خداداد ابراهیمی/ مدیرمسئول روزنامه مهران
کد خبر: ۳۹۵۳۹۰
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۱ 15 March 2017
طرح رتبه بندی روزنامه ها و مطبوعات کشور از سوی معاونت مطبوعاتی، اقدامی شایسته وبایسته در راستای ارتقای طراز علمی و عیار مطبوعات معاصر ونیز رقابت کیفی درتولید محتواها و کارکردهای حرفه ای روزنامه ها تلقی می گردد. این طرح که با اقبال واستقبال اصحاب مطبوعات مواجه بوده ست خامی هایی دارد که باید پخته وپرداخته شود.
 
یکی از غفلت های متولیان این طرح در حوزه مطبوعات محلی قابل نقد و بررسی است چراکه
شاخص های رتبه بندی ساخته وپرداخته هیأت محترم داوران برای مطبوعات  محلی فراگیری وجامعیت ندارد به عنوان نمونه نادیده گرفتن امتیازهایی برای
 نشریات دوزبانه
تولیدمحتواهای بومی
فعالیت درنوار مرزی ومناطق محروم
فعالیت دراستان های همجوارمرزی
و...
ازسوی دیگر دارابودن پایگاه خبری
انفوگرافی
چاپ همزمان درچند استان
چاپ مستمر آگهی های تبلیغاتی
راه اندازی دفاترنمایندگی در استان ها
وغیره .....
 
بی گمان مربوط می شود به وضعیت موجود روزنامه های سراسری وثروتمند ونباید این الزامات که به پشتوانه مالی روزنامه های حزبی وجناحی مربوط می شودبرای مطبوعات محلی نیز لحاظ شود.لذا بااستناد به موارد بالا انفکاک روزنامه های محلی ومنطقه ای از روزنامه های سراسری در طرح ارزشیابی ضرورتی انکارناپذیراست
اما یادآوری چند نکته د راستای طرح موصوف ضروری به نظر می رسد:
1) انتخاب تنها دوشماره در دو ماه از سال برای ارزیابی و نادیده گرفتن ده ماه دیگر ازسال با معیارهای ارزشیابی علمی، مغایرت دارد
2) عدم حضور حتی یک نماینده از اصحاب روزنامه های محلی ومنطقه ای در هیأت ژوری گلایه های مطبوعات استان ها را در پی داشته است. زیرا بسیاری از قابلیت های مطبوعات محلی در تعیین شاخص های ارزیابی لحاظ نگردیده ست
3) اختصاص هرماه یک شماره یا هر فصل سه شماره برای ارزیابی مطبوعات و تعیین رتبه ، نوعی از داوری وارزشیابی واقعی ، علمی و قابل قبول را ارائه خواهد کرد.
4) تعیین ضرب العجل 25 اسفند جهت تحویل مستندات با عنایت به ازدحام فعالیت های مطبوعات در پایان سال ، تصمیمی غیر کارشناسی ست.ضمن اینکه تحویل حضوری و دریافت رسیدبرای مطبوعات استان ها، در این فرصت اندک و موقعیت زمانی پایان سال، امری دشوار و اعلام وصول آن صعب الوصول است.
 
به نظر می رسد که معاونت مطبوعاتی و هیأت ژوری طرح رتبه بندی مطبوعات، با نظرسنجی از اصحاب مطبوعات کشور و لحاظ بایدها ونبایدهای این طرح ، این خام را پخته کنند./ف
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار