اینک در گوشه از ایران به نام دفاع از حقوق مردم بازی با رای و انتخاب مردم را به نظاره نشسته ایم ،در یک سو شورای بخشی از اعضای شورای شهر مهران بعنوان منتخبین مردم شهردار را نه به خاطر تامین حقوق شهروندا وتغییر در شیوه مدیریت به نفع مردم به مسلخ استیضاح می برند ،از سویی دیگر نماینده عالی دولت در شهرستان هم نه برای کنترل اوضاع وآرام نمودن وضعیت به حال مردم ،بلکه برای دفاع از حقوق خود در شهرداری ،قانون را زیر پا گذاشته واز تفسیر آن به نفع قدرت خویش در مقابل شورا قرار می گیرد وجنجال به پا می کند.
کد خبر: ۶۸۶۸۲۰
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۲ 04 December 2018

تابناک ایلام ::این سالها با وجود برخی تنگ نظری ها و نظارتهای آزار دهنده خارج از عرف دمکراسی در مسیر انتخاب مردم ،باز هم مردم ،فعالین حوزه های سیاسی واجتماعی در قالب احزاب وجریانات سیاسی با استقبال از انتخابات برگزار شده در راستای تعیین ارکان قدرت در فرآیندهای سیاسی کشور ،مشارکت فعالانه ای از خود نشان داده اند.

دریک سوی این انتخابات مردم واحزاب قرار دارند و دیگر سوی آن نیز منتخبین وارکان قدرت ،ارکان اثر گذاری که باید با احترام به روح دومکراسی ،به انتخاب مردم تمکین نموده ومنتخبین مردم  را براساس مجموعه اختیارات قانونی آنان در راه رسیدن به اهداف انتخاب کنندگان یاری رسانند.

مع الاسف باید اعتراف نمود این سالها  در بسیاری از حوزه ها و ارکان قدرتی  که بر پایه مردم سالاری دینی وبا انتخاب مردم  در راس مدیریت سیاسی واجرایی قرار گرفته اند ،کماکان بخشی از انحصار طلبی آزار دهنده بصورت ملموس بر روند تحقق خواست واراده مردم اثر گذاری منفی گذاشته است . به نحوی که با تلاشی عجیب در صدد نادیده انگاری حق وحقوق مردم بر آمده و بر مسیر اجرای قانونی این حق سنگ اندازی می کند.

در این مقال مجالی برای پرداختن به آثار زیانبار انحصار طلبی بر انتخاب مردم نیست ،اما همین قدر که بدانیم لازمه تحقق خواست واراده مردم بر سرنوشت خویش که در قالب مردمسالاری دینی تبلور یافته است ،احترام به رای واراده مردم است و یقینا استفاده ابزاری وتفسیر های ناصواب از قوانین موضوعه در مسیر مصادره آزادی به نفع یک جریان ،قوم ویا شخص خاصی تمام تلاشها برای رسیدن به آرمان های دمکراسی خواهانه در طول یک قرن اخیر را به گوشه رینگ خواهد کشانید.

اقدامات بر خلاف قانون اساسی و روح مردمسالاری دینی که هر از گاهی از طریق تفسیر به رای از قانون بخشی از انتخابات مردم را تحت شعاع قرار داده است ،از یک سو بر حق قانونی  اقلیت های مذهبی با تکیه بر قاعده نفی سبیل خط بطلان کشیده و از سویی دیگر انتخاب ورای مردم را نادیده وآن را به حساب اشتباه اکثریت گذاشته و در مقابل آن قرار می گیرندو در جاهای دیگری نیز منادیان مردمسالاری بااکراه حاضر به پذیرش انتخاب قانونی شهردار از سوی منتخبین ملت می شوند.جال اینجاست در تمامی موارد اشاره شده در حالی نام تامین منافع مردم به یدک کشیده می شود .

اینک در گوشه از ایران به نام دفاع از حقوق مردم بازی با رای و انتخاب مردم را به نظاره نشسته ایم ،در یک سو بخشی از اعضای شورای شهر مهران بعنوان منتخبین مردم، شهردار را نه به خاطر تامین حقوق شهروندان وتغییر در شیوه مدیریت به نفع مردم به مسلخ استیضاح می برند ،از سویی دیگر نماینده عالی دولت در شهرستان نیز نه درراستای کنترل اوضاع وآرام نمودن وضعیت به نفع مردم ،بلکه برای دفاع از حقوق خود در شهرداری ،قانون را زیر پا گذاشته وبا تفسیر آن به نفع قدرت خویش، در مقابل اقدامات  شورا (ولو منفعت طلبانه اما به ظاهر قانونی) قرار می گیرد وجنجال به پا می کند.

جالبتر اینکه ضلع سوم این جنجال یعنی شهردار استیضاح شده و بخشی دیگر از اعضای شورای شهر با پشتوانه فرماندار یکه تاز میدان شده و به تنها چیزی که می اندیشند ماندن در اریکه قدرت است ،آن هم نه برای بهبود شرایط به نفع مردم، بلکه برای به رخ کشیدن قدرت و عرض اندام نمودن در مقابل مخالفین خود!اینجاست که به عینه زیرپا ماندن حق شهروندان  ومنافع مردم را شاهدیم.

برآیند این حرکت سه ضلع قدرت ،بررسی وتامل سخنان دوطیف موافق ومخالف استیاح وکری خوانی های طرفین مبنی بر افشاء پشت پرده ها !جملگی بیانگر یک واقعیت است که مردم فقط ابزاری برای انتخاب نمودن و تحقق اهداف جریانات خاص هستند ودر این بین تنها چیزی که دیده نمی شود منافع مردم است .چرا که در خروجی سخنان اعضای موافق و  مخالف ،شهردار فعلی و اقدامات فراقانونی فرماندار ،هیچ اثری از منافع مردم شهر مهران دیده نمی شود ،چه بسا در کنار ذبح منافع شهروندان و روح دمکراسی، تداوم این کری خوانی ها و تلاش های منفعت طلبانه سه ضلع جنجال اخیر درمهران به درون طایفه ها کشانیده شده و منشاء شکلگیری مسایل و مشکلات بزرگتری شود که جمع کردن آن به این راحتی امکانپذیر نشود!

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار