مسولین ما باور داشته باشند که صداهایی که این روزها بلند شد ،صدای انتقاد است ،صدای خواسته ناشی از انباشت مشکلات متعددیست که مورد بی توجهی قرار گرفته است ،آنان مرگ یک هموطن را بهانه کردند تا صدایشان شنیده شود ،نیامدند تا صدای دشمنی دشمنان باشند !
کد خبر: ۱۰۶۹۴۹۹
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۱ - ۲۳:۵۳ 26 September 2022

تابناک ایلام علی اصغر اسدی ::نظام جمهوری اسلامی ایران با خواست و اراده این مردم بر پایه انقلاب اسلامی در سال ۵۷ و متعاقب آن رای ۹۸درصدی آنان شکل گرفت.

مردمی که با حمایت و حضور خود در چهل سال عمر نظام ،همواره حامی آن بوده و در برهه های گوناگون از جنگ داخلی گرفته تا ترور و در نهایت هشت سال دفاع مقدس نیز مال و جان خود را در پای صیانت از کیان انقلاب و نظام قربانی کردند .

تقدیم صدهها هزار جوان و دهها جانباز و آزاده را می توان مهمترین سند همراهی و از جان گذشتگی مردمی قلمداد کرد که در دهه های گذشته از هیچ کوششی برای حفاظت و صیانت از نظامی که خود پرچم آن را برافراشتند فروگذار نشدند .

مردمی که در حوزه اجتماعی و سیاسی نیز در انتخابات متعدد با حضور خود از  تبلور جمهوریت نظامی شدند که دشمنان سعی در نمایش غیر مردمی بودن آن داشتند و باحضور در راهپیمایی های گوناگون سترگ ترین پشتوانه دیپلماسی و سیاست خارجی کشور را به یپشگاه مسولین کشور ارزانی داشته اند.

در حوزه اقتصادی نیز بر همگان روشن است که کشور  از بدو شکل گیری نظام با شدیدترین تحریم های اقتصادی مواجهه بوده اند ،تحریم هایی که نوک پیکان اثرات آن نیز متوجه معیشت همین مردم بوده است .

مردمی که حتی با کوچک شدن سفره هایشان و پرکشیدن بخش قابل توجهی از بدیهی ترین نیازهای غذایی مورد نیاز  از سبد غذاییشان نتوانست آنان در مقابل نظام و مسولین قرار دهد.

مردمی که بدلیل اعمال شدیدترین تحریم های اقتصادی از سوی کشورهایی که سرسازش با این نظام نداشتند ،با اقتصادی کم رمق مواجهه و بدترین تاثیرات ناشی از آن را بر معیشت خود لمس کرده اند .

تحریم هایی که سوای از اثرات نامطلوب آن بر بخش های مختلف اقتصاد کلان کشور ،اقتصاد خرد خانواده ها را نیز تحت شعاع قرار داده و با خروجی بسیار مخرب کند شدن چرخ اقتصاد بعنوان مکمل اقتصاد بیمار کشور ،با تاثیر گذاری بر ارکان مدیریت خانواده ها ،تورم و گرانی را بار به مردم تحمیل کرده است .

مردمی که بسیاری از سومدیریت و اهمال کاری دولت های متعدد از اصلاح و اصول گرفته تا اعتدال نتوانسته است آنان را از گرداب دغدغه های بیشمار از جمله بیکاری جوانان تحصیلکرده و شرمساری ناشی از سفره های خالی را خارج نماید !

اما با این وجود این مردم همچنان کوه استواری پشت کشور و مسولین خود ایستاده اند ،گلایه داشته اند اما عزت نفس ،اغماض و ضرورت حفظ منافع ملی کشور با وجود تکثر دشمنی های برون مرزی اجازه هر گونه اعتراض خارج از عرف را از آنان گرفته است.

دو سوال از مسوولین کشور 

حال این دو سوال را باید از مسولین و دست اندرکاران این کشور از ابتدا تا کنون هم کسانیکه با وعده بازگشت عزت به زندگی مردم راهی پاستور شدند و هم آنانکه یازده دوره با وعده تغییر قوانین به نفع مردم بر کرسی پارلمان تکیه زده اند پرسید و پاسخ های منصفانه کمترین انتظاریست که از آنان میرود .

اول اینکه آیا لنگه چنین مردمی در هیچ جای دنیا پیدا می شود ؟! اگر پیدا شد حتما نام ببرید ! در کجای دنیا مردمی پیدا می شود تا بدین اندازه در پای پایداری سیستم سیاسی که خود برانگیخته اند خون داده ،سختی تحمل کرده و هزینه داده اند ؟!

دوم اینکه آیا چنین مردمی شایسته تکریم و احترامند یا توبیخ ؟! آیا نباید برای حفظ چنین گنجینه ارزشمندی هزینه کرد ؟ چرا مسولین ما به گونه ای رفتار می کنند که تو گویی عزم خود را جزم کرده اند تا این مردم را از خود بگیرند ؟ چ

حال گیرم همین مردم آزمون پس داده ای که برای برپایی این نظام هست و نیست خود را داده‌اند گاهی بخاطر ناکارآمدی یک دولت که منتخب خود آنهاست ،برخی قوانین ناقصی که نمایندگان آنها تصویب کرده اند یا رفتار پلیس یا هر نیروی نظامی که با پول همین مردم برای تامین امنیت آنان ایجاد شده اند اعتراض یا انتقادی داشته باشند ! مگر زمین به آسمان می آید ؟!

مگر سیستم سیاسی ما جمهوری اسلامی نیست که ساختار آن با رای همین مردم شکل گرفت ؟ مگر جمهوری اسلامی حاصل سقوط رژیم طاغوت پهلوی نیست که به دست همین مردم پایه های اریکه قدرتش اره شد؟! مگر دولت برای این مردم نیست ؟! مگر قوانین جمهوری اسلامی در مجلسی تصویب نشده که همین مردم برگزیده اند ؟! حال گیرم مردم گاهی بخاطر یک نارسایی یا مسأله اقتصادی یا فرهنگی که نشات گرفته از سومدیریت صدای اعتراضشان هم بالا شد !

خوب مردمند ،ولی نعمت این کشور محسوب می شوند ،شاید در مقطعی صاحبان این کشور صدایشان هم در مقابل منتخبین خود بلند شود ؛آیا باید یکجا تمام مزیت ها و ارزش آفرینی های آنان را چال کرد و ناشیانه آنان را به دو دسته خودی و غیر خودی تبدیل کرد ؟

آری ! مردمی که خود سنگ بنای یک سیستم سیاسی را بنا کرده اند،هیچ کسی حاضر به تخریب سرپناه خود نیست ، هرگز با دست خود پایه های سازه خود را نخواهند کشید !

مردم گنجیه ارزشمندی که باید قدرشان را دانست

مردمی که سپر بلای کشورند خود بلا نخواهند شد ،مردمی که پایه و شالوده امنیت ملی کشورند ،مولفه امنیت پایدار نظامند هرگز عامل بی ثباتی و ناامنی نخواهند شد .

باید مراقب چنین داشته ارزشمندی بود ،باید با تمام قدرت در مسیر صیانت از این مولفه ارزش آفرین گام برداشت که مبادا با برخورد نسنجیده مراتب رنجش آنان را فراهم آورد ،باید مراقب بود با مواضع خام و واکنش نسنجیده آنان را از خود دور نکرد !

اگر این نظام مقتدر است و امروز توانسته است با وجود دشمنی های متعدد نظام سلطه و تحت شدیدترین تحریم ها و نزاع های نرم و خشک همچنان پایدار و استوار نظام بین الملل را به چالش بکشد تنها به پشتوانه این مردم است !

اگر امروز بخشی از مردم ما ولو اینکه به شیوه رفتار حافظان امنیت خود نقدی داشته باشند ،ولو اینکه خواهان تغییر قانونی باشند ،باید نقد و خواسته آنان احترام گذاشت .

مسولین ما باور داشته باشند که صداهایی که این روزها بلند شد ،صدای انتقاد است ،صدای خواسته ناشی از انباشت مشکلات متعددیست که مورد بی توجهی قرار گرفته است ،آنان مرگ یک هموطن را بهانه کردند تا صدایشان شنیده شود ،نیامدند تا صدای دشمنی دشمنان باشند !

اگر دشمنان درپشت خواسته های مردم کمین کرده اند تا انتقام خود را ناکامی هایشان در قبال کشور در عرصه های گوناگون بگیرند ،گناه این مردم نیست ! بلکه گناه کسانیست که فهم درستی از مردمی بودن نظام مردم‌سالارمان را پیدا نکرده اند !

آری ! ما نظام خوبی داریم ،چون مردم خوبی داریم ،اگر نظام و مسولین آن خوبند نتیجه درست اندیشیدن و درست برگزیدن همین مردم است و بالعکس ،نظام و سیستم سیاسی ما آینه تمام نمای مردمند ! پس تحقیر و تضعیف مردم یعنی تضعیف نظام و بالعکس !

بر مسولین کشور از دستگاه اجرایی و تقنینی گرفته تا امنیتی و قضایی واجب است تا این نظام را حفظ کنند ،راه حفظ این نظام نیز در مسیر نگه داشتن مردم در صحنه صیانت و حمایت از نظام می گذرد .

یقینا هر گونه کم کاری ،بی توجهی ،سومدیریت یا هرگونه سهل انگاری که خروجی آن نارضایتی مردم باشد ،تا باعث شود این مردم از نظام بدبین شده و با ساختاری خودساخته اشان فاصله بگیرند گناه بزرگیست که به نام مسولین کشور نوشته خواهد شد.

خلاصه کلام اینکه اتفاقات این روزهای کشور میدان نزاع ملت با نظام نخواهد بود ،میدان ابراز گلایه ها از برخی ناکارآمدی ها و سو مدیریت هاست که هرگز نباید نادیده گرفته شود ،نباید با اتهام دشمنی به مردم و بی توجهی به خواسته های آنان براحتی منتقد را به معاند تبدیل کرد.

نباید فاصله های گلایه مندانه را به گسلی بین مردم و مسئولین تبدیل کرد ،بلکه باید شناسایی مشکلات و درد ها در مسیر رفع آنها گام برداشت ،باید از مردم دلجویی کرد و دل آنان را به دست آورد .

باید یادشان نرود اگر هم مردمی که چند روز است صدایشان از برخی مشکلات بالاست مردم این کشورند و هم آنانیکه روز گذشته برای اعلام انزجار از این رویداد راهی خیابان ها شدند.

منتهی باید مراقب بود که مردم به خودی و غیر خودی تبدیل نشوند ،همه مثل هم و به یک اندازه دارای حقند !همه به یک اندازه در شکل‌گیری این نظام سهیمند ،به یک اندازه برای نظام هزینه داده اند و به یک اندازه از منابع این کشور سهم دارند.

اما یک چیز را فراموش نمی کنیم که حساب آنانکه پای روی پرچم ایران بزرگ گذاشتند ،آتش زدند ،تخریب کردند ،کشتند و ویران کردند با این مردم جداست ،حساب انانکه اعتراض دارند با آنانکه هنجار می شکنند و ناامنی می افرینند جداست .

ولی خوب مساله ای وجود دارد که باید مورد اهتمام قرار گیرد ،دشمنی دشمن مساله ای حتمی است ،یقینا هر باری که مردم بخواهند طبق قانون خواسته ای قانونی را فریاد بکشند ،باز هم دشمن حاضر خواهد شد و مسیر قانونی را به اقدامات غیر قانونی منحرف خواهند کرد .

پس مسولین لازم است که هوای مردم را داشته باشند ،خواسته هایشان را ارج بگذارند و با برآورده نمودن مطالبات به حق آنان ،راه هرگونه نفوذ و سواستفاده دشمنان را سد نمایند .

یقینا اگر مردم مطالبه یا مشکلی نداشته باشند هیچوقت منفذی برای ورود دشمن و بستری برای سواستفاده دشمنان وجود نخواهد داشت ،به معنای دیگر تجمعی شکل نخواهد گرفت تا دشمن آن را به خشونت تبدیل کند .

پس باید مراقب این گنجینه ارزشمند مردمی بود و برایش هزینه کرد ،صد البته که مردم هم باید در هنگامه انتقاد به کاستی یا تلاش برای بیان مطالبه ای باید مراقب اطراف خود باشند ،اطراف ما پر است از گرگ هایی که دندان طمع خود را تیز کرده اند تا ببرند و بخورند !آنگاهست که شرارت ها به نام مردمی نوشته خواهد شد که نامردی در قاموسشان نیست

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار