در حاشیه صحبت های استاندار ایلام ؛
مدیرانی که بر سر سفره این ارتزاق نموده وفربه شده اند ،اما در بزنگاهها از ترس مورد غضب گرفتن جریان سیاسی قدرت گرفته خود را در پشت بی تفاوتی و قبیله سالاری مخفی نموده اند ،در زمره افراد به قولی گفتنی" نمک خور ونمکدان شکن "قرار گرفته ویقینا با رو شدن دست آنان و همچنین پرده افکنی از ویژگی های اخلاقی ومدیریتی اشان در آینده مدیریتی هیچ جایگاهی نخواهند داشت .
کد خبر: ۸۵۶۴۱۳
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۰ 30 May 2020

تابناک ایلام::اخیرا استاندار ایلام با اشاره به ضعیف بودن برخی از مدیران در ارزشیابی های به عمل آمده، افزود: مدیرانی که در گزارش عملکرد ضعیف ارزیابی شده اند دو حالت دارد یا در ارائه گزارش عملکرد خوب عمل نکرده اند که باید اصلاح کنند یا اینکه واقعاً عملکرد ضعیفی داشته اند که لازم است استعفا بدهند تا آنکه توان کار و پاسخگویی دارد، بیاید.

موضوع عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی در استان ایلام که دو روز پیش برای چندمین بار ومتوالی از سوی استاندار ایلام مورد تاکید قرار گرفت از چند منظر متفاوت قابل تامل و بررسی است. چراکه این موضوع  در استانها وشهرستانها بعنوان خاکریز اول دفاع از عملکرد ،جایگاه و کارآمدی دولت مستقر از نقش بسزایی در افزایش ویا کاهش محبوبیت دولت ها،تحقق شعارها و متعاقب آن میزان مقبولیت جریان های سیاسی در بین عامه مردم برخوردار هستند .

عدم ارایه گزارش اقدامات انجام گرفته توسط برخی دستگاههای اجرایی از دو دلیل نشات می گیرد . یکی اینکه اصولا چنین دستگاههای عملکرد قابل قبول و چشمگیری نداشته اند که باید خیلی زودتر ریشه یابی چرایی این موضوع مورد  بررسی قرار می گرفت چرا که استمرار مدیران ضعیف بعنوان آسیب جدی برای منافع دولت ،نظام ومردم محسوب می شوند .

یا اینکه چنین مدیرانی با در پیش گرفتن احتیاط و محافظه کاری با نیم نگاهی به آینده کاری خود ،نمی خواهند جایگاه  خود را در معرض تهدید قرار دهند . معمولا چنین اتفاقی در بجبوحه انتقال قدرت و تغییرات اساسی در بدنه قدرت در قوای مقننه ومجریه اتفاق می افتد و عدم ارایه گزارش عملکرد از سوی برخی از مدیران دولتی در استان ایلام از همین دلیل نشات می گیرد . چنین مدیرانی اصولا به مدیران دوزیست ملقب هستند .مدیرانی غیر قابل اعتماد که حضورشان بر مسند مدیریت از مدیران دسته اول یعنی مدیران ضعیف وفاقد کارآیی مخرب تر است .

بنابراین مدیرانی که با پرچم یک جریان فکری واستفاده از کوپن آنها به مصادر مدیریتی دست یافته اند ،عدم ارایه گزارش عملکرد از سوی آنان ودفاع از دولت مستقر از هر دلیلی که نشات گرفته باشد به خودی خود شایستگی در استمرار مدیریت را از دست داده اند وباید از سوی نماینده عالی دولت در استان برای این موضوع خیلی زوتر از این تصمیم قاطعی اتخاذ می شد.

از منظر مخالفین ومنتقدین دولت مستقر ،مدیران دستگاههای اجرایی کشور از صدر تا ذیل جریانی سیاسی کار هستند که به جز منفعت طلبی سیاسی و باندی هیچ عملکرد قابل دفاعی ندارند . تازه اینکه از دید آنان مشکلات مترتب بر تمامی نظام که از حوزه های کلان تصمیم گیری نشات می گیرد متوجه دولت مستقر وطیف سیاسی حامی آنان است .

این در حالیست چنین نگاهی بصورت ریشه ای غلط بوده وارزیابی های صورت گرفته ریشه در برنامه های هدفمند وکلان سیاسی دارد که با قبضه جریان اطلاع رسانی کشور در حوزه مجازی ورسانه ای و با صرف هزینه های گزاف سعی در نشان دادن ناکارآمدی جریان سیاسی حاکم داشته که اتفاقا تلاش آنان  تا این لحظه به خوبی جواب داد .شکست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم ( بدون واکاوی اتفاقات واقعی پشت پرده )نمود روشنی از به ثمر نشستن این برنامه ریزی هدفمند است .

درچنین شرایطی این دستگاههای اجرایی ومدیران آنها در شهرستانها واستان ها بعنوان نوک پیکان نمایش کارآمدی ویا عدم کارآمدی دولت باید به میدان آمده وبا ارایه گزارش عملکرد خود در سطح گسترده ودفاع از دولت در مقابل هجمه ها ،مردم را از انتخابشان مایوس نکرده و با دست پر حملات گاه وبیگاه مخالفین را پاسخ دهند ..

از منظر موافقین ودغدغه مندان که معمولا جریان رسانه ای منصف وحامی دولت در این دسته قرار دارند ،دولت در چند ساله اخیر با وجود سنگ اندازی ها ،کمبود منابع وچالش های کلان موجود  اقدامات بزرگ وموثری را در سطح کشور ،خصوصا استانها وشهرستان ها به انجام رسانیده است .از منظر این طیف عدم اطلاع رسانی وارایه گزارش عملکرد دولت نشانه بزرگی از مظلومیت دولت و ضعف سیستم اطلاع رسانی آن دارد.

مدیرانی که با علم به اینکه دستگاه تحت تصدی اشان اقدامات موثری را برای تحقق برنامه های دولت به انجام رسانیده ،اما با نیم نگاهی به آینده کاری خود از ارایه گزارش و یا دفاع از عملکرد دولت امتناع می ورزند،مدیرانی بی وفا ،نمک نشناس و محافظه کاری هستند که این روزها پاشنه آشیل دولت روحانی در استانها وشهرستانها قلمداد می شوند.

مدیرانی که بر سر سفره این ارتزاق نموده وفربه شده اند ،اما در بزنگاهها از ترس مورد غضب گرفتن جریان سیاسی قدرت گرفته خود را در پشت بی تفاوتی و قبیله سالاری مخفی نموده اند ،در زمره افراد به قولی گفتنی" نمک خور ونمکدان شکن "قرار گرفته ویقینا با رو شدن دست آنان و همچنین پرده افکنی از ویژگی های اخلاقی ومدیریتی اشان در آینده مدیریتی هیچ جایگاهی نخواهند داشت .

چنین مدیرانی باید یقین حاصل کنند که درست یا غلط ؛ از دید مخالفین دولت ،مدیران فعلی در رده های مختلف عامل مشکلات جاری کشور محسوب شده وباید پاسخگوی نتیجه عملکرد خود باشند ،آیا درحالیکه مخالفین فکری در تبیین شاخصه های اخلاقی ومدیریتی مدیران حاضر دولت ،از ویژگی هایی همچون افساد طلب ،غرب زده ،واداده ،نفوذی ،لیبرال و ....استفاده می کنند ،امیدی به تمدید دوره مدیریتی اشان در دولت احتمالی اصولگرایان وجود دارد ؟!

لذا استاندار کهنه کار وبا تجربه ایلام باید بدانند که مدیری که با در پی گرفتن چنین شیوه مدیریتی توانسته است بدون ارایه یک عملکرد مطلوب و با تغییر چهره مستمر جایگاه خود را با وجود تغییر دولتها حفظ کرده است ،تنها به آینده کاری ومدیریت خود اندیشیده وچگونه جلوه دادن دولت در پیشگاه مردم و شکست وضعف دولت وجریان سیاسی مستقر در مختصات ذهنی چنین فردی جایگاهی ندارد !

بنابراین قاسم سلیمانی دشتکی باید اطمینان حاصل نماید ،چنین مدیرانی تحت هیچ شرایطی حاضر به ارایه استعفای خود برای گردش خون تازه در رگ های مدیریتی نیستند .چنین مدیرانی تنها خود را می بییند وغیر در نگاهشان از هیچ جایگاهی برخوردار نخواهدبود.این دست مدیران بجز تحمیل هزینه به استاندار از هیچ هنر دیگری برخوردار نیستند.ایشان قطعا به این درک رسیده اند که بدلیل عملکرد نادرست وضعیف این دست مدیران ، بار مدیریت سیاسی واجرایی استان یکه وتنها بر دوش شخص مدیریت ارشد استان قرار داردو  این موضوع با  اصول وچارچوب های مدیریتی در تضاد وتباین است.

همانگونه که سلیمانی دشتکی با تکیه بر اعتقاد سیاسی اشان به ضروت حمایت از دولت و جریان سیاسی وابسته اصرار دارند ،نبایستی در انتظار تحقق امری بنشینند  که در ردیف محالات قرار دارد . حذف چنین مدیرانی از بسته مدیریتی که بیشترین آسیب را به جریان سیاسی وارد آورده اند،کمترین مجازاتی است که باید در حق آنان صورت پذیرد .

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
اکبر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
احسنت
درود و سپاس ارزانی تحلیل بسیار دقیق شما باد
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
آقای استاندار هیچ وقت مدیر ناتوانی را عزل نمی کند فقط گاهی اوقات این حرفها را برای مصرف تداوم منصبش می سراید تا نهایتاً زمان موعود فرا رسد و عمر دولت تمام شود.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار