسولین ناعدالتی رابه حداعلارسانید
جواد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
تابی جون چرا می نویسی قطع دست فرزندان حوزه زاگرس از جریان قدرت؟ ظلم آقای آذر او را سرنگون کرد نه چیز دیگر. قبیله بازی، عدم برخورد درست با حقوق های نجومی، دخالت بی جا در نصب عزل حتی باجناق و برادر خانومش و ... . بس کنید تابناک عالم همه محضر خداست.
علیمرد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
برای اولین باره که از برکناری یه ایلامی یا کورد از منصب کشوری خوشحال میشوم واقعا بقول دوست عزیزی که فرمودن آذر عادل نبود بهترین صفتشو ذکر کرده یعنی ایقدر که برای پست گرفتن باجناقش تقلا کرد نصفشو برای استان میکرد الان جزو استانهای پیشرفت بودیم.
علی چراغی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
سلام
جناب دکتر‌عادل آذر یک استاد دانشگاه در یکی از پست ها تاثیر گذار کشور چند سالی مشغول فعالیت بود
ایشان مورد تاییید مقام معظم رهبری می باشد.
ایشان به شدت با نجومی بگیران برخورد کرد و کارهای ایشان ماندگار است و از دهن ماها خارج نخواهد شد.

مدیر ارشد استان و نمایندگان مجلس بارها به دفتر ایشان جهت پادرمیانی و اخذ بودجه بیشتر برای استان مراجعه کردند.
اتوبان پل زال از ماندگار ترین پروژه های خواهد بود که با تلاش و پیگری ایشان استارت خورده و خیلی از پروزه های استانان شالله برای ایشان سلامتی و طول عمر با عرت از خداوند خواستاریم و به زودی در سنگر دیگر ایشان رو ببینیم ❤❤❤
ایلامی مقیم کرج
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
با سلام و احترام خدمت مدیر محترم تابناک و مخاطبین ، جای بسی تاسف است که پیام های برخی از عزیزان توام با غرض ورزی است و از حذف دکتر آذر که مدیری ملی و فراجناحی است حداقل به عنوان هم استانی خود خوشحال هستند. جا دارد ابتدا از زحمات دکتر عادل آذر در منصب مهم ریاست دیوان محاسبات قدردان بود و به ایشان خداقوت گفت که در این منصب سربلند و سرافراز بیرون آمد .لازم است چند نکته را به سمع و نظر عزیزان برسانم، حذف دکتر آذر فقط حذف ایشان نبود،بلکه با رفتن آذر از ریاست دیوان نه تنها حوزه جنوب استان ایلام بلکه تمام استان در هیچکدام از مراکز تصمیم سازی حضور ندارند، ایشان یک فرصت بوده و هست برای استان محرومش و با توجه به سطح لابی که در مراکز تصمیم سازی کشور داشت میتوانست برای استانش کمافی السابق بسیار مفید باشد . به هر حال استان محروم و نفتخیزی که تاکنون توجه ای به آن نشده بود ولی ایشان این توجه را جلب کرد و مفید بود. باید قبول داشت که در طرف دیگر مملکت و دولتمردان یک‌نگاه بخش نگرانه دارند مثلا نوبخت برای گیلان بودجه میگیرد، اصفهانی ها همه جا هستند ، آذری ها نیز همچنین ، فقط استان محروم ایلام هست که معمولا نه نقش مهمی در سیاست کشور و نه در اقتصاد دارند. دکتر آذر با تمام مشکلات دغدغه اصلیش برای استان بود و خودش خواهان این مهم بود و همواره تمام قد توان فرا استانیش را برای استان صرف مینماید. اکنون متاسفانه شاهد آن حس حسادت و غرض ورزی هستیم که برخی در پیامها می نویسند. و در پایان لازم می دارم که اقداماتی برای استان از جناب دکتر آذر در اینجا بیاورم؛ آزاد راه پل زال چیلات نجف و ردیف بودجه ملی این پروژه - آوردن مقامات طراز اول کشوری به استان برای اواین بار تاریخ استان ایلام - تدارک دیدارهای ملی مسئولین استان با مقامات عالی کشور در محل دیوان محاسبات برای پیگیری امورات استان - نفوذ در دولت برای پیشبرد امورات استان - پتروشیمی دهلران که امیداست زین پس متوقف نشود و..
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
سلام
جناب پرفسور عادل آذر 
مهارت های مدیریتی شما سبب شد تا بتوانید چهارسال به خوبی تیم دیوان محاسبات را هدایت و کنترل کنید.

با وجود رهبری هوشمندانه شما در دیوان محاسبات و مرکز آمار، وجود سطوح تخصصی مختلف در بین اعضا موجب آن نشد تا در پیشبرد اهداف و امور و کنترل برنامه های شما خللی وارد شود.

انءشاالله هرکجا که هستید سلامت و خرم در کنار خانواده محترم باشید.

مایه افتخار و سربلندی ما هستی دکتر عزیز و ارجمند
پوریا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
باسلام و خسته نباشید خدمت مدیر توانای تابناک.
بنده از کارمندان دانشگاه لرستان هستم چندباری افتخار دیدار با دکتر آذر را داشتم . دکتر آذر یک انسان خاکی ، متدین، خوش اخلاق و کاردان و باسواد هستند و باعث افتخار بنده و تمام ایلامیان و لر زبانان ایران هستند. دکتر آذر یک سرمایه ملی بوده و هست و همان چند دیداری ک با دکتر داشتم با جرات قسم میخورم ک از بهترین لحظات زندگی من بود.
دکتر عادل آذر شما مایه افتخار استان ایلام هستید انشالله همیشه پیروز و جاویدان باشی.❤⚘
فردین غلامی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
درود و تشکر فراوان از مدیر تابناک ایلام ۔
افراد دانا فرهیخنه و آگاه استان ایلام قدر جناب دکتر عادل آذر دانشمند فرزانه و استاد برجسته را میدانند۔
جناب دکتر عادل آذر شخصیتی ملی و کشوری در هر استان دیگر بود الان تندیس و مجستمه ایشان درست میشد
توانایی و شایستگی دکتر عادل آذر بر هیچ کس پوشیده نیست و در حد توان به تمام اقشار استان کمک کرده که اگر مجالی بود به ذکر نام میتوانستم براتون بگم۔ تعجب من از افرادی ست حسود چشم تنگ یا بهتر بگم بیغیرت نسبت به هم استانی که مانند ایشان وجود ندارد ۔ افرادی از از برکناری ایشان از پست مهم و کلیدی ایشان خوشحال هستند مطمئنم توانایی و اطلاعات و بینش لازم در پرداخت فیش اب و برق را ندارند الان شدن تحلیل گر مسائل کشوری که نمیدونن باد از کدوم طرف میاد۔ الحق و النصاف جایگاه استان ایلام بدون اذر رو تجربه میکنید ۔ افرادی هم که عقده همسایگی و مشکلات شخصی خانوادگی یا درگیری بر سر مسائل ایل و عشیره ای را به جناب دکتر ربط میدهند باید بگم ربطی به هم ندارن۔ اگه ربطی داشته باشد باید حرکت خارج از اخلاق اقای احمدی را به طایفه و ایل و تبارش ربط دهیم در صورتی که اشتباه و غیر منطقی میباشد۔
افراد دانا فرهیخنه و آگاه استان ایلام قدر جناب دکتر عادل آذر دانشمند فرزانه و استاد برجسته را میدانند۔
تشکر از سایت تابناک ۔
هادی جاوید
|
Germany
|
۰۰:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
با سلام
دکتر عادل آذر فرزند بزرگان این شهر،برادر کوچکترها و استادی بی بدیل برای نسل جوانان این دیار است. او بزرگ است و همه ما در بزرگ شدن او نقش داشته ایم، اکنون این بزرگی را پاس بداریم ،نه او را بشکنیم و نه اجازه بدهیم دیگران به شخصیت این دانشمند بزرگ استان و شهرمان جسارت کنند.
به امید روزهای بهتر بدور از تعصبات قومی قبیله ای و نقدهای کورکورانه.
هادی جاوید
|
Germany
|
۰۱:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
با سلام
دکتر عادل آذر فرزند بزرگان این شهر،برادر کوچکترها و استادی بی بدیل برای نسل جوانان این دیار است. او بزرگ است و همه ما در بزرگ شدن او نقش داشته ایم، اکنون این بزرگی را پاس بداریم ،نه او را بشکنیم و نه اجازه بدهیم دیگران به شخصیت این دانشمند بزرگ استان و شهرمان جسارت کنند.
به امید روزهای بهتر بدور از تعصبات قومی قبیله ای و نقدهای کورکورانه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
لیاقت و شرافت کاری که قسم خورده بودید را به نحو احسن انجام دادید و این بزرگترین نشان لیاقت برای شماست جناب دکتر آذر
محمد
|
United Kingdom
|
۱۳:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
پرفسور آذر در قلبرما جوانان جایی دارد
علی رضا
|
United Kingdom
|
۱۳:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
وقتی می بینم برخی هم استانیانم از حدف آذر خوشحالند بیشتر متوجهدمیشم چزا واژه محرومیت رو یدک میکشیم...
ایلام محروم
مطمعنن از پروفسور آذر در پست مدیریتی بالاتر استفادهدخواهد شد
احمد
|
United Kingdom
|
۱۳:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
تابی جون! چرا یکدفعه هفت هشت تا تظر موفق عادل آذر با هم تایید میشه؟؟!!

اگر عادل آذر دلش بحال مردم ایلام میسوخت سرانجامش این نبود.
عادل آذر فقط به فکر فامیل خودش بود و بس!!

واقعا در کل استان ایلام و کشور فردی بهتر از صادق کرمی (باجناق آذر) برای ریاست شرکت انبارهای و خدمات گمرکی ایران نبود؟ واقعا هیچکس بهتر از صادق کرمی (دکترای علوم سیاسی، بدون هیچ تجربه دیوانی) بهتر از مشاور برای دیوان محاسبات نبود؟ واقعا هیچکس بهتر از یعقوب غضنفری (برادر خانم عادل آذر) که فقط تو آموزش و پروزش آبدانان بوده و اصلا تجربه مالی و اقتصادی نداشته، برای جایگاه خطیر نماینده دیوان در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی (با درآمد میلیاردی روزانه) نبود؟

این یک واقعیت محضه که خیلیها در همین ایلام از کنار رفتن عادل آذر و شل شدن مافیای او خوشحال شدند.

تقریبا مطمئنم میعاد صالحی بقیه فسادهای عادل آذر و صادق کرمی را پیگیری خواهد کرد
انشالله
احمد
|
United Kingdom
|
۱۴:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
تابی جون! چرا یکدفعه هفت هشت تا تظر موفق عادل آذر با هم تایید میشه؟؟!!

اگر عادل آذر دلش بحال مردم ایلام میسوخت سرانجامش این نبود.
عادل آذر فقط به فکر فامیل خودش بود و بس!!

واقعا در کل استان ایلام و کشور فردی بهتر از صادق کرمی (باجناق آذر) برای ریاست شرکت انبارهای و خدمات گمرکی ایران نبود؟ واقعا هیچکس بهتر از صادق کرمی (دکترای علوم سیاسی، بدون هیچ تجربه دیوانی) بهتر از مشاور برای دیوان محاسبات نبود؟ واقعا هیچکس بهتر از یعقوب غضنفری (برادر خانم عادل آذر) که فقط تو آموزش و پروزش آبدانان بوده و اصلا تجربه مالی و اقتصادی نداشته، برای جایگاه خطیر نماینده دیوان در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی (با درآمد میلیاردی روزانه) نبود؟

این یک واقعیت محضه که خیلیها در همین ایلام از کنار رفتن عادل آذر و شل شدن مافیای او خوشحال شدند.

تقریبا مطمئنم میعاد صالحی بقیه فسادهای عادل آذر و صادق کرمی را پیگیری خواهد کرد
انشالله
حوزه ی جنوب
|
Canada
|
۱۴:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
بگذارید دهلران نفس بکشد!!

سالهای متمادی است که سیاست و راهبرد استانداری ایلام در نگاهی مغرضانه برحوزه ی جنوب و بویژه دهلران مستعد پیشرفت و برخوردار از مواهب مختلف خدادادی بسته شده . واقعیت این است که پشت میزنشینهای مرکز استان پیشرفت حوزه ی شمال را در تحریم جنوب دیده وحالا هم با اجرای آن تز معروف "تفرقه بیانداز و حکومت کن" روباه پیر ، تلاش میکنند سیاست مستعمراتی خودرا با باب کردن مباحث قومی قبیله ایی در دهلران وبه فراموش سپردن مطالبات واقعی مردم این دیار، پیاده کنند.
اول اینکه مردم فرهیخته ی دهلران جدای از این فضاسازیهای کثیف ، برادروار درکنار هم بوده و خواهندبود و در دام تبلیغات بدخواهان نخواهند افتاد.
دوم اینکه این حجم از هجمه های ناجوانمردانه برضد دکتر آذر که نه فقط چهره ایی دهلرانی یا ایلامی که کشوری و بین المللی است ، باز هم در راستای همان سیاست مغرضانه با دهلرانی است که با وجود دارا بودن ۹۵ درصد نفت وگاز غرب و منابع مختلف اولیه و پتانسیلها پیشرفت ، محکوم به محرومیت بوده است.
شما که کمترین انتقاد از عملکردهای ظالمانه ی خود را در اختصاص و هزینه کرد اعتبارات و بودجه ها مختلف در پروژه های غیرکارشناسی و محکوم به شکست آزاد راه ها و راه آهن ها و ... در حوزه ی شمال را ایلام گریزی و مهران ستیزی می نامید ؛ کی و کجا برای حوزه ی جنوب محروم مستضعف ، دل سوزانده اید؟ کجا برای دره شهر و آبدانان و بدره و مورموری و تلاش کرده اید؟؟
کدام پروژه در حوزه ی جنوب را شما خودخواهان حوزه ی شمال بر روی کاغذ کشیده و بر بستر خاک این مناطق مستعد پیاده کرده اید؛ که معدود پروژهای در حال اجرا هم به لطف بزرگان همین حوزه و امثال دکتر آذر بوده است!
شما استان ایلام و جغرافیا ی آن و اعتبارات و بودجه استان را در شهرستان ایلام و مهران و دوسه به اصطلاح خودتان شهرستان که هنوز رنگ تابلوی فرمانداریشان خشک نشده ، خلاصه کرده اید!! شما نقش دایه ی دلسوز ترا ازمادر را بسیار ناشیانه بازی کردید که مردم حوزه ی جنوب و بویژه دهلران قهرمان و فرهیخته شما را بهتر از خودتان میشناسند.
عادل اذر تمام نشده و تمام نمیشود تا مادامی که دانش و تخصص تمام نشده است . و این تخریبهای مذبوحانه برخی تنگ نظرهای بیسواد و مغرض بسان داغ ننگ بر پیشانی آنان ماندگار خواهد ماند.
دهلران را بگذارید نفس بکشد!! مشکلات ایل بزرگ و میهن پرست کاید خرده بر سر اراضی مستند و دیرینه خود با همان اداراتی است که مدیریت آن در حوزه ی شمال است و به لطف خداوند و حضرت عدالت حل خواهد شد که اگر دکتر آذر اهل تبعیض و یا فامیل بازی وآن اتهامات نابحق شما بود بسیار زودتر از این برای رفع و رجوع مشکل همتباران خود کار میکرد.
رشیدنهال
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
خوبست کتاب "جامعه شناسی نخبه کشی" را یکبار دیگر مطالعه کنیم.
قطعاً تجربه مدیریت دکتر عادل آذر در مرکز ملی آمار و همچنین دیوارن محاسبات از نظر کارشناسان و صاحبنظران رشته مدیریت و قضاوت تاریخ ماندگار خواهد ماند، اصلاحات بنیادی که در دیوارن محاسبات انجام شده قابل تغییر نیست، خوبست بدانیم که تمام اختلاسهای هزاران میلیاردی که هر روز می شنویم همگی خارج از چتر نظارت دیوان محاسبات هستند، بهرحال جایگاه علمی بعنوان پژوهشگر اول کشور جناب دکتر عادل آذر نه قابل انکار و نه خدشه پذیر است.
قطعا فاصله و جایگاه علمی آقای آذر و بذرپاش از زمین تا آسمان است.
برای ایشان و همه سربازان نظام مقدس جمهوری اسلامی آرزوی سربلندی و عزت را دارم
رشیدنهال
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
خوبست کتاب "جامعه شناسی نخبه کشی" را یکبار دیگر مطالعه کنیم.
قطعاً تجربه مدیریت دکتر عادل آذر در مرکز ملی آمار و همچنین دیوارن محاسبات از نظر کارشناسان و صاحبنظران رشته مدیریت و قضاوت تاریخ ماندگار خواهد ماند، اصلاحات بنیادی که در دیوارن محاسبات انجام شده قابل تغییر نیست، خوبست بدانیم که تمام اختلاسهای هزاران میلیاردی که هر روز می شنویم همگی خارج از چتر نظارت دیوان محاسبات هستند، بهرحال جایگاه علمی بعنوان پژوهشگر اول کشور جناب دکتر عادل آذر نه قابل انکار و نه خدشه پذیر است.
قطعا فاصله و جایگاه علمی آقای آذر و بذرپاش از زمین تا آسمان است.
برای ایشان و همه سربازان نظام مقدس جمهوری اسلامی آرزوی سربلندی و عزت را دارم
ناظر
|
Germany
|
۱۷:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
این صفحه شده محل عقده گشایی یک عده نژاد پرست و توهین به یکی از نوابغ کشور باید تاسف خورد به حال این مردم جهان سومی که کمر همت بر نابودی خویش بسته اند
جمال دهلران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
درود بر آقای اسدی.آقای اسدی چرا کرمان و خراسان رو مثال زدی همین دزفول بیخ گوش دهلران رو ببین چند نفر در راس قدرت کشور داره ساده ترین مثالش وزیر دادگستری.اما مردم استان ما فقط دنبال نخبه کشی هستند شکر خدا دکتر عادل آذر اینقدر بزرگ است وخدا بهش عزت داده که نیازی به حمایت این چندنفر نداره.اون همه خدمتی که دکترمیرزایی به مردم حوزه شمال کرد متاسفانه چشم بینایی نبود. همه از پست و مقام حرف زدن به این نتیجه رسیدم که معلومه بعضی ها چندساله بدون پست مانده اند.تا مردم از نماینده انتظار استخدام فرزندانشان در دستگاه ها رو داران همین روال طی میشود. درود خدای منان برای آقای اسدی بزرگ
دهلرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
ما کردهای دهلران به همشهری عزیزمان دکتر عادل آذر افتخار میکنیم . آفرین بر آقای اسدی واقعا بی نظیری
دهلران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
آقایان معنی افترا و توهین را میدانید معلومه کنه پس یه سری به قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آن بزنید، آقای اسدی شما هم هر نظر نامربوطی را ثبت نکن عزیز من.
احمد
|
United States
|
۰۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
با سلام
متاسفم واسه این نظرات که همه آن حاصل حسادت و عقده گشایی می باشد ،عادل آذر شخصیتی تکرار نشدنی در غرب کشور می باشد،عادل آذر مورد تایید رهبری هستن،شماها از یه جایی دیگه دارین میسوزین
احمد
|
United States
|
۱۰:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
چرا طرفداران عادل آذر اینقدر دراینجا به مخالفینش توهین می کنند؟
احساسی حرف زدن و تهمت زدن که کار سختی نیست!

ایکاش یک یا چند آدم بیطرف از تهران بیان ایلام برای بررسی و ببینن فقط چند نفر از فامیل و طایفه عادل آذر در این سالها در شهرستانها و مرکز استان ایلام استخدام شدند یا ارتقا شغلی گرفتند در حالیکه لایقش نبودند. حجم پارتی بازی عادل آذر در کل کشور بیسابقه است. دو مورد از خطرناکترین و تابلوترینهاشو که میعاد صالحی درباره صادق کرمی و غضنفری رو کرده.

چقدر خوبه حالا که توجه کل کشور بخاطر افشاگریهای میعاد صالحی به این مسئله جلب شده و خود عادل آذر هم برکنار شده، به این حجم از پارتی بازی در حق مردیم استان ایلام خصوصا حوزه شمال توجه خاص بشه و افراد بی لیاقتی که به ناحق در مصدر امور شهرستانها و مرکز استان قرار گرفته اند برای همه شناخته بشوند و برکنار گردند تا راه پیشرفت استان بر اساس شایسته سالاری هموارتر بشود
علیمرد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
بخدا هر کس ازش تعریف کرده یا فامیلشه یا چیزی بهش رسیده
واقع بین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
فرمول بدبختی عادل آذر عبارت بود از:
1- دل بستگی به درس و دانشگاه و به تبع آن سپردن امور به کیومرث داودی (معاون فنی )
2-رودروایسی با باجناقش(صادق کرمی) که باعث شد با میعاد صالحی درگیر شود.
فردین غلامی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
اقای احمد که دقیقه دقیقه کامنت میزاری روشن و واضح صحبت کن نترس کاری باهات نداریم۔ اسم ببر از افراد در استان۔
هویت خودت رو مشخص کن ۔ تکرار میکنم با جسارت صحبت کن و با اسم مستعار پیغام نده۔
دنیا دار مکافات است شما هم استرس پیشرفت استان رو داری حق داری۔ اگه چند هزار قطعه مثل شما در استان داشتیم عالی میشد دیگه نیازی به نیروی استان ایلامی در اهرم قدرت مسئولین کشور نداشتیم راحت چنتا سالن مرغداری میزدیم۔۔ راحت حرف دلت رو بزن نزار حرفی توی دلت بمونه بزرگوار۔ بخدا قسم حرف های تو انچنان تاثیری در استان گذاشته که هر جا میرم میگن دیدی احمد نظر جدیدشو گذاشته برو ببینش چقد قشنگ حرف میزنه۔۔ Ahmad Just Death Never Tell Lie
ایلام محروم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
عادل آذر برند استان ایلام است که شاخص ترین چهره ما در کل کشور است شاید بگویم در تاریخ این استان بیراه نگفته باشم...
کسانی که از وضعیت خوشحالند عده ای بی مغزند که درعصر حجر مانده اند.
امروز ایلام برند خود را از دست داد...
و کشور تخصص و علم را بار دیگر با روابط و کنش های نادرست سیاسی به کشتن داد!
محمد علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
فقط یک ذهن متحجر و قوم پرست میتونه بگه اذر صلاحیت دیوان نداره. این حجم از عقب ماندگی فرهنگی نگران کنندس. حقا ک حقمون که پنجاه ساله پیشرفت نمیکنه استانمون
از دهلران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
من با آقای احمد کاملا موافقم. اطرافیان عادل آذر کل استان را قبضه کرده اند و سوار مردم شده اند. نمونه اش برادر صادق کرمی که معاون استانداره و همه کاره استان . کلی برای صادق کرمی غیزقانونی تبلیغ و کار کرده. میدونم که خیلی ها از دهیارها رو مجبور به رای دادن به کرمی کرده. به نفع برادرش با وجودیکه غیرقانونیه سخنرانی کرده. به خدا کلی رای دارن میخرن از مردم برای صادق کرمی. بخدامردم جنوب از دستشون ذله شده اند. ای کاش فریادرسی باشه
کرمی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
چرا نظر مخالفین اذر را انتشار نمیدهید. حداقل نظر خودم من .

افرین بر غیرت با تعصب شما.
افرین بر افکار قبیله ای و جزیرهای شما.

افرین برای قلم هایی مانند قلم شما که جز منافع خود و دوستان خود را بر نمی تابد.
اذر = تاج گردون استان ایلام و کشور
آذر = پرورش تز قوم گرایی
احمد
|
United States
|
۲۰:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
آقای غلامی محترم! من را مثل تو تربیت نکرده اند که بی احترامی کنم به مخالفم و او را مرغ بنامم
مستعار بودن پیامم حق طبیعی من است و به شما ربطی ندارد!
شلوغ کاری هم نکن ! خیلی سخت نیست. اسم مدیران ارشد استان را با فامیل کرمی و آذر سرچ کن یا کل کامنتا رو بخوون کلی آدم پیدا میکنی که به ناحق منصوب شدن

اگر تو و دیگران به کسانیکه میگن عادل آذر پارتی بازی کرده توهین کنید هیچ مشکلی ازتون حل نمیشه!!
صادق کرمی وضعش خیلی خرابه! دو سال مشاور دیوان محاسبات بوده در حالیکه هیچ ربطی به مدرک و سابقه اش نداره. خودش هم متوجه شده چقدر ضایع هست! بهمین خاطر توی رزومه اش ننوشته! مطمئنم با پیگیری این موضوع توسط دیگران، هم خودش محکوم میشه هم عادل آذر بخاطر "سوء استفاده از موقعیت شغلی"

ضمنا با همکاری جمعی از دوستان کلیه تخلفات صادق کرمی و برادرش در دور اول در کل منطقه جنوب هم آبدانان و دهلران و دره شهر و بدره و ... را با مستندات و دلایل محکمه پسند لیست کرده ایم و بزودی به شورای نگهبان تحویل خواهیم داد انشالله تا هیچکس بعدا احشام مردم مظلوم منطقه را آتش نزند!!
وحید نادر شاگرد اتوبوس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
استاد تمام(پرفسور) عادل آذر از نظر شخصیت علمی فردی بارز و بین المللی هست ولی با انکه دانش اموخته مدیریت دانشگاه تهران و تربیت مدرس هست و در دوران تحصیل نیز ممتاز بودند؛ ولی زمینه تخصصی ایشان در دوره فوق لیسانس کنترل کیفیت آماری در صنایع پارچه بافی هست و تخصص دکتری ایشان؛ در زمینه ریاضیات و آمار و کاربرد آن در مدیریت(OR و..) می باشد که دوره تصدی شان در دیوان تمام شده و فردی(به غلط یا درست ) جايگزین شدند لذا حذفی در کار نبوده؛ و تا کنون هیچکس در زمینه نظم و نسخ بخشیدن به حسابها اندازه آقای لطفعلی لطفعلیان موثر نبوده که کسانی از ایشان آسیب ببیندند و بفکر حذف باشند (البته لطفعلیان در دولت دوم خاتمی؛ چون میدید به نام خصوصی سازی کثافت کاری هایی صورت میگیرد لذا بعد 20 سال تصدی یک پست مهم ؛ بازنشسته شد چون میدید نخواهد توانست مانع برخی کثافتکاریها بشود و لذا نخواست هم که شریک کثافتکاری ها بشود انهم به ضرر بیت المال) چون از طرفی کاربرد آمار در مدیریت همان بکارگیری خرد و محدود برخی روشهای امار در سطح بنگاه و خط تولید هست در حالیکه مرکز امار بر بکارگیری کلان آمار و سرشماری و تلفیقی از علم امار و علوم اجتماعی و برنامه ریزی و پیش بینی و سنجش نیاز دارد؛ منتهی مشکل در کشور ما این هست که تا عضو جناحی و باندی و یا به کسی وابسته نباشی(مانند محسن رضایی؛ یا خانواده هاشمی و یا فلان اصلاح طلب و بهمان اصول گرا و...) بهت پستی پیشنهاد نمیشود(بده و بستانهای سیاسی) و بدتر اینکه تا پستی به کسی پیشنهاد میشود بلافاصله برنامه میدهد و با آغوش باز می پذیرد که از نظر امام خمینی (ره) از علایم بی تقوایی هست (البته عادل آذر(نماینده سابق مجلس) آدمی متقی و با تقوا و رزمنده بسیجی و جانباز 15 درصد دفاع مقدس هستند که گویا متاسفانه موارد را به ایشان تکلیف نمودند)؛ من ارزیابی از عملکرد ایشان در دیوان محاسبات یا مرکز آمار یا دوره نمایندگی نکردم (معمولا قویترین یا ضعیف ترین ادمهای را آناليز و ارزیابی می کنم) ولی میدانم ایشان درس حقوقی چندانی تدریس نکرده و غیر از دو واحد حقوق اساسی دوره لیسانس چیز زیادی از حقوق پاس نکرده لذا در دیوان محاسبات مشغول یاد گیری بودجه حسابرسی و حقوق؛ و ارزیابی و تطبیق و تفریغ بودجه شدند که خوب یاد گرفتن و در مرکز آمار هم فرصتی تا با امار در علوم اجتماعی و سرشماری و .... آشنایی پیدا کنند ؛ و مثل اغلب مدیران ایران؛ به محض یاد گرفتن هم میروند سر یک شغل و کار دیگر؛ البته تلاش ایشان جهت انتصاب مهندس سعید ایزدیان(اهل خوزستان ) به سمت استانداری ایلام؛ اگر منجر به نتیجه میشد شاید قدم بزرگی برای ایلام برداشته میشد
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
اقای احمد که درجه عقب ماندگی فرهنگی و ذهنیت به حدی رفته بالا که کورسوی امیدی برای رهانیدنت از تاریکی جهل و نادانی نمی بینیم، اینو بدون عادل اذر مایه فخر و مباهات این استانه به ظوری که در استان های دیگه اشتهار عادل اذر از خود استان ایلام بیشتره. عقده پراکنی های و دلابل و برهان هایی که برای عدم صلاحیت اذر عنوان میکنید نشان از درماندگی و سرگشتگیتون داره....
شهروند ایلامی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
با سلام و احترام به همه نظرات عزیزان ضمن دعوت به همدلی که یگانه رمز موفقیت جوانان و نخبگان ماست بنده به عنوان یک ایلامی و به دور از هرگونه تعصب لازم میدونم این نکته را یادآور بشوم که با اینکه مساعدتی از جناب آقای آذر به بنده نشده که بخواهم از روی هواداری و یا جانبداری صحبت کنم ولی از روی انصاف خوب است این را مد نظر داشته باشیم که آقای آذر باعث افتخار منطقه و استان ماست و اینجا لازم است به یک ضرب المثل ژاپنی اشاره شود که می گویند اگر می خواهید جای رئیس خود را بگیرید سعی کنید او پیشرفت کند تا جا برای شما خالی شود الان هم به نظر می رسد به جای اینکه ما در صدد تخریب باشیم سعی کنیم از آنچه که باعث شده آذر از یک منطقه محروم به عالی ترین و حساس ترین رده سازمانی برسد الگو بگیریم و خودمان را قویتر کنیم چرا ما این همه در صدد نقد به آقای آذر باشیم یعنی گناه ایشان این است هم استانی ماست...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
اقای احمد ماهم مدارکی رو در مورد خرید و فروش رای اقای علیزاده و همینطور بازداشت همسرش در کلانتری رو جمع کردیم و اماده ارسال به شورای نگهبانه، به امید روزی که به سه جوان بی دفاع حمله مسلحانه نشود . و خاطرت رو جمع کنم همون جماعتی که اسم اوردی کمر همت بستن ک اون کاندید مترو سوارت حتی با خرید و فروش رای هم راهی به مجلس پیدا نکنه. مطمعن باش باطل با آمدن حق رفتنیست
هادی
|
Germany
|
۱۳:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
با سلام
خیلی برام جالبه و امیدوارم تمام دوستانی که مطالب میخونن به این نتیجه رسیده باشن که منتقدین دکتر اشخاص مجهول الهویتی بیش نیستن.اگر شما جارچیان فتنه در استان و شهرستان نیستید که با پاک کردن صورت مساله ها و نداشتن بینش سیاسی کافی از شرایط حاکم بر دولت نظر میدن جسارت داشته باشین با اسم مستعار نظر ندین.
لازم میدونم اعلام کنم جواب های هوی میباشد در مورد آتش سوزی های اخیر جواب دست درازی عده قلیلی بود که با سند سازیهای جعلی با پشتوانه دکتر احمدی(معلوم الحال) فکر تصرف اراضی ابا و اجدادی ایل را در سر پرونده بودند.
احمد
|
United States
|
۱۸:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
چه خوب!
پس هر کس مدارکی که داره به شورای نگهبان بده تا ببینیم چی میشه!
البته ما باید مدارکی درباره معاون استاندار که پیوند خونی با صادق کرمی دارد را هم به وزارت کشور بدهیم!

آخرین پست اینستای دکتر سید میعاد صالحی را بخوانید و ببینید که آماده برداشتن قدمهای بعدی است (قوه قضاییه و شورای نگهبان)
مدیر پایگاه سلام بر مخاطبین عزیز تابناک
به عرض شما فرهیختگان ارجمند می رساند ،هدف ما ایجاد فضایی آزاد برای گفتگو وبیان نظرات ودیدگاه هاست تا در پرتوی آن بتوانیم به نقطه ای مطلوب برای یافتن راهکاری درست ومنطقی برای کمک به بهبود شرایط موجود برسیم
لذا باید مراقب بود که این فضای آزاد وبستر ایجاد شده به مکانی برای توهین وافترا ومهمتر از همه دلخوری نشود .
از آنجاییکه پرداختن به امور شخصی دیگران در چنین فضایی بار حقوقی به همراه دارد از دوستان عزیزم انتظار می رود با درک درست جایگاه این رسانه از هرگونه افترا و ورود به حوزه شخصی افراد خودداری نمایند چرا که در صورت استمرار این وضعیت مجبور هستیم فضای باز گفتگو را محدود کنیم که البته باب طبع مدیران تابناک نیز نخواهد بود .
باتشکر اسدی مدیرتابناک
ناشناس
|
United States
|
۲۰:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
جناب اسدی مدیر محترم تابناک
با تشکر، فرمایش شما دغدغه منهم هست. خودم اگر به فردی نسبتی دادم مصداقش را ذکر کرده ام . به چه حقی برخی کاربران به شخصیت مخالفینشان توهین میکنند؟ باز هم خداراشکر که کلی از اینها غیر قابل انتشار شده. موارد زیر را مصداق براز توهین میدانم که متاسفانه از فیلتر شما امکان عبور پیدا کرده اند:

کاربری نوشته: "اقای احمد که درجه عقب ماندگی فرهنگی و ذهنیت به حدی رفته بالا که کورسوی امیدی برای رهانیدنت از تاریکی جهل و نادانی نمی بینیم"
کاربری نوشته: "اگه چند هزار قطعه مثل شما در استان داشتیم عالی میشد ... سالن مرغداری میزدیم۔۔"
اینها مصداق بارز توهینه . اگر حرف حساب دارند بزنند چرا توهین میکنند؟
ناشناس
|
United States
|
۲۰:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ضمنا من نمیدانم جناب اسدی مدیر تابناک نویسنده مقاله این پست هستند یا صرفا منتقل کننده آن؟
اما یک ایراد جدی را به مطلب مربوطه وارد میدانم.

نوشته اند: "اگر تنها گناه عادل آذر ،ارتقای باجناق خود به مصادر مدیریتی کلان یا نگاه بیشتر به حوزه جنوب استان بوده است ،اگر چشمانمان را باز می کردیم ،می توانستیم براحتی از کنار این گناه بگذریم"
عجبا! البته بدیهی است که در شرایط مساوی مدرک تحصیلی مرتبط و سابقه کار، استفاده از نیروی بومی ارجح است اما در غیر اینصورت مصداق بارز حق کشی و پارتی بازی است.چطور اگر یک غیرایلامی در مقیاس ملس حق یک ایلامی شایسته را بخورد ناراحت میشویم اما برعکس این کار را روا میدانیم؟؟ عادل آذر با توصیه و اصرار حضور صادق کرمی به میعاد صالحی و نیز با انتصاب کرمی بعنوان مشاور خود و نیز انتصاب غضنفری عملا حق دهها و صدها فرد دیگر که در آن حوزه ها هم مدرک و هم سابقه کار مرتبط داشته اند، را خورده است.

عادل آذر قطعا مثل نویسنده مطلب فکر نمیکرد که این رفتار را مباح و بی اشکال میداند. اگر اینطور بود بجای از بیخ منکر شدن کل ماجرا و "اظهارات سراسر کذب" خواندن ادعای صحیحی صالحی، به راحتی همین استدلال را میکرد. اما بعدا و با توضیحات تکیلی صالحی برای همه خصوصا نمایندگان مجلش مشخص شد که کار انجام شده توسط آذر مصداق "سوء استفاده از موقعیت شغلی" بوده آنچنانکه حتی رییس سایق را در جمع دو کاندیدای معرفی شده به صحن علنی مجلس هم قرار ندادند!!
ایثارگر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
من خدا وکیلی اصلا این دکتر آذر را از نزدیک ندیدم ونمی شناسم ولی به ایلامی بودنش افتخار می کنم هر کار ی هم کرده چه قانونی وچه غیر قانونی باید به او افتخار کرد درود بر شرف تمام هم استانیهای عزیزم
احمد
|
United States
|
۰۵:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
نویسنده دو پیام بعدی (پیامهای بعد از کامنت مدیر محترم) من هستم که ظاهرا "احمد" را فراموش کردم بنویسم و "ناشناس" خورده!

به این جمله دقت کنید: "ولی به ایلامی بودنش افتخار می کنم هر کار ی هم کرده چه قانونی وچه غیر قانونی باید به او افتخار کرد". این جمله دقیقا مصداق فامیل بازی و قبیله گرایی و پارتی بازی است. در حالیکه دین و اخلاق برعکسش را میگوید.

در هر جای استان و کشور و دنیا:
آدمی که کار خلاف و دزدی و فساد کرده، باید محکوم و مجازات شود ولو جزو بستگان و فامیل نزدیک و طایفه ما باشد
آدمی که دلسوز است و صادقانه کار میکند، باید از او تجلیل شود ولو هفت پشت غریبه باشد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
اقا احمد خودتو اذیت نکن با اباطیل شما خدشه ای بع عظمت اذر وارد نمیشه. هرموقغ کلیپی چیزی با دکور بنفش ازش بیرون اومد اونموق چیزیبگید ..
زرانگوش
|
United States
|
۱۳:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
یک اشتباه فاحش طرفداران آذر اینه اونروعملا درحد طایفه میارن پایین و ناخواسته اونو کوچیک میکنن باید توجه داشت اذر یک مدیر کشوری بوده است و مردم حق دارند به واسطه مسولیتش از اون انتقاد کنند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
بسیار مرا خنده دار گرفت از این مقاله مسخره تان .!
دهلرانی
|
United States
|
۰۶:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
سلام.من زمان نمایندگی آقای آذر باهاشون برخورد داشتم آدم باسواد و با ادبی بودن.اما در مورد انتخابات اخیر متاسفانه کار درستی انجام ندادن ک از باجناقشون آقای کرمی اینقدر ناعادلانه جانبداری کردن.در طایفه بنده پسر یکی از افراد سرشناس رو در دیوان محاسبات استخدام کرد و ب یکی دیگه از افراد سرشناس قول سیلو گندم داد ه در عوص کمک ب آقای کرمی.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
خیانت آذر به مجموعه حسابریی دیوان محاسبات درسالهای بعد مشخص میگردد انتخاب معاونین ومدیران این مجموعه توسط ایشان ضربه جبران ناپذیری را به این بدنه وارد نمود ایشان فقط اسم رئیس کل را داشتند هیچگاه در دیوان نبودند معاونین ومدیرانی که... تخلفات آنان به مرور زمان مشخص بیان خواهد شد
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
۰۱:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
فقط عادل آذر
حبیب
|
United States
|
۰۱:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
عادل آذر شخصیت بین الملی است وما افتخار میکنیم
محمود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
من یک کرمانشاهی هستم و در دیوان محاسبات مشغول هستم از زحمات ایشان در طی دوران تصدی در دیوان با تصمیمات نادرست مدیریتی، فروپاشی زندگی چندین و چند ساله ام بود بسیار مغرور ، خود رای و فاقد تجربه بود
ایران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۳
نویسنده گویا از خودشون بوده بوی گند فسادشون همه جارو برداشته...
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین