جلال میرزایی :
جلال میرزایی نماینده استان در مجلس شورای اسلامی معتقد است که فوق العاده مناطق مرزی یا همان حق نوار مرزی با فوق العاده مناطق جنگی دو مقوله جداگانه هستند . با توجه به تعریف قانونی از نوار مرزی توسط کارگروه مربوطه ،تنها شهرستان های ایلام ،مهران ودهلران در شمول این طرح قرار دارند
کد خبر: ۶۷۸۴۳۱
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۰ 11 November 2018

اخبار روز ایلام

این روزها موضوع اعمال حق نوار مرزی  فرهنگیان به عوان یک مطالبه جدی از سوی فرهنگیان شهرستانهای مختلف استان در حال پیگیریست . از آنجاییکه این حق در شهرستانهای مهران ،دهلران وایلام به عنوان سه شهرستان مشمول این طرح به اجرا درآمده است ،فرهگیان شهرستانهای ایوان وملکشاهی با ارایه درخواستی خواستار قرار گرفتن در شمول این طرح شده اند.این درحالیست این خواسته به سرعت در حال تسری به سایر شهرستانهای استان است .

به گزارش تابناک ایلام ،در کنار حقی که برای کارکنان وفرهنگیان در راستای بهره مندی از مزایای یکسان از چنین طرحهایی ایجاد شده است ، کاهش ارزش پول ملی ،افزایش هزینه زندگی کامندان و کاهش شدید قدرت خرید باعث شده تا این موضوع مورد توجه فرهنگیان قرار گیرد.لذا پس از قرار گرفتن فرهنگیان شهرستانهای ایلام ،مهران ودهلران ،فرهنگیان ساکن شهرستانهای ایوان وملکشاهی نیز دست به کار شده وباپیگیری این موضوع از طریق یکی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تا شاید از این ظرفیت قانونی در راستای افزایش حقوق ومزایای خود بهره گیرند .این درحالیست که پیگیری این موضوع به سایر شهرستان های استان تسری یافته وبسیاری از فرهنگیان در تماس با دیگر نمایندگان استان، همچون جلال میرزایی خواستار اجرای این حق در سایر شهرستانهای استان شده اند.

در حالیکه جلال میرزایی نماینده استان در مجلس شورای اسلامی معتقد است که فوق العاده مناطق مرزی یا همان حق نوار مرزی با فوق العاده مناطق جنگی دو مقوله جداگانه هستند . با توجه به تعریف قانونی از نوار مرزی توسط کارگروه مربوطه ،تنها شهرستان های ایلام ،مهران ودهلران در شمول این طرح قرار دارند . به جای تلاش برای قرار گرفتن سایر شهرستانهای استان در شمول این طرح که البته تابع فرآیند بسیار سختی است ،باید با کمک دیگر همکاران ومسئولین استان بر روی قرار دادن سایر شهرستان ها در شمول فوق العاده مناطق جنگی متمرکز شویم .

نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برقراری حق نوار مرزی در حقوق فرهنگیان برخی از شهرستانهای استان گفت :اخیرا در اجرای بخشنامه صادره ،حق مناطق مرزی در شهرستانهای ایلام ،مهران ودهلران اعمال شده وبراساس آن بین 20 تا 25درصد به حقوق ثابت آنان افزوده شده است .

وی ادامه داد: به دنبال اعمال این حق در شهرستانهای یاد شده ،بسیاری از فرهنگیان سایر شهرستان در تماس با نمایندگان خواستار اجرای این حق در سایر شهرستانهای استان نیز شده اند.فرهنگیان باید توجه داشته باشند که کشور براساس قانون اداره می شود و موارد مربوط به نظام هماهنگ پرداخت حقوق و فوق العاده نوار مرزی تعریف خاص خود را دارد.

میرزایی با اشاره به تعریف قانونی صورت گرفته  از نوار مرزی یاد آور شد :براساس این قانون قبلا فقط دهستانهای قرار گرفته در نوار مرزی در شمول این طرح قرار داشتند که بدنبال شکایت وپیگیری برخی از کارمندان سایر دستگاههای اداری به دیوان عدالت اداری ،با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت کشور ،دفاع و برنامه وبودجه ،مبادرت به تدوین آیین نامه ای شد که براساس آن نوار مرزی تعریف و سپس فوق العاده نوار مرزی مطرح شد.

وی افزود:برای رسیدگی به این موضوع ابتدا بایستی تعریف نوار مرزی را مدنظر داشته باشیم که دراین زمینه وزارت کشور با تعریف نوار مرزی ،اجرای ماده 36 را ابلاغ می کند.این وزارتخانه با تمرکز بر مسایل امنیتی مبادرت به تعریف وسطح بندی نوار مرزی نموده است .بعنوان مثال در استانهای گیلان ومازندران بجز دهستانها ،شهرها وبخشها در شمول این قانون قرار ندارند .

میرزایی با اشاره به سطح بندی صورت گرفته توسط وزارت کشور تصریح کرد: در گروه ج سطح بندی صورت گرفته توسط وزارت کشور ،استانهای ایلام ،کردستان ،کرمانشاه وآذر بایجان غربی که شهرستانهای مرزی بعنوان سطح پایه قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: برهمین اساس ،در حالیکه در  استانهای کرمانشاه و آذربایجان غربی ،کل مناطق شهری به استثنای مرکز شهرستانها مشمول این طرح قرار گرفته اند ،اما دراستان ایلام کل شهرهای،بخش ها ودهستانهای سه شهرستان مهران ودهلران وایلام مشمول نوار مرزی قرار گرفته اند .

نماینده ایلام با اشاره به ابهام موجود در وضعیت شهرستان ایلام خاطرنشان کرد: با این حال در خصوص شهرستان ایلام واینکه خود شهر ایلام مشمول این طرح شود یا نه ابهام وجود دارد ،که البته ممکن است متعاقب اجرای آن و بررسی ابهام موجود ،اصلاحاتی در احکام صادر شده صورت پذیرد که قطعا نارضایتی هایی را رقم خواهد زد.

وی با بازتعریف نوار مرزی ومناط جنگی و تصریح بر وجد تمایز در بین این دو طرح گفت : گویا این تفسیر وجود دارد که براساس قانون استخدامی ،کسانیکه حق مناطق جنگی را دریافت می کنند ،نمی توانند از مزایای نواز مرزی بهره مند شوند.دولت اعتقاد دارد که استان ایلام یک استان توسعه نیافته است و با توجه به ماده 112قانون برنامه ششم توسعه ،شهرستانهایی که در جنگ از شاخص های توسعه یافتگی بهره مند نشده یا شاخص ها دراین مناطق پایین است ،براساس قانون می توانند حق مناطق جنگی دریافت نمایند.که البته این طرح نیز در ستاد کل نیروهای مسلح تعریف شده و مناطق تعیین شده اند.

میرزایی بیان داشت : باتوجه به اینکه کل مناطق استان در دوران جنگ تحمیلی یا بمباران شده ویا بنوعی درگیر مسایل ناشی از جنگ بوده اند ،می توانیم کل شهرستانهای استان را در این گروه قرار داده تاکارمندان  بتوانند از مزایای فوق العاده مناطق جنگی برخوردار شوند.

وی ادامه داد : دراین صورت باید کل مناطق استان از فوق العاده مناطق جنگی بهره مند شوند . پیگیر این هستیم که این موضوع تحقق یابد چون مزایای هردو طرح یکسان است وکارکنان هر منطقه می توانندتنها ازمزایای یکی از این طرح ها بهره مند شود. براساس قانون دستگاههایی که از بودجه استانی دریافت می کنند 24دستگاه هستند که از آبانماه این حق در احکامشان اعمال شده و از اول سال 96بایستی این حق به آنان پرداخت شود.اما بخاطر منابع محدود در دولت ،این موضوع در بودجه 96لحاظ نشد.وسایر دستگاههایی که بودجه ملی دریافت می کنند تغییرات ایجاد نشده وپیگیر اجرایی شدن آن در سطح ملی هستیم.

میرزایی افزود:در تلاش هستیم که این موضوع در دیداری که روزهای آتی با آقای نوبخت داریم مرتفع شود . مسئولین استانی هم پیگیر اعمال این حق برای کارکنان دستگاههایی که بودجه استانی دریافت می کنند باشند.البته در تلاش هستیم که در دیدار با مسئولین ستاد کل نیروهای مسلح ودیگر اعضای کارگروه موضوع ،کل استان در شمول فوق العاده مناطق جنگی قرار گیرد.

به گفته میرزایی برای اینکه کل مناطق استان در شمول طرح مناطق جنگی قرار گیردT نیاز به بازتعریف مناطق جنگی در ستاد کل نیروهای مسلح است .

نماینده ایلام اظهار داشت : فرهنگیان عزیزباید بدانند که موضوع مناطق جنگی ونوار مرزی دو مقوله کاملا جداگانه هستند که در دو کارگروه مجزا از هم تعریف شده اند و قرار گرفتن ایلام ،مهران و دهلران در طرح نوار مرزی ناشی از تعریف قانونی است که از ین کارگروه از نوار مرزی داشته اند.به نظر می رسد با توجه به قانون ،اعمال حق مرزی با توجه به تعریف مناطق مرزی در کارگروه مربوطه سخت وغیر ممکن باشد. اما در رابطه با مناطق جنگی زمینه برای پیگیری وجود دارد و مبلغ افزایش حقوق نیز در هر دو طرح یکسان است .

 

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
علی کلهر
|
France
|
۱۱:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
با سلام و خسته نباشید

با توجه به اینکه بنده در طول دوران دفاع مقدس درکسوت سربازی در (رادار دینارکوه) گروه استراتژیک پدافند هوایی (پایگاه هوایی پیشین) شهرستان آبدانان مشغول خدمت بوده ام واقعا لحاظ نکردن ماده 112 (حق مناطق جنگی) در حق این مردم نجیب ، مهمان نواز و نخبه جفای بزرگی بوده و باتوجه به اینکه آبدانان در ان زمان مقر مرکزی ستاد مهاجرین و میزبانی از آوارگان شهرستان دهلران ، بمباران متععد رادار دینارکوه و تقدیم 17 شهید در طول جنگ ، پشتیبانی عقبه جنگ و استقرار لشکر 84 خرم آباد در منطقه پل فتح آبدانان ، بمباران شهر سرابباغ ( آن زمان دهستان بود) و شهر آبدانان و بسیاری از موارد دیگر که در خاطرم نیست و در آخر به خاطر دارم تا چند سال پیش کارکنان خدوم و عزیز گروه پدافند آبدانان حق مناطق جنگی دریافت می کردند و نمایندگان واقعا باید این حق را برای این مردم عزیز به طور ویژه دنبال کنند تا فردا روز این دین بزرگ را به گردن نداشته باشند .

با تشکر
دانشجو ایلامی
|
Portugal
|
۱۱:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
درود بر جناب کلهر

واقعا بحث لحاظ نکردن مردم عزیز و بزرگ شهرستان آبدانان در زمره مناطق جنگی مناطق ماده 112 واقعا تعجب خاطر هر کسی که استان سترگ ایلام و مردم غیور شهرستان آبدانان می شناسد بر می انگیزد و واقعا جای سوال دارد و انشالا استاندار محترم و مسئولین ذیربط پیگیر این امر به حق باشند .

با تشکر از تابناک ایلام
درود بر ایلام و ایلامی
حسین کریمی راد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
با عرض سلام

لحاظ کردن حق مناطق جنگی (ماده۱۱۲) برای خطه شهید پرور و علمی آبدانان شاید کمترین کاری است که مسئولین ذیربط ، نمایندگان استان و نیز کارشناسان وزارت دفاع در حق این مردم به واقع شریف و مهمان نواز اعمال کنند .

تا جایی که مطلع هستم این شهرستان زادگاه سرداران بزرگ و بنامی که همرزم شهید چمران " سردار شهید صارم طهماسبی " و همچنین شهید دانشمند خوش سیما " شهید دکتر داریوش رضایی نژاد " بوده و واقعا این اجحاف ها و عدم ساخت پروژه های زیربنایی در حق این مردم بزرگوار آن هم با وجود پتانسیل های فراوان این خطه ، فلواقع ظلمی است بر پیکره این مردم بزرگوار است ‌.

به یاد گروه استراتژیک و قهرمان پدافند هوایی و همچنین مردم نجیب شهرستان آبدانان ‌

با تشکر
فرهنگی
|
Germany
|
۱۴:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
جلال خان اگر راست میگه گندی که به آموزش و پرورش زده درست کنه. نوار مرزی و جنگی نوش جان. بلایی که ایشان سر آموزش و پرورش استان آورده، مغول بر سر ایران نیاورده است، مدیرکل ضعیف و بی اختیار و ترسو و مدیران چاپلوس و نان به نرخ روز خود و مدارس رها شده نتیجه دخالت ایشان و مشاورش است، خدایا ما گذشتیم تو نگذر
جعفری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
عرض ادب وقت بخیر

انصافا حساب نکردن شهرستان آبدانان و مردمان غیور و با اصالتش در زمره ماده 112 (مناطق جنگی) جای تعمل فراوان و یک علامت سوال بزرگ در اذهان همه استان برجای گذاشته ؛

آقای جلال میرزایی ؛ هنوز رشادت های بی بدیل و شبانه روزی کارکنان گروه پدافند هوایی آبدانان (رادار استراتژیک دینار کوه ، سایت فاشا کبیرکوه آبدانان ، سایت گراند و سایت نخجیر و فرودگاه آبدانان و منطقه سراب ) و شهدای قهرمانشان (17 شهید) در دفاع از کیان اسلامی و علی الخصوص استان ایلام از یاد نبرده ایم ،
هنوز بمباران این منطقه و شهدای مظلوم شهر سرابباغ و شهر آبدانان و چندین مرتبه سایت رادار دینار کوه را از یاد نبرده ایم،
هنوز سنگرها و مواضع پشتیبانی ایجاد شده در منطقه آبطاف و پل فتح ابدانان توسط لشکر 84 لرستان را از یاد نبرده ایم ،
هنوز پذیرایی تمام کمال این مردم گرانقدر در اسکان مهاجرین جنگ زده دهلرانی در خانه های خویش آن هم بدون هیچ چشم داشتی از یاد نبرده ایم ، هنوز رشادت های محیرالعقولمالک اشتر سپاه امیر ( سرادر صارم طهماسبی ) را در دفاع از مهران ، دهلران و غرب کشور از یاد نبرده ایم
و امروز هم نخبه های این مردم عزیز و دانشمند شهید دکتر رضایی نژاد را که فخر ایلام و غرب کشور و کورد است را از یاد نبرده و نخواهیم برد .

(لطفا گزارش جامع و مستندی از این اجحاف بزرگ در حق مردم بزرگ و مهمان نواز در استان تهیه کنید )

با سپاس از تابناک ایلام
کهنه سرباز ارتشی وطن
سیاوش ج
|
United States
|
۲۳:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
با سلام و عرض ارادت خدمت عزیزان بزرگواری که با قلمشون مردم این خطه مورد لطف و عنایت خودشون قرار دادند .

هر چه را که باید در رابطه با ظلم آشکاری که در حق آبدانان با اعمال نشدن ماده 112 بیان می شد دوستان عزیز با ذکر حتی جزئیات دقیق بیان نمودند و یک مورد از مهمترین حوادثی که در دهه اخیر رخ داد و به ان اشاره ای نگردید شهادت دو تن از غیور مردان این خطه که جزو سربازان رشید امام زمان (عج) در مبارزه با گروهگ منافقین خائن در شهر آبدانان رخ داد .

سردبیران محترم رسانه مردمی و وزین تابناک استان ایلام ، جناب اسدی و قیطاسی عزیز لطف بفرمایید در قالب یک گزارش با استناد به مستندات موجودات در جهت پیگیری این مردم مظلوم و نخبه پرور اقدام بفرمایید تا در رسانه تابناک کشوری درج شود .

با کمال سپاس
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۵
خدامیدونه حرفهای شمادرموردآموزش و پرورش وبه فنارفتنش حقیقت محضه مانمیگذریم خداهم نگذره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
باسلام به نظر میرسه دره شهر جز استان ایلام نیست بمباران نشده شهید نداده و .....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۳ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
اگه واقعا شعور آقای جلال میرزایی در همین حده که متاسفم، چطور ایلام مشمول مناطق جنگ زده هست ولی آبدانان نیست؟
مهاجر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
ما نمیگذریم و خداااا هم نگذره
آرش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
واقعا جای تعجبه شهرستان آبدانان که بمباران شده و همچنین با وجود پدافند هوایی و فرودگاه نظامی که دوران جنگ در بسیاری از عملیات جنگی بکار برده شده ولی جزء مناطق جنگی نیست!!!!!!!
این اقایون چه ملاک های در نظر میگیرن که ابدانان رو معرفی نکردن؟؟!!
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار