در حاشیه یک اقدام منطبق بر اصول دمکراسی خواهی ؛
اقدام شب گذشته "گروه مجازی نخبگان ایلام "بر بستر تلگرام و روحیه مطالبه گری آنان وتلاش برای تحقق فرهنگ پاسخگو نمودن مدیران را می توان مقدمه ای نویدبخش برای قرار گرفتن جامعه بر ریل قانونمندی برگرفته از اشل های مردمسالارانه تلقی کرد ، منوط به اینکه در این مسیر امیدبخش ،سایر حوزه های نوین اطلاع رسانی نظیر رسانه های مجازی ،گروههای تلگرامی و اینستاگرامی با عدول از خواسته های باندی ،سیاسی ،طایفه ای وشخصی با حرفه ای گری نوک پیکان اقدامات و فعالیت های خود را برروی واژه " توسعه ایلام " تنظیم نمایند .
کد خبر: ۸۵۷۹۶۵
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۳ 03 June 2020

تابناک ایلام علی اصغر اسدی ::این روزها یکی از دغدغه های اصلی نخبگان وکنشگران اجتماعی جامعه در راس آنها فعالین رسانه ای و مجازی ،تلاش برای پاسخگو کردن مدیران ومسئولین دستگاههای دولتی وحاکمیتی است . چرا که به عقیده صاحبنظران سیاسی واجتماعی پاسخگو کردن مسئولین در قبال اقداماتشان یکی از مولفه های اصلی دمکراسی ومشارکت گسترده مردم در مدیریت سیاسی واجرایی کشور واز سویی کاهش مخاطرات اجتماعی وسیاسی ناشی از رسوب اعتراضات مردم به عملکرد مدیران غیر پاسخگو را به دنبال دارد ،موضوعی که این روزها از سوی مدیران رده های مختلف کشور خصوصا در دستگاههای حاکمیتی مورد بی توجهی قرار گرفته است .

در عصر انفجار اطلاعات وتوسعه ابزارهای متنوع اطلاع رسانی ،فضای مجازی بعنوان یکی از ابزارهای مهم وموثر  تحقق دمکراسی ودخالت مردم در سرنوشت سیاسی واجتماعی کشورها محسوب می شود و مطالبه گری وپاسخگو نمودن مسئولین از سوی این نهاد مهم واثر گذار اجتماعی مقدمه ای بر دمکراتیک سازی محتوایی محسوب شده واز آن تحت عنوان ابزار دمکراسی متسقیم یا تله دمکراسی یاد می شود.

به عقیده برجسته ترین جامعه شناسان تلاش مدیران برای ایجاد ارتباط با این ابزار محقق کننده دمکراسی منتج به اصلاح رویه ها و سیاستگذاری ها در تمامی حوزه های فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی واقتصادی بعنوان زیر بنا ومحرک وبستر شکل گیری نارضایتی های اجتماعی وسیاسی در جامعه و متعاقبا کاهش هزینه های مخرب بر حکومت ها و مردم را به دنبال خواهد داشت .

مسئولین دستگاههای اجرایی وحاکمیتی باید ابزار مهم فضای مجازی را بهترین یاریگر خود در تحقق اهداف وبرنامه های توسعه ای از طریق شناسایی خرده آسیب ها و موانع مهم در مسیر توسعه وتحقق برنامه های توسعه ای قلمداد کنند ،نه اینکه به بهانه های واهی و با فرار از فضای مجازی زمینه استمرار حضور آفت ها وآسیب ها در فرآیند مدیریت را فراهم آورند.

لذا مدیران دانا وبا اندیشه نباید ظهور این ابزار اطلاع رسانی نوظهور را بعنوان مانعی برای خود قلمداد کرده وبا گارد گیری در مقابل آن ،خود را از فایده ها وثمرات ابزار تله دمکراسی وآینه تمام نمای موانع ،آسیب ها ،کاستی ها وچالش های مدیریتی محروم نمایند .

اقدام شب گذشته "گروه مجازی نخبگان ایلام "بر بستر تلگرام و روحیه مطالبه گری آنان وتلاش برای تحقق فرهنگ پاسخگو نمودن مدیران را می توان مقدمه ای نویدبخش برای قرار گرفتن جامعه بر ریل قانونمندی برگرفته از اشل های مردمسالارانه تلقی کرد ، منوط به اینکه در این مسیر امیدبخش ،سایر حوزه های نوین اطلاع رسانی نظیر رسانه های مجازی ،گروههای تلگرامی و اینستاگرامی با عدول از خواسته های باندی ،سیاسی ،طایفه ای وشخصی با حرفه ای گری نوک پیکان اقدامات و فعالیت های خود را برروی واژه " توسعه ایلام " تنظیم نمایند .

البته برمدیران فرض است که با تغییر دیدگاه وتلقی خود از ابزارهای نوین مجازی ،خود را از اتاق تنگ ونفسگیر مدیریت سنتی خارج نموده وبا رها سازی خود در بستر وسیع و گسترده فضای مجازی ،برنامه های توسعه ای خود را بر محور ضرورت پاسخگویی به کنشگران حوزه های محتلف در راستای اصلاح امور و بر اصل " دانستن حق مردم است " قرار داده ،تا با یک گام جلوتر مراتب پاک نمودن زنگار ترس و وحشت از سیمای مدیران و قرار گرفتن آنان در اتاق های شیشه ای مورد انتظار جوامع ترقی خواه وتحول گرا فراهم شود.

برخلاف تحلیل ها ونکته نظرات برخی از دوستان وهمکارن وضمن احترام به دیدگاه آنان ،اصرار های این روزها استاندار ایلام مبنی بر ضرورت پاسخگویی مدیران دستگاههای اجرایی به شائبه ها ،بیان عملکرد و تبیین کارکردهای خود در فضای مجازی ورسانه ای را نگاهی هوشمندانه در مسیر پاسخگو سازی داوطلبانه مدیران در راستای استقرار یکی از پایه های دمکراسی و تحول گرایی قلمداد می کنیم .

لذا ضرورت تامین منافع همه جانبه مردم و هم چنین نگاه عمیق به وضعیت سیاسی واجتماعی جامعه ایرانی که متاثر از گذاره ها ومتغیرهای گوناگون آبستن اتفاقات ورویدادهای مخربی شده است ،مدیران وتصمیم گیران حوزه های مختلف سیاسی واجتماعی وحتی مذهبی راه گریزی در مواجهه با وضعیت حال حاضر جامعه از حیث تمایل به استفاده از ابزار نوین اطلاع رسانی ونقش اساسی آن در زندگی مرم نداشته و به جای تلاش برای شنا نمودن بر خلاف جهت آب ،باید خود رابه موج های سهمگین دوران گذار جامعه ایرانی بسپارند.

بنابراین بر خلاف دیدگاه طیفی که درچشم انداز آتی خود ، ابزار اطلاع رسانی نوین را آسیب ومانعی مهم برای تعمیق برنامه های بلندپروازانه  منطقه ای وجهانی اشان قلمداد می کنند ،باید اذعان نمود که می توان در پرتو این ابزار واز طریق توسعه فرهنگ مطالبه گری وپاسخگو نمودن مسئولین به مردم ،حجم گسترده ای از مذاب خشم ونارضایتی مردم از عملکرد دستگاههای دولتی وحاکمیتی را فرونشانده و از فوران سهمگین این مذاب خطرناک پیشگیری به عمل آورد.

هر چند در بسیاری از جوامع ،حتی کشورهای مترقی ومدعی آزادی بیان و پیشرو در امر دمکراسی ،همواره مدیران از پاسخگویی در برابر ابزارهای دمکراسی خواهی طفره رفته اند و این قدرت ابزار رسانه وفضای مجازی بوده که آنان را به پای میز پاسخگویی کشانیده است ،اما در کشورما با وجود طولانی بودن عمر مشروطه خواهی ودمکراسی طلبی مردم ونخبگان ،اما عمر ابزارهای پیش برنده آن کوتاه بوده و نگاه متفاوت و محافظه کارانه بخش قدرتمند حاکمیت ،همچنان آن را ابزاری خطرناک در مواجهه با اجرای طرح ها وبرنامه های خود ولو متباین با دمکراسی و آزادی مورد نظر نخبگان وکنشگران اجتماعی وسیاسی ایران نوین قلمداد کرده است.از اینرو شمشیرها برای قطع کردن پایه های این ابزار قدرتمند در بین لایه های مختلف جامعه از نیام کشیده است .اما حقیقت این است که شنا کردن در جهت آب نتیجه ای جز پسرفت وبازگشت به نقطه اول و مخاطرات ناشی از آن را در پی نخواهد داشت.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار