در طول سالهای اخیر در سپهر مدیریتی کشور کیس های گوناگونی از تعدد و تکثر کانون های تصمیم گیری آسیب های جبران ناپذیری دیده اند که اینجا مجالی برای پرداختن به آنها نیست اما با توجه در کانون توجه قرار گرفتن موضوع بازگشایی مدارس این مهم را مورد کنکاش قرار می دهیم. 
کد خبر: ۱۰۰۳۶۲۴
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۹:۲۶ 22 October 2021

تابناک ایلام، علی اصغر اسدی :: در تمامی نظامات سیاسی یک کاسه بودن کانون تصمیم گیری ها در حوزه های گوناگون نشان از اقتدار و پویایی مدیریت در آن نظام سیاسی است ،اقتداری که در بُعد درون سازمانی و برون سازمانی، تاثیر فزاینده ای بر تصمیم اتخاذ شده بر جای خواهد گذاشت .

مع الاسف با وجود ساختارمند بودن مدیریت در کشور و تعیین حدود و ثغور و تعیین دایره وظایف ساختارهای مدیریتی در نظام سیاسی ما ،اما تعدد مراکز رسمی قدرت از یک سو و شکل گیری کانون های شبه قدرت اما قدرتمند از سوی دیگر باعث شده تا اتخاذ تصمیمات موازی اما غیر همسو در حوزه های گوناگون  مدیریت کشور شاهد باشیم .

شاهدیم که در برهه های گوناگون تصمیماتی که گاه از کانون های شبه قدرت در حوزه های گوناگون اتخاذ می شود بر ساختارهای قانونی مدیریت سایه افکنده و همین موضوع به شکل تعدد و تکثر تصمیمات و متعاقبا تزلزل در تصمیمات مدیریتی از سوی کانون های رسمی قدرت ظهور و بروز نماید .

شوربختانه تر اینکه این تصمیمات در جاهایی بدلیل اتخاذ در مراجع غیر تخصصی منشأ سردرگمی برای مردم و در بیشتر مواقع نمایی واقعی از بحران هویت در راس هرم مدیریت اجرایی کشور را در معرض دید قرار می دهد که در اغلب مواقع تزلزل و عدم پایداری در تصمیمات مدیریتی را به سطوح پایینی تزریق می نماید.

بنابراین ضرورت دارد در راستای بهینه سازی تصمیمات مدیریتی در سطوح مختلف و کسب نتیجه دلخواه  ، تصمیم گیری در هر حوزه تخصصی به مدیریت سازمان مربوطه واگذار و دیگر مراجع رسمی قدرت و شبه قدرت زبان در کام گرفته و از موضعیگیری یا تصمیم گیری در حوزه های تخصصی پرهیز نمایند.

در طول سالهای اخیر در سپهر مدیریتی کشور کیس های گوناگونی از تعدد و تکثر کانون های تصمیم گیری آسیب های جبران ناپذیری دیده اند که اینجا مجالی برای پرداختن به آنها نیست اما با توجه در کانون توجه قرار گرفتن موضوع بازگشایی مدارس این مهم را مورد کنکاش قرار می دهیم. 

چندصدایی در مقوله بارگشایی مدارس

یکی دوسالی می شود که آموزش در کشور متاثر از شرایط پاندمی کرونا، تغییرات عمیقی را تجربه نموده است .کانون های پرجمعیتی همچون مدارس که می توانستند تاثیر فراوانی بر شیوع این ویروس برجای بگذارند،مورد توجه قرار گرفته و بمنظور قطع زنجیره شیوع ، شیوه آموزش را از حضور در پشت نیمکت های مدارس به درون خانه ها و پشت ابزارهای دیجیتال تغییر داده اند.

با وجود اثرات نامطلوب این شیوه بر آموزش فرزندانمان ،اما بدلیل گردش کرونا در کشور و پیک های متعددی که در پی هم تلفات جانی فراوانی به کشور تحمیل نمود ، راهی جز استمرار این شیوه آموزش متصور نبوده و همچنان استمرار دارد .

 به رغم افزایش سرعت واکسیناسیون در کشور که این روزها بیش از پیش و با تبعیت از دیگر وجوه مدیریتی کشور رنگ‌وبوی سیاست زدگی به خود گرفته  است ،زمزمه بازگشایی مدارس بعنوان یک افتخار زودهنگام برای تیم مدیریت سیاسی و اجرایی جدید کشور و به زبان ساده تر ابزاری برای رو کم کنی رقیب به گوش می رسد .

اما صرفنظر از اینکه بازگشایی مدارس با وجود از راه رسیدن پیک جدید ویروس کرونا بعنوان یک دغدغه مهم همچنان در بین خانواده های ایرانی مطرح است  ،تکثر مواضع و تصمیمات اتخاذ شده در این راستا بر این نگرانی ها افزوده است  .

موضوعی که بیش از آثار مخرب کرونا بر سلامت مردم ،بعنوان یک چالش مهم در کشور ،با ایجاد سردرگمی در خانواده ها ،آنان را بر سر یک چندراهی بدون تابلوی راهنما گرفتار نموده است .

بررسی مواضع و تصمیمات اتخاذ شده از سوی مدیران وزارت آموزش و پرورش از نیمه دوم شهریور تاکنون، موید این واقعیت تلخ است که این وزارتخانه نیز با چالش تکثر کانون های تصمیم گیری مواجهه بوده  و هر روز شاهد اتخاذ تصمیماتی درحوزه بازگشایی مدارس هستیم که از اصل تصمیمات روز قبل را منسوخ و بی اعتبار ساخته است .

با این حال هر چند این روزها سیاست زدگی در حوزه مقابله با کرونا بیش از تامین سلامت مردم برجسته است ، اما باید گفت در کنار ملحوظ دانستن اصل سلامت مردم باید با پرهیز از شتاب زدگی و ذوق زدگی، سلامت مردم را قربانی رقابت های سیاسی ننمود و در این راه تمامی مساعی بر محور قرار گرفتن سلامت مردم و پرهیز از چندصدایی و اتخاذ تصمیم علمی و‌معقول متمرکز شود.

پر واضح است که هر چند دیر هنگام ،اما سرعت واکسیناسیون در کشور به سرعت قابل قبولی رسیده است و این را باید به عنوان نکته ای قابل قبول در امر مقابله با کرونا به حساب آورده ونه به اسم یک جریان بلکه به نام نظام جمهوری اسلامی به ثبت رسانیم .

اما همانگونه که مراکز پژوهشی نیز مهر تایید بر آن زده اند، برخی واکسن های تزریق شده در کشور ایمنی حداقلی را در دریافت کنندگان این واکسنها برجای گذاشته اند و تکیه صرف بر سرعت ومیزان واکسیناسیون بعنوان معیاری برای بازگشایی مدارس اشتباهی بزرگ با آثار غیرقابل جبران قلمداد خواهد شد.

از اینرو لازم است تصمیم سازان این حوزه در کنار یک کاسه نمودن تصمیمات خود در خصوص بازگشایی مدارس در راستای پرهیز از ایجاد سردرگمی در بین خانواده ها ،با این واقعیت کنار آیند که واکسیناسیون صرف به معنای پایان بازی کرونا در کشور نخواهد بود .

بدیهی است محور قرار دادن رقابت های سیاسی و تلاش برای نمایش کارکردها در حوزه سلامت آثار مخربی را در کشور  بر جای خواهد گذاشت و بهتر آن است که مدیران دستگاههای مسئول جشن برتری خود بر رقیب را به زمان دیگری موکول نمایند ،چرا که شتاب زدگی در این موضوع خاص می‌تواندبا به گروگا گرفتن سلامت مردم ، حیات آنان  را به مسلخ بکشاند./م

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار