حکایت این روزهای فضای سیاسی استان ایلام بی شباهت به فعالیت بدون مجوز وفراقونی موارد مطروحه بالا نیست .مضرات وآسیب گروهها و تشکل های به اصطلاح سیاسی بدون شناسنامه ای که بی محابا و چهار نعل درفضای سیاسی واجتماعی استان می تازند ،اگر بیش تر از بر هم زدگان نظم پولی و اقتصاد کشور نباشد کمتر نیست .آنجا سرمایه های مالی وپول تاراج می شد، اما اینجا با بالا رفتن از دیوار اخلاق،بزرگان ونخبگان سیاسی را مورد هجمه قرار می دهند .
کد خبر: ۵۶۴۷۷۹
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۳:۰۶ 11 February 2018

تابناک ایلام::بررسی رویدادهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی واقتصادی در کشور نشان می دهد ،علیرغم وجود قانون و تصریح آن به لزوم کسب مجوز فعالیت در تمام صنوف و تعریف ساختارهای قانونی بمنظور ساماندهی ،سازماندهی ونظارت بر فعالیت ها ،اما بازهم در بسیاری از موارد ،عده ای با  دور زدن قانون و حرکت در مسیر  فراقانونی بارها وبارها  برای کشور مشکل آفرین می شوند.

قانون فعالیت بانکی وپولی را منوط به اخذ مجوز از شورای اعتبار وپول بانک مرکزی کرده است ،اما درسالهای اخیر در کسری از زمان، قارچ گونه رشد موسسات مالی واعتباری گوناگونی را در کشور شاهد بودیم ،مثل آب خوردن هزاران میلیارد تومان از سرمایه مردم به جیب افراد خاصی واریز شد. دولت بمنظور کاستن از بار امنیتی و اجتماعی، از بودجه ملت، هزینه اعمال فراقانونی عده ای را پرداخت کرد.

قانون هرگونه فعالیت سیاسی را منوط به اخذ مجوز وسیر مراحل قانونی می کند ،اما عده ای بدون در نظر گرفتن قانون وطی نمودن  فرآیندهای تعریف شده ،برای خود گروه وحزب تعریف می کنند ،بنام گروه بیانیه می دهند ،اهانت می کنند ،تخریب می کنند ،بزرگان را کوچک کرده  ، ناصواب را صواب و صواب را ناصواب جلوه داده و پز سیاسی می دهند اما از حداقل های اخلاق و قانون بی نصیب اند وبه اصطلاح اسب را گم کرده اند ،دنبال نعلش می گردند! ودهها نمونه دیگر ...

حکایت این روزهای فضای سیاسی استان ایلام بی شباهت به فعالیت بدون مجوز وفراقونی فعالان حوزه مالی وپولی کشور نیست .مضرات وآسیب  گروهها و تشکل های به اصطلاح سیاسی بدون شناسنامه ای که بی محابا و چهار نعل درفضای سیاسی واجتماعی استان می تازند ،اگر بیش تر از بر هم زدگان نظم پولی و اقتصاد کشور نباشد کمتر هم نیست .آنجا سرمایه های مالی وپول مردم تاراج می شد، اما  اینجا با بالا رفتن از دیوار اخلاق،بزرگان ونخبگان سیاسی را مورد هجمه قرار می دهند .

در حالیکه رهبر انقلاب بارها فعالیت نیروهای خودسر را مطرود و مضر به منافع ملی کشور اعلام نموده اند ،رییس جمهوربر حمایت از  فعالیت گروهها واجزاب سیاسی دارای شناسنامه وریشه داروممانعت از فعالیت  گروههای  فاقد شناسنامه  تاکید و مسئولین انتظامی و سیاسی به فعالیت جریانات سیاسی فاقد شناسنامه و خود سر هشدار داده اند،حال نمی دانیم فعالیت جریانهای خودسر سیاسی در ایلام براساس کدامین قانون وبر مدار کدامین مدل تعریف شده در جریان است ! سوالیست که تشکیل دهندگان ،مدیران دستگاههای حامی و متولیان امور سیاسی استان باید به آن پاسخ دهند.

با سیری در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی استان ،می توان هر از چند گاهی ردی از فعالیت تبلیغی تخریبی  دو تشکل نا شناخته به نامهای "انجمن جوانان مستقل ایلام " وتشکل سیاسی دانشجویی اندیشه نو" را مشاهده نمود. دوتشکل که ظاهرا در لوای حمایت دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام اقدامات هدفمندی  را درراستای تخریب نماینده اصلاح طلب وجریان پویای سیاسی استان  استارت زده اند .

اگرچه به فعالیت گروههای سیاسی و اجتماعی دانشجویی وغیر دانشجویی در جامعه اعتقاد راسخ داشته  وبراین اصل معتقدیم که فعالیت منطقی وقانونی چنین تشکل هایی قطعا در توسعه سیاسی و کاستن از خفقان واختناق و روشنگری جامعه  مثمر ثمر خواهند بود،اما اینکه عده ای از  رسیدن به اهداف خاص ، پستهای مدیریتی و یا منافع شخصی باز مانده وبا اعمال فراقانونی مخرب بخواهند  فضای سیاسی واجتماعی استان را مسموم نمایند ،نه تنها عملشان با سازوکارهای سیاسی رایج در تضاد وتباین است ،بلکه مسیررسیدن به آرمانها وآمال سیاسی نخبگان در تشکیل جامعه مترقی ،برخودار وقانونمند را سد خواهند کرد.

 تعجب آور اینکه در حالیکه این روزها دانشگاه آزاد اسلامی با شدیدترین بحران مالی واقتصادی دست وپنجه نرم می کند و هرآن جامعه باید شوک ناشی از  ورشکستگی بزرگترین دانشگاه پولی خاورمیانه را بدلیل دور شدن از رسالت وفلسفه وجودیش احساس نماید ،به جای بهره گیری از رای ونظر نخبگان وصاحب نظران چپ وراست درراستای تعریف راهبردهای اصولی وعلمی برای برون رفت از مشکلات موجود ،منابع ناچیز خود را صرف چنین فعالیت های مسمومی نموده وفضا را برای فعالیت تشکل ها وگروههای فاقد شناسنامه مهیا می کند.

بدون شک  این گروهها وحامیانشان با تداوم شیوه مخربی  که بوی کینه توزی و تسویه حسابهای شخصی از آن به مشام می رسد به جایی نرسیده ودر صورت تجدید نظر نکردن از این شیوه نادرست وغیرمرسوم ،باید در انتظار پس لرزه های ناشی از افشای اهداف پشت پرده آنها دربین مردم ،سیاسیون وشبکه های اجتماعی استان باشند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار