چنانچه آقای معاون قایل به توسعه استان بوده وبه این مهم معتقد باشند که راه توسعه و رشد همه جانبه استان از درون معاونت مهم واثر گذار تحت امر وی می گذرد ،از همین حالا بایستی حباب تشیکل شده را ترکانده ودایره ای حقیقی به وسعت تمامی دیدگاه ها وافکار استان تشکیل و با استفاده از رای و نظر تمامی صاحبنظران ودلسوزان استان برای برون رفت از مشکلات فعلی استان ومهمتراز همه انتخاب مسیری کوتاه که به سرعت استان را در مسیر توسعه قرار دهد چاره اندیشی نمایند.
کد خبر: ۵۷۳۴۶۷
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۹ 03 March 2018

تابناک ایلام ::تا جایی که به یاد داریم ،بعد از تغییر استاندار ایلام و استعفای  معاون پیشین سیاسی وامنیتی استاندار ،این جایگاه حساس ومهم استانداری ماهها فاقد مدیر بود. در طول آن مدت بحث های متعددی در خصوص تعیین معاون مطرح وگزینه های مختلفی مطرح شد ، علیرغم انتقادات وپیشنهادات صورت گرفته در رسانه های استان ،اصرار آقای استاندار بر گزینه مورد نظرش نتیجه داد وآقای محمد نوذری بعنوان سرپرست ین معاونت هم معرفی شد.

آن موقع هشدار دادیم ،توصیه نمودیم ،نقد کردیم که آقایان محترم ! استان ایلام بدلیل ترکیب قومیتی متنوعی که دارد،بدلیل حساسیت های فرهنگی وقبیله ای که دارد،اوضاع سیاسی ،تنوع آسیب های اجتماعی و مهمتراز همه برخورداری از یک مرز طولانی یا کشوری که سالها با آن در جنگ وستیز بوده است،علیرغم کوچک بودنش ،اهمیت آن در این حوزه بیشتر از استانهای بزرگ نباشد کمتر نیست.

گفتیم که استاندار ایلام باید فردی را در راس این معاونت حساس بگمارد که در کنار اشراف به این حساسیت ها ،برای هرکدام از انها یک پیوست امنیتی ،فرهنگی واجتماعی داشته و مهمتر از همه آنچنان بر  وضعیت فرهنگی وسیاسی و اجتماعی وتنوع قومی وقبیله ای آن شناخت داشته باشد که برای اتخاذ تصمیم درهر حوزه ای ،نیازمند تکیه بر نظرافرادی نباشد که عامدانه یا ندانسته برنامه های مهم این معاونت را از مسیر خود منحرف و به حاشیه سوق دهند.

بدون پرده می خواهیم اوضاع این معاونت حساس را که بدون واسطه طیف وسیعی از برنامه های توسعه ای استان را به خود درگیر نموده است به بوته نقد بکشانیم.رک و پوست کنده باید گفت که قریب به دوماهی که از حضور سرپرست معاون  سیاسی و امنیتی استانداری ایلام می گذرد ،فعالیت برجسته ای که گویای شناخت عمیق آقای سرپرست از اوضاع سیاسی ،احزاب وتشکل ها ،حوزه اجتماعی و امینتی باشد شاهد نبوده ایم ،جالبتر اینکه در این مدت بسیاری از فعالین سیاسی واعضای تشکل های سیاسی استان جلسات هم اندیشی را با معاون اقتصادی !استاندار برگزار نموده اند ،موضوعی که می تواند به خوبی ،ضعف های معاونت سیاسی را بر جسته نماید.

از آنجاییکه گستردگی ،در برگیرندگی طیف وسیعی از حوزه های حساس نظیر  موضوعات سیاسی ،امنیتی و اجتماعی واحزاب وتشکل های سیاسی از عوامل افزایش  حساسیت واهمیت این معاونت محسوب می شوند،بنابراین عقل ومنطق حکم می کند سکاندار این معاونت ،اشرافیت ،کار آمدی ،شناخت وآگاهی از اوضاع سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی وامنیتی استان  را بصورت توامان در  کنار دیگر  مولفه های مدیریت داشته باشند.

گرچه مدت کوتاه مدیریت فعلی نمی تواند مبنای علمی ومنطقی برای قضاوت درباره عمکلرد این معاونت محسوب شود ،اما  بررسی موضوعات مرتبط با این مولفه های اهمیت زا و انطباق وضعیت فعلی با وضعیت مشابه در  سالها ویا دوره های پیشین می تواند حاوی برآیندی مشخص برای قضاوت عملکرد این معاونت در دراز مدت نیز به حساب آید.

بنابراین بمنظور پیشگیری از تاثیر هدفمند برخی چهره ها در انحراف برنامه ها ی این معاونت ،تاثیر گذاری مطلوب بر تمامی زمینه های قرار گرفته در حوزه مسئولیتی آن نظیر ؛شناسایی و انتخاب فرمانداران وبخشداران ،تعامل باتمامی احزاب وتشکل های سیاسی شناسنانه مدار استان واقدام در راستای توسعه سیاسی ،برنامه ریزی درست ومنطقی در زمینه تحقق شعارهای دولت ،اقدام علمی در راستای کاهش اسیبهای اجتماعی ،تعامل منطقی با سران طوایف وقبایل و اقدام در راستای ایجاد وحدت ،یکپارچگی وانسجام طوایف وقبایل و بهره گیری از این فرصت در ایجاد امنیت پایدار دراستان ودیگر برنامه های حوزه مسئولیتی  ،لازم است جناب آقای معاون شعاع دید و عمل شان را از یک حلقه بسته ایجاد شده در دفتر خود خارج نمایند.

اینکه جناب معاون تصور می کنند بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای سیاسی و اجتماعی استان با تشکیل یک حلقه محدود بخواهند بر تمام مسایل ومشکلات موجود در حوزه مسئولیتی خود فایق آیند ،تصور خامیست . چرا که لازمه تحقق این امر ،خروج از حلقه کوچک و حبابییست که این روزها حول این معاونت ایجاد شده است . حلقه فکری برای پرداختن به تمامی مسئولیتهای این حوزه باید بزرگ و دربرگیرنده تمامی فکرها وایده ها در استان باشد بنحویکه در شعاع این دایره ،افکار و ایده های متنوع وخلاق ،نخبگان ،صاحبنظرانی از تمامی طیف های سیاسی و فکری استان حضور داشته باشند .

چنانچه آقای معاون قایل به توسعه استان بوده وبه این مهم معتقد باشند که راه توسعه و رشد همه جانبه استان از درون معاونت مهم واثر گذار تحت امر وی می گذرد ،از همین حالا بایستی حباب تشیکل شده را ترکانده ودایره ای حقیقی به وسعت تمامی دیدگاه ها وافکار استان تشکیل و با استفاده از رای و نظر تمامی صاحبنظران ودلسوزان استان برای  برون رفت از مشکلات فعلی استان ومهمتراز همه انتخاب مسیری کوتاه که به سرعت استان را در مسیر توسعه قرار دهد چاره اندیشی نمایند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار