تابناک ایلام بررسی می کند؛
بررسی دقیق وضعیت تورم در استان ایلام نشان می دهد مجموعه عواملی نظیر وضعیت تولید محصولات مصرفی در استان ،هزینه های تمام شده نظیر بعد مسافت و هزینه حمل ونقل در افزایش قیمت تمام شده برخی مخصولات وخدمات در قرار دادن نام ایلام درصدر استانهای دارای تورم بالا موثر بوده اند.
کد خبر: ۷۹۴۳۱۵
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۷ 04 November 2019

تابناک ایلام::هفته گذشته بانک مرکزی بر اساس اعلام آخرین وضعیت نرخ تورم در کشور مبادرت به انتشار آماری از گرانی کالا وخدمات در استانهای مختلف نمود ،براساس این آمار نرخ تورم در استان ایلام در صدر گرانترین استانهای کشور قرار گرفت ،همین موضوع به دستاویزی برای بحث وبررسی در فضای مجازی استان مبدل شد.

از آنجاییکه مقوله تورم براساس شاخص های متعددی مورد ارزیابی قرار می گیرد که بخشی از عوامل آن به  خارج از استان مرتبط می شود ،برخی از فعالین مجازی بدون کمترین اطلاع وتخصصی در حوزه مسایل مالی واقتصادی مضووع تورم در استان را به بحث گذاشته وبا تحلیل های خام وفاقد مبنای علمی مدیران و دستگاههای را مجرم شناخته و حتی مبادرت به صدور رای کردند .

براساس ارزیابی صورت گرفته ؛درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٢٨.٣ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (٣۴.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢٢.١ درصد) است.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به عدد ۴٢ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ قم (٣۶.١ درصد) است.

این درحالیست که براساس همین معیار ارزیابی ونرخ اعلامی ،در مهر ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (۱۰۰=١٣٩۵) عدد ١٨٨.۶ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان اصفهان با ٢.۶ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان ایلام با ۰.۸ درصد کاهش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٢٨.۵ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ ایلام (٣٧.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (١٩.۶ درصد) است.

بررسی دقیق وضعیت تورم در استان ایلام نشان می دهد مجموعه عواملی نظیر وضعیت تولید محصولات مصرفی در استان ،هزینه های تمام شده نظیر بعد مسافت و هزینه حمل ونقل در افزایش قیمت تمام شده برخی مخصولات وخدمات در قرار دادن نام ایلام درصدر استانهای دارای تورم بالا موثر بوده اند.

شیوه محاسبه قیمت کالاهای مصرفی بعنوان معیار ارزیابی وضعیت تورم در نقاط مختلف کشور نیز تورم از میانگین حدود ۲۱۸ قلم کالا(گاهی بیشتر گاهی کمتر)محاسبه میشود،این درحالیست که بعلت تعدد کالاهای انتخابی ،هستند بسیاری از کالاهای پر مصرف خانوارهای ایلامی که قیمت تمام شده آنها نسبت به سایر استانها پایین تر است ،بعنوان مثال ثیمت تمام شده هرکیلو گوشت قرمز ،مرغ و یاصیفی جات در استان ما پایینتر ازسایر استانها واز سوی نرخ تمام شده هر کیلو میوه مشخص در بازار ایلام بالاتر از دیگر نقاط کشور است .

اگر چه بسیاری از منتقدین در بررسی های خود دلیل تورم فزونتر استان ایلام را ناشی از عدم نظارت دستگاههای مرتبط عنوان کرده اند،اما این راهم نباید فراموش کرد که حدود ۷۳ درصد هزینه خانوار مربوط به حوزه بهداشت ومسکن وآموزش وحمل ونقل و...است که تورم قیمتی آن ،گرانفروشی ویا ارزانی آن درحوزهء نظارت دستگاههای نظارتی استان نیست. بدین معنا که از حدود ۲۷ درصد هزینه های باقیمانده سبد خانوار، شاید ۷درصد آن کالاهای قابل قیمت گذاری مصوب است ومابقی مربوط به کالاهایی است که  تابع قیمت مصوب نبوده ودرکارخانه وتوسط تولید کننده وبا شرایط ومعیارهای خاص و رقابتی قیمت گذاری می شوند.

اصولا فارغ از بحث فوق تورم استان ایلام ویا برخی استانهای مشابه ایلام ناشی از گرانفروشی ویا عدم نظارت کافی نیست بلکه ناشی از گران تمام شدن کالا بر اثر شاخصهای اقتصادی ومختصات بازار وتولید وبویژه موقعیت جغرافیایی استان است ،دریک جمله بایدبگوییم "در استان ایلام بیشترین کالاهای موردنیاز مردم باحداکثر فاصله از استان تامین می شوند".همان چیزی که دقیقا "کمترین تورم داشتن قم "این نظر راتایید میکند، چون این استان  درنقطه ای قرار گرفته که حداکثر کالاها با حداقل فاصله وبا کمترین هزینه وبصورت رقابتی به بازار آن  منتقل وبه دست مصرف کننده می رسد.

کوچکی مقیاس بازار، مقیاس کوچک واحد صنفی وبه تبع آن  مقیاس کوچک خرید عمده، ووضعیت اجتماعی وروانشناسی خرید مردم هم بخشی از این موضوع است، ضمن آنکه درکشور اگر جمعیت حدود ۸۲میلیونی رابر دومیلیون وپانصدوسی هزار واحدصنفی تقسیم کنیم،خروجی آن  می شود ۳۲نفر به ازای هر واحد صنفی. درصورتیکه این رقم دراستان ۶۰۰هزارنفری ایلام با ۳۱هزار واحدصنفی چیزی حدود  ۱۹ نفر به ازای هر واحد صنفی می شود.مفهوم این بحث این است که بازار عرضه برای هرواحد صنفی استان ۴۱درصد کوچکتر از میانگین کشور است،یا به عبارتی متقاضیان هرواحدصنفی دراستان جمعیتشان نسبت به میانگین کشوری ۴۱ درصد کمتر است .

تولید محور نبودن وخودکفا نبودن بازاراستان دربسیاری از کالاهای کشاورزی وصنعتی بعنوان یک خلاءقدیمی ومزمن در مقوله افزایش هزینه تمام شده کالاها موثر است فاین درحالیست که درمورد میوه وتره بار وسبزی وصیفی جات، بعضا با۵۰درصد تلفات و"باخرید درمقیاس وانت" به بازار استان می رسد،که این موضوع خود حکایت تلخ دیگریست که در جای خود باید مورد بحث وبررسی قرارگیرد.

لذا اینها بخشی از دلایل گران بودن کالا در استان ایلام است که از نظر شاخصهای جمعیتی واقتصادی وموقعیت جغرافیایی وهمسایگان اطراف آن شبیه هیچکدام از استانهای دیگر نیست، بنابراین دلیل تورم استان" گرانی است "نه گرانفروشی و نمی تواند به عدم نظارت دریازار ویا کم کاری مسئولین استان تعبیر وتفسیر شود .

بنابراین صرفنظر از اینکه در مواردی جزیی بدلیل  برخی اغماض ها ازسوی مسئولین بازرسی صنوف و همچنین تسامح وتساهل  ناظرین نشات گرفته  از کوچک بودن استان وشناخت وارتباط آشنایی ناظرین با برخی صنف برخی بتوانند از این وضعیت به نفع خود بهره ببرند ،اما حقیقت این است که طبق بررسی کارشناسانه ،گرانی ومشکلات اقتصادی پدیده ای مولتی فاکتوری بوده و بیراه است که علت اصلی آن را عدم نظارت مسئولین ودستگاههای نظارتی بر بازار معرفی کرد،لذا  بنظر می رسد در تحلیل چرایی وضعیت تورم بالا دراستان ایلام که بااستناد به گزارش بانک مرکزی صورت گرفته است ، تاحدودی مدیران استان مظلومانه موردبی مهری وعقده گشایی کور ناشی از ناآگاهی وبیسوادی برخی تحلیلگران فاقد سواد اقتصادی در فضای مجازی قرار گرفته باشند.

حسن ختام مطلب ما در راستای تنویر افکار عمومی و ومنتج شدن به نتیجه ای علمی ومنطقی از وضعیت گرانی وتورم دراستان ایلام طرح چندین سوال است ،شاید با یافتن پاسخی مستدل وپرهیز ازحانبداری برای آنها بتوان تاحدودی به چرایی وضعیت تورم دراستان ایلام رسید ؛آیا صرفا با نظارت بازار متعادل می شود؟

آیا صرفا وتنها باتمرکز بر نظارت بر بازار وبدون توجه به زیرساختهای اقتصادی کشور و تکانه های بین المللی و همچنین دیگر مولفه های ملی و کلان ،بازار به ارزانی می رسد؟

آیابدون در نظر گرفتن معیارهای ارزیابی وشاخص های موثر بر گرانی وتعیین کننده نرخ تورم در کشور واستان می توان تنها بانظارت تورم را کاهش داد؟

دستگاه نظارتی همچون سازمان صمت دارای ۳۰ نفر بازرس با حداقل حقوق است ،آیا سرنوشت رفاه وتورم و آرامش بازار وخوشبختی و....مردم استان درگرو فعالیت این ۳۰ نفراست؟!

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ایوانی کلهر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
جناب اسدی عزیز . اصلا ربطی به فاصله نداره عدم نظارت دستگاههای مربوطه و سود جویی دلالان و فروشندگان باعث این گرانی هستش . نرخ کرایه تاکسی ایلام به تناسب گرانترین نرخ تاکسی کشور راداره .. میوه حداقل دوبرابر استان همسایه کرمانشاه رو داره ..دستمزد تعمیر کاران و وسایل خانگی و مکانیک های ماشین که نگو ... بنده یه شلوار پسرانه رو در ایلام قیمت کردم 240 هزار تومان گفتن همون شلوار با همون مارک رو در کرمانشاه بدون تخفیف اولیه 135 هزار گرفتم .مگه چقدر اختلاف مسافت بین ایلام و کرمانشاه هستش که رو یه جنس قلم کالا 100 هزار تومان اختلاف باشه ...به نوعی یه جوری دل بخواهی شده قیمت و اجرت در ایلام هرکی هرچی به زبونش اومد
سامان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
حرف شما درست.....ولی با این توجیهات مسئولین استان خودشونو در زمینه ی تورم بی عیب تصور میکنن!!
Taka
|
France
|
۰۹:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۴
بعد سهمیه بتدی بیا و ببین ایلام رکورد ونوزئلا را میشکنه....تو تورم ...دلم به حال خودمون میسوزه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار