با این مختصر اشاره، اهمیت و نقش بارز مجلس شورای اسلامی در سطح کلان(ملی) و حوزه انتخابیه(منطقه) کاملاً محرز است. دراین جستارمسئله مهم مورد نظرو قابل بحث شرایط جمعیتی وجغرافیایی حوزه های انتخابیه استان ایلام می باشد که بطور ساختاری اثر محدود کننده ای در تک گزینهای بودن نماینده داشته و از طرفی شرایط مورفولوژیکی و تراکم جمعیتی بهمراه سایر عوامل، تاثیربازدارنده ای در نگرش جمعی و گزینش کیفی کاندیداها داشته است.
کد خبر: ۸۲۳۹۴۷
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۰ 18 February 2020

تابناک ایلام محمود کرمشاهی ::پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و ترسیم قواعد حضور مردم از طریق قانون اساسی درپس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و ترسیم قواعد حضور مردم از طریق قانون اساسی درانتخاب شدن(کاندید شدن) و انتخاب نمودن(رأی دادن) بیش از چهار دهه می گذرد.

در این مدت 27دوره انتخابات مختلف برگزار گردیده که بطور میانگین هردو ساله یک انتخاب در سطح محلی( انتخاباتشوراهای شهر و روستا) استانی( مجلس شورای اسلامی و خبرگان) و ملی(ریاست جمهوری) برگزارشده است.به یقین می توان گفت مردمی ترین شکل و محتوا در فرایند انتخابات حضور مردم در پای صندوقهای رأی وگزینش نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نظر کمی و کیفی می باشد.

هر چند سایرفرصتهای انتخابات نیز همین صبغه و ویژگی را دارا هست. اما در جریان انتخابات مجلس شورایاسلامی است که فرصت و امکان حضور برگزیدگان بیشتری از اقصی نقاط کشور و اقشار(اقوام) وسلایق و گرایش های سیاسی، مذهبی و فرهنگی فراهم می گردد. خاصتر انتخاب 290 نفر نماینده دراین دوره از سراسر کشور موید این نظر است. از طرفی قوه مقننه با وجود صراحت و موقعیت خطیرآن در قانون رسمی کشور(دوژوره) و عرف(دوفاکتو) همیشه از حساسیت بیشتر و مشارکت حداکثریحوزه های انتخابی کشور به فراخور تنوع فرهنگی، زبانی و جغرافیایی بهمراه داشته است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس ویژگی های تدوین شده و اختیارات قانونی که برای آن مقرر می باشد،از جمله قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین(برنامه و بودجه) و همچنین بواسطه ابزارهای مهمنظارتی از جمله رأی اعتماد به وزیران، استیضاح آنان و حق اظهار نظر در همه مسائل داخلی وخارجی کشور مطابق اصول 76 و 90 قانون اساسی بدین جهت از توانمندی و قدرت مانور متمایزی درحوزه های تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور برخوردار است. براین اساس نمایندگان مجلس شورایاسلامی با استفاده از اهرامهای مورد اشاره ، نقش بی بدیلی در تحقق توسعه ملی و منطقه ای و ترغیبدیگر قوا از جمله قوه مجریه(دولت) در این راستا دارد.

با این مختصر اشاره، اهمیت و نقش بارز مجلس شورای اسلامی در سطح کلان(ملی) و حوزه انتخابیه(منطقه) کاملاً محرز است. دراین جستارمسئله مهم مورد نظرو قابل بحث شرایط جمعیتی وجغرافیایی حوزه های انتخابیه استان ایلام می باشد که بطور ساختاری اثر محدود کننده ای در تک گزینهای بودن نماینده داشته و از طرفی شرایط مورفولوژیکی و تراکم جمعیتی بهمراه سایر عوامل، تاثیربازدارنده ای در نگرش جمعی و گزینش کیفی کاندیداها داشته است.

برون داد این امر موجب گردیده درنهایت نگاه و تحلیل عامه مردم و خواص در سوابق نامزدها و برگزیده گان استان را گاهی به ناکارآمدیویا خاص گرایی و یا بخشی نگری متهم شوند. این ذهنیت موجب گردیده نمایندگان پیشین وبعضی رجلعلمی و سیاسی که دارای برنامه کلان و بلند مدت و هدایت سرمایه ملی در توسعه منطقه ای بوده بخاطراین تصورات و دلایل دیگرکه فرصت طرح ان در این مقال نیست، حضور در آزمون مردم خواهی رامجدداً و یا اصلا تجربه ننمایند.

بعبارتی عطایش را به لقایش بخشیده و مسیر دیگری در مسئولیت پذیریانتخاب نمایند. البته همانطوری که عنوان شد، شکل گیری این سیکل(حضور یک بار برای همیشه)فرازی از آن مربوط به شرایط محدود کننده(ناخواسته) است که پیش تر عنوان شد. قلت نمایندگی یا(منفرد بودن)، دامنه . تنوع وسیع مشکلات و خواسته های مردمی و ناهماهنگی بین نمایندگان استان وبین استانی(غرب کشور) و در سطح خرد ویژگیهای فردی نماینده، منجمله ضعف قدرت چانه زنی وسابقه سیاسی، فقدان تجربه و دانش سیاسی و مدیریت در سطح ملی دانست. حاصل این فرایند به ایجادنگرشی«جزئی نگرانه» در مسیر«مالرو» جذب اعتبارات ملی، یا ابتر ماندن پزوژه های ملی در منطقهو در نتیجه اقناع شدن نماینده به دریافت محدود بودجه های(جاری) برای حقوق پرسنل (حقوق بگیر) واقشار و خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی در فرایند زمانی کوتاه مدت(شب عیدی) می گردد.

ازطرفی نمایندگان استان و در سطح گسترده غرب کشور از سپیده دم مسئولیت، فرصت قانونی (مقدس)وکالت را، بخاطر عدم وحدت رویه و فقدان نگرش کلان نگر توسعه همه جانبه حوزه مربوطه را برایچند دهه از دست داده اند. در صورت وجود این شاخص«سهم خواهی»استانی و بین استانی(غربکشور) با وجود شرایط و منابع سطحی و تحت ارضی بالقوه منطقه می بایست، امروز شاهد بلوغ وشکوفایی ابعاد عمرانی، اقتصادی، صنعتی و فرهنگی از جمله شبکه های ارتباطی(زمینی، هوایی وریلی) صنعت توریسم و فرصتهای گردشگری و اشتغال زایی که بر اهل فن پوشیده نیست، می شدیم.البته شکل عمده ای که نمایندگان استان در گذشته داشته اند این است که به همان اندازه که در سطوحکلان(ملی) از توانمندی و قدرت چانه زنی ضعیف بوده اند، در مقابل جهت جبران این رخوت با دخالتو تاثیر گذاری در انتصاب و جابجایی مدیریت ها و نزدیک بینی(خاص گرایی) بصورتی دیگر نمادنمایندگی خود را در حوزه مسئولیت نشان داده اند.

در برهه ای از زمان که بسیار نادر بوده است اگرنماینده ای توانایی و قدرت مانور در تصمیمات و چانه زنی در سطح ملی(ساختاری) داشته است درسطح منطقه(استان) باپسروی و انفعال عمل نموده است، در نتیجه تصمیمات و سیاست های اعلام شدهوی فقط از لسان خارج و در مرتبه عمل ابتر مانده است.

موضوع مهمتر دیگر اینکه باید اذعان نمودمردم هرچند در عملکرد خود و حضور در پای صندوقهای رأی و نمایش اراده خود نمره قبولی و گاهخیره کننده ای داشته اند، اما باید اعتراف نمود بعضی مواقع ناکارآمدی نمایندگان حاصل تقابل ورقابت(قومی) دیروز ما بوده است. و همان بذری (رأی) است که مردم کاشته اند ،همان نیز برداشته اند.

لذا جا دارد مردم فهیم و شریف استان که در طول دوره طلوع و تثبیت جمهوری اسلامی نقش خطیر خودرا همیشه در سخترین شرایط بخوبی ایفا نموده اند ، امروزه نیز با دقت نظر و حضور حداکثری در 2اسفندماه بعنوان شرط لازم عمل نمایندو همچنین وظیفه مهمترتحت عنوان شرط مکمل و کافی و مسلمهمان نظارت و پیگیری مطالبات حوزه پس از انتخاب از طریق مصادر قانونی از جمله شوراهای شهرو روستا، ائمه جمعه و جماعت، جناح های سیاسی و فرهنگی علی الخصوص از طریق نیروی علمی ونخبگان محلی تکمیل نمایند.

بدین جهت نمایندگانی را که با آرای مردم بالا رفته وادار نمایند در فرصتهای متوالی و مستمر در طول چهار سال در حوزه انتخابیه پایین آمده و پاسخگوی خواسته ها و اقوامحوزه خود بطور عملی باشند.موضوع دیگر قابل طرح در این نوشتار اینکه با وجود کثرت کاندیداها در مجموع استان در نهایتسه نفر برگزیده خواهد شد. به لحاظ تعدد کاندیدا و امید حضور حداکثری مردم در شهرستانهای استان امابه نظر چشم انداز و تحلیل اهل نظر، گزینش نهایی به احتمال قریب به یقین به دور دوم کشیده خواهدشد.

براساس تاریخچه انتخابات دوره های گذشته و رقابت بین کاندیداهای استان گزینه نهایی بطور سنتیاز قبایلی که دارای بیشترین جمعیت واقبال سایر قومیت های مختلف بوده است. بطور ضمنی می تواناین امر را ناشی از شرایط جمعیتی مناطق و تحت عوامل سلبی و ایجابی، بنوعی متأثر از تعصب و گاهتسامح مناطق مزبور و همچنین ویژگیهای محول(قومیت،زبان ...)، محقق(تخصص،شایستگی...) افرادکاندیدا دانست.

در این دوره شرایط کاندیدها و ویژگیهای متمایز کننده آنان نسبت به گذشته تا حدودیرقیقتر و بالسویه بوده و حداقل در روی کاغذ چنین انگاشته می شود. با وجود اینکه در هر شهرستانبومیان و قومیت ها بیشترین اقبال را در کسب آرا ماخوذه دارند اما بنظر می رسد نتیجه ماراتن انتخاباتدر پایان روز 2 اسفند رقم نخواهد خورد و این ماراتن بویژه در حوزه جنوببه دور دوم بدون شککشیده خواهدشد .

مسئله اساسی دیگر، تحت عنوان نقدی بر عملکرد نمایندگان این استان که از پیش تاکنون بوده و درآینده بر آن تاکید نمود ، به نظرنگارنده وتلویحا اهل نظر، ضعف عملکرد در سیاست های نظارتی است.به طور نمونه درحوزه جنوبی استان توسعه زیرساختها و شبکه ارتباطی(راه های زمینی) بین 3شهرستان دهلران، آبدانان، دره شهر و ... می باشد. مشکلی که قریب به اتفاق مردم استان با مصائب آندست به گریبانند و بجای ایجاد همگرایی حوزه های شمالی و جنوبی استان و تسریع وجوه اشتراک وارتباط آنان ،موجب افتراق شهرستانهای فی مابین استان شده است. بطور مثال تنها راه ارتباطی پر فرازو فرود بین شهری دهلران و آبدانان و وضعیت صعب وپر پیچ و خم آن به شهرستان دره شهر از طریق کبیرکوه است.

امروزه با وجودگذشت بیش ازیک دهه ازشروع پروژه احداث تونل کبیرکوه هنوزبخاطردلایل فنی و اعتباری و ضعف مدیریتهای نظارتی و اجرایی به بهره برداری نرسیده است. راه ارتباطیمسیرآبدانان به میمه و ملکشاهی و یا زرین آباد به دهلران بلحاظ کمی و کیفی و شرایط فنی بسیارخطرناکی داشته، بویژه درفصول بارندگی به لحاظ صعب العبور بودن و ریزش کوه وضعیت آن برایعام وخاص کاملا مبرهن است.

همچنین می توان داستان تکراری وبعبارتی راه تاریخی و باستانی! ایلام به دره شهر که مسیرهای سه شهرستان بدره و دره شهر و آبدان را بهم متصل می کند می باشد اشارهنمود .راه ارتباطی که می تواند کریدور ارتباطی حال و آتی چندین استان همجوار به مرکز استان و راهبرون رفت استان در ایام خاص( اربعین) باشد ، متاسفانه هنوزهم مشمول عمکرد نا محسوس( مورچ هوار) پیمانکاران نا کارآمد و بخاطر بده بستانهای همیشگی ناظر و پیمانکار، در این حوزه شده است.

خروجی این عملکردموجب تاثیر بازدارنده ای در بهره مندی از فرصتهای اقتصادی، تفریحی وفرهنگی و در نهایت همگرایی شهرستان های حوزه جنوب وشمال داشته و دارد. قریب نمایندگان قبلی نهناظر به پیگیری و اتمام این پروژه ها دردوره کسوت خود بودند و نه دیگر اکنون احاد این دیار دستشونبه خرمایی نخیلشان حتی در مطالبات شخصیشان می رسد! آنها یکه رفتند بواسطه نزدیک بینی شان!بیلان کاری شان اظهر من اشمس هست . اما سخن بنده بعنوان کوچکترین فرد این سامان به منتخبانآینده و مستاجران بهارستان است .

از زبان حال این خطه باید گفت آقایان کاندیدا به کجا چنین شتابان!بدانید این فرصت چهار ساله ، تاریخ انقضای دارد،همچون ابر بهاری این فرصت میگذرد. بهردلیل وبه هرشیوه که برنده انتخابات شدید و اگر در آزمون مردم داری حداکثر آرا کسب نمودید، مهمتر آن است کهقهرمان و پهلوان خدمت به مردم بمانید تا در پس گذشت ایام و در اذهان عامه مردم به نیکی از شما یادنمایند. در صورتیکه شوق حضور مجدد برای همین کسوت نمایدنگی داشتید باید ازهمان آغاز، شروطواسباب قهرمانی و منش مردم داریتان را تکرار نموده و بیش از پیش التزام به دیگر خواهی و همهخواهی نه قومیت خواهی را عملی نمایند .از دیگر موارد و مشکلات قابل طرح ، شبکه های ارتباطی در درون و مسیرهای خروجی استاندر حوزه جنوبی بطور مثال می توان به مسیر آبدانان به خوزستان یا راه بین استانی دره شهر بهپلدختر (لرستان) که بلحاظ کمی(طول) و کیفی(عرض) فاقد استاندارد های لازم برای شبکه حمل و نقلانسانی و اقتصادی می باشد.

همچنین مسیر دره شهر به مرکز استان نیز با وجود سابقه اصلاح وتعریض(احداث پل ها) اما هنوز هم مشمول گذر زمان و حکایت عملیات های اصلاح بی پایان عمرانیمی باشد. از طرفی به اتمام نرساندن پروژه ایلام، حمیل و جاده بین المللی منتهی به مرز مهران وجادهقاضی خان و کمر بندی ملکشاهی و پل ورودی تفکیکی مسیر شهرستان ملکشاهی وقطعه میشخاص(بخش سیوان)... از جمله مواردی است که در این بین، ناشی از ضعف مدیریت اجرایی و نقشکمرنگ نظارت نمایندگان از گذشته هایدور تا کنون بوده است..

اما سخن بنده بعنوان کوچکترین وکمترین این سامان به منتخبان آینده است. اکنون در فرصت معرفی خود و کسب تخصص شجره شناسیو پل زدن با واسطه و بی واسطه ، نسبی یا سببی با قومیت ها در جهت جذب آرا در اتاق فکرتان خوبب دانید، پس از کسب صدارت نماینگی مجلس دچار اشتباهات نماینگان اسبق و اهتمام صرف بهمقربونتان نشوید.اما از دیگر مسائل که به عملکرد نمایندگان مسبوق این استان بر می گردد، بحث برخورداری ازمواهب همجواری استان با کشور عراق می باشد ، باوجودمصوبات متعدد در دولت های مختلف وتخصیص مناطق آزاد و فرصت های سرمایه گذاری اقتصادی و خدماتیاما بخاطر عدم سرمایه گذاریزیر بنایی از جمله در بخش های از جمله گردشگری و توریسم سلامت و یا صنایع تبدیلی ، صنایع بستهبندی تجاری و همچنین باتوجه به روان آبهای وسدهای موجود و زمینهای حاصلخیر مستعد استانمانندگشت انواع محصولات باغی و زراعی ، شرایط مناسب پرورش دام و طیور بواسطه شرایط اقلیمی(چهار فصل بودن) اما شوربختانه مصوبات و برنامه ها تدوین شده و اعلام شده مذکور همانند سایراستانها مطابق با نرم و پیش بینی لازم تحقق نیافته است.

شاید بخشی از آن ناشی از فقدان تعامل هدفمند وسازنده و راهبردی نمایندگان با مسئولان استانی و کشوری در اجرایی شدن پروژه ها و مصوبات دانست. به هرحال امید آن داریم حال که در نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت مردم سالاری دینی بار دیگرفرصت ذی قیمت ترسیم سر نوشت چهارساله قوه مقننه در سطح ملی و منطقه ای قرار داریم، ازمحدودیت و سیاست های انفعالی گذشته درس آموخته و همه با هم با اصلاح دیدگاه در مقام انتخاب کننده(رأی دادن) و کاندید برگزیده در فردای انتخاب(تصمیم سازی) همراه با اتحاد و یکدلی مسئولاناجرایی استان، حول خواسته های مردمی و خرد جمعی مسیر صعب توسعه استان و میزان جدا افتادگی از گذشته دور نسبت به سایر مناطق برخوردار با توسل و توکل بر قادر متعال و صبر و شکیبایی پشتسر گذاشته و بیرق توسعه ملی و همه جانبه ی منطقه ای را به اهتزاز درآورده و مواهب شیرین توسعه را به کام قاطبه مردم و محرومین این دیار بچشانیم. امید است با تحقق این امر در پیشگاه قادر متعالیومئذا ناضره(روسفید) باشیم. انشاء ا....

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار