کد خبر: ۴۱۳۶۸۵
تاریخ انتشار: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۰:۳۳ 26 April 2017

تابناک ایلام::انتخابات پنجم شوراهای اسلامی شهر وروستا در راه است وتک تک مردم مصمم هستند تا با اراده آزاد خود افرادی را به نمایندگی برگزینند که نماد خواسته ها ونیازهایشان باشندکه این امر تجلی گرکارکرد دموکراسی گرایانه این نهاداست.

نهاد های سیاسی در جامعه کارکردهای مختلفی را برعهده می گیرند تا با تکثر گرایی و نفوذ دربین بسترهای مختلف جامعه زمینه ساز توسعه و ترقی قرارگیرند.رژیم های سیاسی هم همپای تغییرات کوچک و بزرگ برای پیمایش راه خودو حفظ توسعه و ترقی به مشارکت همه جانبه و پویای اعضای خود نیازمند هستند.

تقسیم بندی رژیم های سیاسی یا دولت ها و حکومت ها از زمان ها و زبان های گونتگون دستخوش تغییر بوده و هر زمان ،اندیشه ای بر این حکومت ها غالب بوده است .ارسطو سه نوع حکومت سیاسی را نام برده است که در آنها قدرت در دست یک شخص خاص ،گروه محدود و یا توسط همه مردم اداره می شود.

این صورت های گوناگون شامل حکومت یک نفره یا مونارشی ،حکومت بهترین ها،گروه اشرافی یا آریستوکراسی و نهایتا همه سالاری یادموکراسی هستند که البته تقسیمات داخلی و جزیی دیگری نیز دراین گروه ها وجود دارد.

دموکراسی که واژه ای اصالتا یونانی است به معنی حکومت مردم است .البته این مفهوم در تاریخ دستخوش تعاریف خاصی بوده است .مردم در زمان ها و حکومت های گوناگون به اقشار مختلف اطلاق می شده است و با مفهوم کنونی آن متفاوت بوده است ،چنانچه اعطای شهروندی به همه ساکنان حیطه یک حکومت مقدور نبوده است .

انتخابات از مهمترین نهاد های حکومت های دموکراتیک است و از لوازم اجباری توسعه عدالت در آن است.اگرچه در اشکال ابتدایی دموکراسی ،اقشار خاصی صاحب رای بودند که آن را به صورت مستقیم اعمال می کردند ولی امروزه به واسطه گسترش جمعیت ،چنین امکانی اگر غیر ممکن نباشد بسیار سخت وغیر عقلانی است.

دموکراسی با دادن حق انتخاب به شهروندان ،آنها را تصمیم گیری ها و خوبی ها و بدی های ناشی از این انتخاب ها سهیم می کندو از مهمترین ابزار های مشارکت آنان در تعیین سرنوشت خودشان است.

شوراهای اسلامی شهر وروستا که در اصول متعددقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند اصول ششم،هفتم،صدم تا صدو ششم به اهمیت وکارکردهای آن اشاره شده است،راهی برای گسترش دموکراسی در بین تک تک افراد جامعه است تا با تمرین همه گیری و اشتراک گذاری ایده ها و عقاید ،بتوان به خروج شهر ها و روستا هااز مدارانتصاب گرایی و یکتاسالاری کمک کرد.

مدیریت در کشور تکبافت ایران ،نیاز به دمیدن روح دموکراسی گرایانه و مردم سالار و نظام مند از پایین ترین سطح جغرافیایی یعنی روستا تا بالاترین سطح آن دارد.

انتخاب شوندگان بایدبا این مفاهیم آشنا شوندو از قید و بند هایی که آنها را از مردم و خدمت دورمی کندخود را بگسلندوتن به میثاق بلندمردم سالاری بدهند که در کشورمان به عطراسلام نیز آکنده شده است.

انتخاب کنندگان نیز باید به خوبی از این حق خود استفاده نمایندو بابررسی،پژوهش ،جلسات کارشناسی و بدور از حب و بغض به کاندیداها بنگرندوبهترین انتخاب را داشته باشند.

شوراهای اسلامی شهر و روستا ،تمرین دموکراسی خانه به خانه هستندو بایدبه بهترین وجه بیان کننده شرایط سیاسی و اجتماعی جوامع باشندتا راه خروج ازبن بست های موجود در روستاها و شهر ها در پرتومشارکت سیاسی جامع ،ترسیم گردد.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار