حکایت این روزهای تیم رسانه ای دفتر ومشاورین جنابعالی دقیقا مصداق همان دست یافتن به کوزه خالی یا گنج انحرافیست ! چرا که در وسط راه به کوزه خالی ویا دفینه کم مقداری برخورد نموده و با آن خود را سرگرم کرده اند .رسانه های واقعی استان از سر دلسوزی ،خیرخواهی وبرای اصلاح امور موضوعات ویا انتقاداتی را مطرح می کنند، اما این تیم به جای بررسی و موشکافی وانتقال حقایق به جنابتان ، آن را به شعبان بی مخ های مجازی احاله و آنان هم منفعلانه از درِ تقابل با دلسوزان این عرصه ورود می کنند.مگر اینجا عرصه جنگ ونبرد است ؟ مگر جنگ سردی آغاز شده وما نمی دانیم ؟ پاسخگویی های خودسرانه این جمع به رسانه های استان ورجز خوانی های آنان برای چیست؟
کد خبر: ۵۷۹۷۱۰
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۹ 15 March 2018

تابناک ایلام::یکی از مقوله هایی که بیشتر صاحبان اندیشه وفکر در حوزه های مختلف سیاسی و اجتماعی بر آن اتفاق نظر دارند ،نقش رسانه ها در توسعه اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی واجتماعی کشورهاست. اهمیت این موضوع به حدیست که آن را در کنار دیگر مولفه های توسعه سیاسی ،بعنوان رکن چهارم دمکراسی پذیرفته اند.

بنابراین گروهها،جناح ها و دولت هایی که توانسته اند به  این ابزار مهم به عنوان یک قدرت تعیین کننده نگریسته ونقش آن را در تعمیق وتبیین سیاستها بپذیرند ،در پیشبرد اهداف خود در ابعاد مختلف موفق شده وکارنامه قابل قبولی از خود بر جای گذاشته  ،آنانی هم که سنگ بنای خود را در تضاد وتقابل با رسانه گذشته ،جای خود را در کنار مقهورین ومغضوبین مردمی قرار داده وبه واقع با این روش ومشی منسوخ و مطرود ، میخ های تابوت سیاسی خود را کوبیده اند.

استان به ظاهر محروم ایلام ،در دل خود سرشار از ظرفیتها و پتانسیل های ارزشمندیست  که نمونه آن رادر کمتر جای کشور می توان یافت ،موضوع بحث ما ،اقتصاد و نفت وگاز نیست ! اما همین را می دانیم که تندیس های درو شده توسط نخبگان رسانه ای استان در جشنواره های مختلف ،گویای واقعیت غیر قابل انکار وجود یک گنج ارزشمند اندیشه ورز وصاحب سبک در حوزه رسانه و  فرهنگ است .بدون شک نادیده انگاری ظرفیت عظیم وبی بدیل رسانه در استان ایلام برای آنانیکه با هدف توسعه وپیشرفت استان در وادی خدمت گام نهاده اند، از زهر کشنده تر خواهد بود.

جناب استاندار ! رسانه های موثر ،رنگارنگ و پرتعداد استان نشانه خوبی از  وجود یک گنج ارزشمند نهفته در پهنه علمی وفرهنگی استان است ،راه استخراج این کنز عظیم وبا ارزش هم هموار وروشن است ،چرا دوستان شما دنبال تفسیر نقشه گنج  می گردند!؟آنانیکه دنبال گنج های بزرگ گشته اند ،بخوبی میدانند که  اسلاف و پنهان کنندگان دفینه ها ،برای اغفال جویندگان و انحرافشان ،کوزه های خالی یا ادفینه های بی ارزش وکم مقداری را  در مسیر گنج قرار داده اند ،تا آنان را از رسیدن به گنج واقعی باز دارند!

حکایت این روزهای تیم رسانه ای دفتر ومشاورین جنابعالی دقیقا مصداق همان  دست یافتن به  کوزه خالی یا گنج انحرافیست ! چرا که در وسط راه به کوزه خالی ویا دفینه کم مقداری  برخورد نموده  و با آن خود را سرگرم کرده  اند .رسانه های واقعی استان از سر دلسوزی ،خیرخواهی وبرای اصلاح امور  موضوعات ویا انتقاداتی را مطرح می کنند، اما این تیم  به جای  بررسی و موشکافی  وانتقال حقایق به جنابتان ، آن را به شعبان بی مخ های مجازی احاله و آنان هم منفعلانه  از درِ  تقابل با دلسوزان این عرصه ورود می کنند.مگر اینجا عرصه جنگ ونبرد است ؟ مگر جنگ سردی آغاز شده وما نمی دانیم ؟ پاسخگویی های خودسرانه  این جمع به رسانه های استان ورجز خوانی های آنان برای چیست؟

جناب آقای استاندار،قبلا هم دلسوزانه مواردی گوشزد نمودیم ،حال هم  رک وبی پرده می خواهیم عرض کنیم ،شما آغاز خوبی را داشتید ،تلاشتان برای توسعه استان وباز کردن گره های کور توسعه استان ستودنیست،رسانه ها را از خودتان دانستید ،هدف شما خدمت به ایلام وتوسعه استان استان است ، از اینکه توان اجرایی و رزومه قوی در حوزه مسئولیتی دارید شکی نیست ،اما عده ای در اطرافتان گرد آمده اند ،متملقانه برایتان کف وسوت می زنند، اما حقیقتا هدف دیگری  در سر می پرورانند! شما نباید در دام حلقه های محفلی ومجازی گرفتار آیید ، این حلقه هایی تنیده شده به اطرافتان ،به جز حاشیه سازی وایجاد انحراف در مسیر خدمت برای شما وتیمتان ،عایدی دیگری نمی توانند داشته باشند!

جناب استاندار ! قطعا تاکنون در خصوص نفوذی ها موارد بسیاری شنیده یا خوانده اید!نفوذی ها همانند آفتاب پرست عمل می کنند،به هرجا که ورود کند رنگ همان جارا به خود می گیرند . در هر دو طیف سیاسی هم حضور دارند . در طیف مقابل دولت ،با ریش و تسبیح ورود کرده و با پیشانی پینه و یقه هایی که تا آخرین دگمه آن را بسته اند ،عملابا نام حمایت از طیف اصولی ، برای نظام آسیب تراشی کرده وپروژه اعتمادزدایی را اجرایی می کنند . اینجا هم با رنگ ولعابی دیگر وبا نام اصلاح گری ورود کرده وتیشه در دست گرفته و بر ریشه اصلاح وتدبیر وامید می زنند .

جناب استاندار ! همان هایی که امروز رسانه ها را متهم به پارادوکس می کنند ،دقیقا در یک پارادوکس رفتاری واخلاقی  گرفتار آمده اند ،یک روز برای ماندن استاندار پیشین از دروازه بی قانونی ورود کرده وبا تشکیل کمپیهای " ...بمان " اوضاع استان را به هم ریخته وبا ایجاد افتراق ودودستگی در بین حامیان دولت ،با اصلاحات کاری را کردند که چنگیز خان مغول با ایران نکرد!حال با شعار حمایت از دولت تدبیر وامید در فضای مجازی ،پروژه افتراق و دودستگی در بین رسانه های استان را کلید زده وسینه چاک استانداری شده اند که تحت هیچ شرایطی حاضر به پذیرش آن نبودند!

جناب استاندار ! ما هنوز چشمان گریان عده ای را در پای پلکان هواپیما را فراموش نکرده ایم،عده ای که برای قانون وگردش نخبگان پشیزی قایل نبوده و با جبر فضای مجازی دنبال تحمیل نظر بر دولت بودند ،اینک رنگ عوض کرده ،عکس ها وشعارهای پروفایلشان را محو نموده ،به نام تدبیر ودر پناه شما ،در فضای مجازی می تازند ،گرد وخاک می کنند ،اما یقین داشته باشید این گردوخاک فقط وفقط در چشمان شما می رود وبس ! کسی که به همین زودی مراد خود را فراموش کرد ،برای شما مرید خوب وقابل اعتمادی نخواهد بود.

جناب آقای استاندار ،رسانه های استان خدایی نکرده با شما قصد عناد و بنای تقابل ندارند،اگر هم نقدی صورت می گیرد، از سر دلسوزی ودر راستای اصلاح امور وکمک به رفع نواقص وبهبود شرایط است .اینکه عده ای بنام حمایت از شما ،نقش شعبان بی مخ های فضای مجازی را عهده دار شده اند ،حرکت خوبی نیست .شاید شما خبر ندارید اما یقینا این حرکت به  نام شما تمام خواهد شدوآسیب آن هم برای شما وتیمتان خواهد بود .

چنانچه  رسانه ای در سایه فضای آزاد رسانه ای ودر راستای اصلاح ،انتقادی از شما یا تیم شما داشت ،اصلا کار درستی نیست ،عده ای به ظاهر به نام  خودشیرینی وبادمجان دور قاب چینی ،اما با هدف پنهانی ضربه به شما وبرای ایجاد جنگ رسانه ای ،تقابل وحاشیه سازی،  رسانه را آماج اتهام زنی قرار دهند .یقینا راه تعامل واستفاده بهینه از ظرفیت رسانه ها ی استان ،از دور شدن شما از حلقه های انحرافی وحذف شعبان بی مخ های مجازی می گذرد .این گوی واین میدان!.

مطلب رابا این سکانس زیبا وبه ماندگار سریال مختار به پایان می برم " تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید . تزویر سکه ای دو روست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است .عوام خدایش را می بینند و اهل معرفت ، ابلیسش! !و چه خون دلها خورد علی از دست این جماعت سر به سجود آیه خوان و به ظاهر متدین!

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
هی دنیا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۲ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۴
درود بر شرفت و معرفتت ای بر ادر عزیز
کم نیستن چاپلوسان درباری و سالوسان عرصه سیاسی. تا دیروز می گفتن میم می خوایم الان می گن سین می خوایم
فکر کنم دنبال هفت سین عید هستند. برادر سلیمانی این عده رو جمشون کن تا تیشه بر ریشه ات نزدن
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار