معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان ایلام گفت: در مرکز استان و شهرستان ها کلا 60 سمن وجود دارد که  از این تعداد 45 سازمان مردم نهاد در شهر ایلام، 5 شهرستان ایوان، 4 چرداول، 4 سیروان و2 سازمان در شهرستان مهران وجود دارد.

محمدرضا تردست به  تعداد سمن های فعال در سطح استان اشاره کرد و گفت: 25 سازمان مردم نهاد به طور مداوم فعالیت  می کنند و  هر ماه یک برنامه اثربخش جهت معرفی عملکرد برنامه های انجام گرفته در طول ماه به حوزه جوانان ارائه می دهند.

وی افزود: مهم ترین فعالیت های سازمان های مردم نهاد در حوزه فرهنگی، مسایل اعتقادی و مذهبی، اردوهای جهادی، سلامت، محیط کار آفرینی و اشتغال، آسیب های اجتماعی، توسعه ورزش های همگانی و غیره  می توان  نام برد.

 معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان ایلام ادامه داد: با توجه به هدفگذاری سال جدید در خصوص افزایش تعداد سمن ها ، درصدد هستیم تا پایان تابستان امسال زودتر از موعود مقرر یعنی تا پایان سال۹۶تعداد ۱۴سازمان دیگر را در سطح استان تاسیس کنیم.

تردست  گفت: همچنین از مهمترین برنامه های اجرایی در سال جدید، تاسیس سازمان های مردم نهاد  در روستا ها و شهرستان هایی که فاقد سازمان های مردم نهاد هستند است  تا فضای رقابت را برای جوانان در این حوزه ها فراهم کنیم.

وی افزود: بخشی از حمایت مالی سمن ها،  از طرف دولت و بخشی از محل فعالیت خودشان مانند،  توانمند سازی، حق عضویت، قرداد با دستگاهای مختلف، اشخاص حقیقی و خیرین تامین می شود  که این کمک ها باید فقط صرف و هزینه ی سازمان های  مردم نهاد شود.

وی گفت: طیق اعلام رسمی وزارت ورزش و جوانان در افزایش کمی سازمان های مردم نهاد در سال گذشته ، استان ایلام توانست رتبه اول را به خود اختصاص دهد، که این رتبه سرافرازی سمن ها و حوزه ی جوانان را به دنبال داشت.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان ایلام در پایان گفت:  به فعالیت های این سازمان ها با توجه به برنامه ریزی های درست، خوش بین هستم و امیدوارم با تاسیس این تعداد سمن های باقی مانده  الگویی برای نهادهای تازه تاسیس یا در شرف تاسیس باشند.