به بهانه بازگشایی مرز خسروی :
بازگشایی مرز خسروی با واکنش های متفاوتی در دو استان غربی ایلام و کرمانشاه روبرو شد ،مسئولین کرمانشاهی وشهرستانهای در مسیر تردد زائرین که درطول هفت سال گذشته از هرگونه اقدامی برای تخریب وتضعیف مرز بین المللی مهران فروگذار نکردند ،بازگشایی این مرز را به منزله یک پیروزی بزرگ قلمداد کرده وشادمانه در فضای مجازی ورسانه ای به طرح وبزرگنمایی شاخص هایی پرداختند که هرگز در مرز خسروی در دو حوزه امنیت ونزدیکی نمود عینی نداشته است
کد خبر: ۷۷۸۱۵۹
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۹ 06 September 2019

تابناک ایلام ::امروز در خبرها خواندیم که با حضور وزیر کشور در استان کرمانشاه،مرز خسروی رسما گشایش یافت وبراساس سخنان رحمانی فضلی و دیگر مسئولین محلی ،در اربعین امسال بخشی از زائرین اربعین از این مرز تردد خواهند کرد.

بازگشایی این مرز در همان ساعات اولیه  با واکنش های متفاوتی در دو استان غربی ایلام و کرمانشاه روبرو شد ،مسئولین کرمانشاهی وفعالین مجازی ورسانه ای این استان که درطول هفت سال گذشته از هرگونه اقدامی برای تخریب وتضعیف مرز بین المللی مهران فروگذار نکردند ،بازگشایی این مرز را به منزله یک دستاورد بزرگ قلمداد کرده وشادمانه در فضای مجازی ورسانه ای به طرح وبزرگنمایی شاخص هایی پرداختند که هرگز در مرز خسروی در دو حوزه امنیت ونزدیکی نمود عینی نداشته است.

اما کمی پایین تر واکنش مردمی را شاهد بودیم که دهه ها سابقه میزبانی از زائرین عتبات عالیات را در کارنامه خود داشته و در سالهای اخیر که با وجود نامهربانی ها وناملایمات ،افتخار خادمی زائرین اربعین حسینی را کسب نموده اند ،تمامی داشته های خود را در طبق اخلاص نهاده اند تا زائرین وراهیان کوی یار،معنویت را با خاطره شیربن میزبانی وخدمتگزاری مردان وزنان باصداقت ایلامی ومهرانی عجین نموده وبا وجود سنگ اندازیهای مکرر ،همچنان مهران وایلام انتخاب اول آنان برای حضور در بزرگترین رویداد حهان اسلام باقی بماند.

اینک مهران سرزمین حماسه ها وافتخارآفرینان روز های سخت ،مهد مهر ومهربانی نقطه تلاقی معنویت ،اخلاق وایثار بارانداز عاشقان حسینی و زائرینی است که هرگز خاطرات شیرین مهرورزی ها ومیزبانی بی زیای  مردمان پاک طینت این دیار را از اذهان خود فراموش نخواهند کرد .نزدیکی ،امینت و میهمان نوازی سه شاخصه متجلی درمرز مهران است ،شاخصه های ذاتی که هرگز با تبلیغات رسانه ای ومجازی نه قابل حذف هستند نه قابل کسب ،آنانی که یکبار ایلام و مهران را برای دیدار یار برگزیده اند باپوست وگوشت خود این سه شاخصه مهم را لمس کرده ونام این مرز و مسیر را در لوح دل پاک خویش حک می کنند.

این راهم بگوییم که مردم ایلام هرگز مخالف رشد وتوسعه استان همسایه ،همزبان وهم کیش خود نبوده و آن را با منافع خود در تضاد وتباین نمی بینند ،اما متاسفانه این سالها برخی رفتارها را از سوی متاثرین ومتنفذین این همسایه شاهدیم که در ذهن خود ایلام را پسر خوانده خویش تلقی وآن  را مانعی در مقابل رشد وتوسعه خود قلمداد می کنند ،کارشکنی در توسعه وآغاز بزرگراه حمیل ایلام ،ضدیت با انتقال دفتر منطقه ای نفت وگاز غرب کمترین دلایل در شکل گیری این تصور غلط در آنان است .

ذوق زدگی امروز در گزارش دهی رسانه ها ،خصوصا رسانه ملی که در کارنامه قطور سنگ اندازیهای  خود ،تلاش برای وارونه جلوه دادن حقایق مرز بین المللی مهران و تغییر مسیر زائرین از ایلام به یک مقصد دیگر در سالهای اخیر خونمایی می کند ،کاملا هویدا بود.

نکته جالب در گزارش دهی خبرنگاران رسانه ملی ،بزرگنمایی ومعرفی خلاف واقع  مرز خسروی بعنوان نردیکترین مرز به کربلا وهمچنین عبور زائرین بیست استان کشور از مرز خسروی بود ،گزارشاتی که هرگز با واقعیات وآمارهای موجود همخوانی نداشته وآن را می توان تلاشی متعصبانه وهدفمند در راستای تضعیف وتخریب مرز مهران و گردنه گیری برای تغییر مسر زائرین از مهران به مرز خسروی قلمداد کرد.

اگرچه با وجود آمارهای موجود مبنی بر اینکه مهران نزدیکترین وسهل الوصول ترین مرز به عتبات وعالیات بوده واین سالها میهمان نوازی وخادمی مردمان صادق وباصفای این دیار بر تسهیل  سفر زائرین اربعین افزوده است ،بزرگنمایی ها ودستکاری عامدانه درآمارها چیزی از حقیقت های ایلام ومهران نمی کاهد ، اما مسئولین استان ونمایندگان باید با وسواس بیشتری به این مقوله نگریسته واز هرکوششی درراستای خنثی سازی طرح های مخرب از سوی برخی افراد ومدیران متعصب درراستای وارونه جلوه دادن مزیت های مرز مهران واستان ایلام فروگذار نکنند. چرا که اربعین فرصتی گرانسنگ برای استان ایلام به حساب می آید که در پرتو آن می توان کارهایی در راستای منافع مردم استان انجام داد که در شرایط عادی هرگزبه سرانجام رسانیدن آن  امکان پذیر نخواهد بود.

البته فعالین مجازی ورسانه ای استان ایلام نیز بایستی مراقب باشند در بیان دیدگاههای خود به گونه ای رفتار نکنند که خدایی نخواسته توهینی به مردمان خوب همسایه از آن استنباط شود ،مضافا اینکه این اتفاق را به بهانه ای برای تخریب نخبگان استان وتسویه حسابهای جناحی وقومی از مدیران ونمایندگان استان بدل نکنند .شکل گیری این تصور که کم کاری وناکارآمدی مدیران ونمایندگان استان منجر به بازگشایی مرز خسروی شده ،سطح نگری و تصوری غلط از شرایط سیاسی کشور است ،ازاینرو اعتراض ویا سکوت آنان کمترین تاثیرویا خللی دراین تصمیم ملی که در سطوح بالای سیاسی ومدیریتی کشور اتخاد شده ایجاد نخواهد کرد ،چراکه این تصمیم ریشه در جغرافیای سیاسی منطقه وسایر مولفه های اثر گذار امنیتی وسیاسی کشور دارد.

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار