نکته قابل تامل اینکه متحد خاص روزهای جنجال، این بار از فرسنگ ها دورتر برای آرامش استان نسخه اختلاف افکنی می پیچند.نسخه پیچی که سالها برای سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ و اجتماع استان نسخه های غیر شفاف بخشی پیچید،اما نتیجه آن چیزی نشد ؛ جز تشدید درد ها وتحمیل رنج مضاعف بر مردم محروم ورنج دیده استان.
کد خبر: ۶۸۸۹۰۰
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۰ 09 December 2018

تابناک ایلام* ::استان ایلام در کنار دسته بندی های قومی و تاثیر پذیری مدیران آن از نگاههای طایفه ای ،از یک حسن بزرگ نیز برخوردار بوده واز قِبَل این حسن توانسته است در بین مسئولین ،سیاسیون ،نخبگان ملی و فعالین سیاسی مطرح ،صاحب عزت ،احترام ومکنت شود.

با وجود حضور و تاثیر گذاری نگاههای قومی در بسیاری از انتخابات محلی ،اما همواره تفکرات سیاسی ،اندیشه ورزی و دیدگاههای سیاسی کفه را به نفع انتخابات مبتنی بر تفکرات حزبی وجناحی بالابرده و این همان حسن بزرگ مردم استان است که در قالب مشارکتهای بالای سیاسی ،اجتماعی و انتخاباتی تجلی یافته است.

مردم مرزدار ایلام با وجود تمامی سختیها و نارساییها ،با وجود قریب به ده سال عقب ماندگی ناشی از جنگ تحمیلی وشکاف عمیق توسعه ای با سایر مناطق توسعه یافته کشور ،همواره پای نظام ،ارمانهای انقلاب ودفاع از ارزشها ایستاده اند . تقدیم هزاران شهید ،جانباز و آزاده و استقامت وپایمردی آنان در هشت سال دفاع نابرابر ،حضور فعال و هوشمندانه در فرآیندهای سیاسی وانتخاباتی ،سند محکمی بر این مدعاست .

تنها انتظار مردم استان از مسئولین و حاکمیت اهتمام به خواست ومطالبات و تلاش برای بالفعل سازی ظرفیتهای بالقوه و مزیت های نسبی استان در حوزه های مختلف است ،واین مهم نیز جز در سایه همدلی مسئولین ،مدیران ارشد ،نمایندگان ،احزاب ورسانه ها و ایجاد فضایی آرام وبه دور از حاشیه محقق نخواهد شد.

تجربه ثابت کرده است که هرگاه استان ،مسئولین ،جریانات سیاسی ،رسانه ها و شبکه های اجتماعی صرفنظر از هر گرایش ودیدگاهی تنها به مقوله توسعه استان واحقاق حقوق مردم آن اندیشیده وفضای موجود در استان رابه فضای امن و آرام وبدور از حاشیه تبدیل کرده اند ،مسیر برای تحقق آرزوها و مطالبات مردم هموار و مردم با متانت ایلام یک گام جلوتر از مسئولین در راه صیانت از نظام ودستاوردهای آن حرکت کرده اند.

در طول سالیان اخیر نیز همواره چنین بوده است ،علیرغم تفاوت دیدگاه واختلاف نظرها دربین بخش های مختلف جامعه ،همواره موضوع تنش زدایی سیاسی و دوری از قرار گرفتن در مسیر تندبادهای تفرقه افکنانه ومضر به حال مردم استان در دستور کار قرار داشته است .البته در این بین نبایستی معدود افراد معلوم الحالی که همواره نام ونان خود رادر حاشیه سازی ،جنجال آفرینی و تنش زایی جستجو می کنند فراموش کرد.

افرادی که توسعه استان وحمایت از نظام را به ظاهر چاشنی گفتار خود نموده  ،اما به هنگامه عمل از هرفرصتی برای ماهی گیری از برکه گل آلود سیاسی واجتماعی خودساخته فروگذار نبوده و سر فرصت خنجر زهرآگین تفرقه افکنی وجنجال آفرینی را بر پشت مردم فرو برده اند.

در سالهای اخیر به جز چند مورد انگشت شمار ،اتفاق تفرقه افکنانه وتنش آفرینی را در فضای سیاسی استان شاهد نبوده ایم ،که آنهم با ورود همدلانه جریانات سیاسی از طیف های مختلف فروکش نموده است .شواهد امر نشان داده که هیزم کش این اختلافات برخی افراد و صاحب رسانه های معلوم الحالی بوده که دفاع از ارزش را پشته ای برای رسیدن به بلندپروازی های خود نموده اند.

بررسی دو یا سه جنجال آفرینی ابتر سیاسی و اجتماعی سالهای اخیر استان ،پرده از حضور یک رسانه خاص و صاحب تریبون خاص تر می افکند ، اتحاد به ظاهر همدلانه ای بنام دفاع که هربار نیز تیر هم کاسگی واتحاد تبانی گرانه آنان به سنگ خورده است.

اینان همواره نام ونان خود را در هیاهو ،شلوغی وجنجال جستجو کرده و آرامش به مثابه سمی ،حیات آنان را در معرض تهدید قرار داده است .یکبار سبک سریِ شاعری گمنام را پشتوانه امیال خود قرار داده و دگر بار استنطاق از استاندار پیشین را گرای توپخانه جنجال آفرینی خویش کرده اند .هر بار نیز بجز قمپوزهای آزاردهنده ،چیزی از قِبَل آن برداشت نکرده اند .چرا که مردم ما بسیار داناتر از آنی هستند که اینان متصورند .مردمی که سره را از ناسره و دلسوز را از دلساز سیاسی به خوبی متمایزند و هیچگاه در دام نحیف و تار عنکبوتی جریانات ناهمگون با واقعیات سیاسی واجتماعی جامعه  قرار نمی گیرند.

اینک که فضایی امن بر وضعیت سیاسی واجتماعی استان چتر افکنده وهمدلی و همراهی مسئولین وجریانات سیاسی در راستای کمک به توسعه استان و برداشتن باری از دوش مردم کاملا ملموس است ،بازهم هم ردپای همان خاص وخاص ترهای جنجال آفرین برای تنش آفرینی و برهم زدن آرامش استان مشهود است .  پخش یک کلیپ در جمعی دانشجویی را پیرهن عثمان کرده ،تیری از ترکش کشیده و به هوای صید شکار  به تاریکی در کرده اند.

نکته قابل تامل اینکه متحد خاص روزهای جنجال، این بار از فرسنگ ها دورتر برای آرامش استان نسخه اختلاف افکنی می پیچد.نسخه پیچی که سالها برای سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ و اجتماع استان نسخه های غیر شفا بخش پیچید،اما نتیجه آن چیزی نشد ؛ جز تشدید درد ها وتحمیل رنج مضاعف بر مردم محروم ورنج دیده استان.

حال که این روزها ،دشمنان خارجی با تحمیل بزرگترین ،نادرترین و خطرناکترین جنگ اقتصادی به مصاف نظام آمده و اتحاد وهمدلی مردم ،مسئولین وطیف های مختلف سیاسی را هدف قرار داده اند ،آیا تلاش این افراد بمنظور یافتن راهی برای جنجال آفرینی و تنش زایی ،همان مثل معروف "آب به اسیاب دشمن ریختن" تعبیر نمی شود؟! آیا در میانه جنگ ونبرد که همه طیف ها و جناح های سیاسی با اتحاد بر پیروزی بر دشمن وطرح ریزی برای پاتک زدن به تک های آن متمرکز شده اند ،ایجاد بلوا وتشتت در جبهه خودی وهدف قرار دادن تمرکز یگانهای خودی ، مصداق عینی  همان جنگ روانی دشمن نیست؟!

*علی اصغراسدی مدیرمسئول تابناک ایلام

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار