مالیات از دیرباز یکی از منابع مهم تامین اعتبار برای دولت ها بوده است و می توان گفت تمامی دولت ها در زمان های مختلف برلی رفع نیازهای جامعه به انحای مختلف وصول مالیات از مردم را در دستور کارخود قرار داده اند.
کد خبر: ۴۶۱۶۴۷
تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۱ 17 July 2017
در این مطلب آمده است: مالیات از دیرباز یکی از منابع مهم تامین اعتبار برای دولت ها بوده است و می توان گفت تمامی دولت ها در زمان های مختلف برلی رفع نیازهای جامعه به انحای مختلف وصول مالیات از مردم را در دستور کارخود قرار داده اند.
 
امروزه نیز دولت ها برای اجرای برنامه ها و شعارهای خود و فراهم نمودن زیرساخت های اقتصادی و نیز توزیع مجدد درآمدها و برقراری عدالت اجتماعی اقدام به وصول مالیات می نمایند، به گونه ای که مالیات از پیش شرط های بقای هر دولتی به شمار م یرود و برای ادامه حیات آنها به یک ضرورت غیر قابل انکار تبدیل شده است.
 
به گزارش تابناک ایلام ؛جواد شرف خانی، کارشناس رسمی دادگستری در امور حسابداری و حسابرسی در گفت و گو با جهان اقتصاد با اشاره به مطلب فوق گفت: علیرغم گسترش نقش دولت در اقتصاد و تامین زیرساختهای اقتصادی، نظام مالیاتی در بعد از انقلاب نتوانسته بود نقش خود را به خوبی ایفا نماید، اما از دولت اصلاحات به بعد دولت گام های خوبی را در این زمینه برداشته است، که به تبع آن در کنار اقدامات دولت، آموزش مودیان مالیاتی و تشریح قوانین و مقررات مربوطه توسط سازمان امور مالیاتی و نیز اساتید دانشگاه در عرصه های مختلف از جمله عرصه رسانه بیش از پیش احسای می شود.
 
شرف خانی با اشاره به آمار های بانک مرکزی گفت: در سال 1395 دولت برای پوشش بخشی از هزینه های جاری خود 1460 هزار میلیارد درآمد کسب کرده است که سهم درآمدهای مالیاتی از آن 1015 هزار میلیارد ریال و کل سایر درآمدها 44 5 هزار میلیارد ریال بوده است.
 
بر اساس همین آمار سهم مالیات های مستقیم که شامل مواردی چون مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت می باشد 494 هزار میلیارد ریال و در بخش مالیات های غیر مستقیم که شامل مواردی مانند مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر کالا و خدمات میباشد حدودا 521 میلیارد ریال درآمد کسب کرده است.
 
نکته جالب توجه اینکه مالیات اشخاص حقوقی در سال گذشته 317 هزار میلیارد ریال بوده که بیش از 31 درصد از کل درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است.
 
با اعلام ارقام فوق و روشن شدن نقش و جایگاه مالیات خصوصا مالیات اشخاص حقوقی به عنوان یک منبع تامین اعتبار در بودجه کل کشور، آشنایی اشخاص حقوقی با بخشی از قوانین مهم مالیاتی در این مقطع از سال که فصل مجامع و تهیه و تنظیم صورت های مالی و اظهارنامه می باشد را بعنوان یک ضرورت است.
 
معافیت های مالیاتی اشخاص حقوقی:
این تحلیلگر مسائل اقتصادی مهمترین موارد قانونی که جهت تشویق فعالان اقتصادی بعنوان معافیت و بخشودگی در قانون ذکر شده است، به شکل زیر مطرح می گردد:
معافیت های ماده 132 ق.م.م، معافیت فعالیتهای تولیدی و معدنی:
بر اساس ماده مذکور: 100 درصد درآمد ابرازی اشخاص حقوقی غیردولتی ناشی از فعالیت های
1- واحدهای تولیدی و معدنی
2- واحدهای توسعه فناوری و اطلاعات
3- واحدهای خدماتی بیمارستان ها و هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال و در سایر مناطق به مدت 5 سال اگر در شهرک های صنعتی و یا مناطق ویژه اقتصادی باشند در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 12 سال و در سایر مناطق به مدت 7 سال به نرخ صفر مشمول مالیات هستند.
 
4- سرمایه گذاری مجدد و درآمدهای حمل و نقل: این معافیت به منظور تشویق سرمای هگذاری اقتصادی اعمال شده است.
 
در مناطق کمتر توسعه یافته 100 درصد مالبات سال های بعد تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده شود با نرخ صفر محاسبه می شود در سایر مناطق: 50 درصد مالیات سال های بعد تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود با نرخ صفر محاسبه می گردد.
 
5- درآمدهای تولیدی شرکتهای خارجی:
شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی اقدام به تولید محصولات با برند معتبر نهایی مشروط بر اینکه حداقل 20 درصد از تولید را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد 100 درصد و بعد از اتمام دوره مذکور از 50درصد تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار می شوند.
 
6- تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی / 50 درصد مالیات بر درآمد این دسته از مودیان که قبل از سال 95 پروانه اخذ کرده باشند تا سال 1400 معاف است .
 
7- دفاتر گردشگری و زیارتی: کل درآمدهای این مودیان که از محل جذب گردشگران خارجی و یا اعزام زایر به عربستان عراق و سوریه باشد معاف است.
 
8- هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی: تا میزان 10 درصد مالیات ابرازی معادل هزینه های تحقیقاتی از مالیات ابرازی بخشوده می شود مشروط بر اینکه درآمد ناخالص سالانه کمتر از پنح میلیارد ریال نباشد.
 
معافیت ماده 133،در خصوص شرکت های تعاونی: کل درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزی و اتحادیه های آنها به نرخ صفر مشمول مالیات است.
 
معافیت ماده 413، مراکز آموزشی و موسسات ورزشی:
الف: درآمد حاصل از تعلیم و تربیت کلیه مدارس، آموزشگاه های فنی و حرف های دانشگاه ها و مهدکودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها
ب: درآمد موسسات نگهداری معلولین و درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی به نرخ صفر مالیات است
معافیت ماده 138 مکرر، آورده نقدی برای تامین مالی: اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه واحد تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایید معادل حداقل سود مصوب شورای پول از پرداخت مالیات معاف است .
 
ماده 139، فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری: فعالیت های فوق که بموجب مجوز وزارت ارشاد انجام شوند از پرداخت مالیات معاف میباشند.
 
ماده 141: صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی: مالیات صددرصد درآمد صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات کشاورزی و 20درصد درآمد صادرات مواد خام به نرخ صفر می گردد.
 
نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی: براساس ماده 105 ق.م.م،نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها پس از وضع زیان ها و کسر معافیت ها به نرخ 25 درصد سود خواهد بود.
 
مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی: کلیه اشخاص حقوقی مکلف هستند حداکثر تا پایان تیرماه اظهارنامه مالیاتی خود را تهیه و از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.
 
جرایمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی: بر اساس ماده 192 قانون مالیات ها در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که ب هموجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل س یدرصد) 30 %( مالیات متعلق برای اشخاص
حقوقی می باشد.
 
تکالیف اشخاص حقوقی: کلیه اشخاص حقوقی مکلف هستند پس از تاسیس اقدامات زیر را انجام دهند :
1- مراجعه به اداره مالیات و تکمیل دفترچه ثبت نام و تشکیل پرونده که طی آن شماره واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده صادر می گردد.
 
2- ثبت و پلمپ دفاتر روزنامه وکل قبل از شروع سال مالی از طریق سامانه مربوطه و اخذ کد رهگیری
 
3- ارسال لیست حقوق و دستمزد به اداره مالیات و پرداخت مالیات مربوطه تا پایان ماه بعد.
4- هر سه ماه یکبار فهرست معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م تکمیل و در موعد مقرر قانونی به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی اعلان داشته ارسال گردد.
 
5- اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده مربوط به هر دوره، فصل و تکمیل و در وقت مقرر - 15 روز پس از پایان فصل - تسلیم و مالیات و عوارض متعلقه ابرازی پرداخت گردد.
 
6- اظهارنام ههای مالیاتی عملکرد سالانه خود، موضوع ماده 110 ق.م.م را حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی تنظیم و از طریق سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی، تسلیم و مالیات ابرازی متعلقه نیز پرداخت گردد.
 
7- در پاسخ به دعوت نامه ارائه اسناد و مدارک جهت رسیدگی به هر یک از تکالیف فوق، دفاتر قانونی ) که طی سال مالی برابر اسناد حسابداری تنظیمیِ متکی به مدارک حساب تحریر شده است (اسناد و مدارک مورد نیاز به گروه رسیدگی مالیاتی مربوط) ارائه شود. /م
 روزنامه دنیای اقتصاد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار